Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
170/XI/2007
Data
27 czerwca 2007
Dotyczy
Statut Dzielnicy Niedobczyce.
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
132 poz. 2603
Data ogłoszenia
10 sierpnia 2007 r.
Data wejścia w życie
25 sierpnia 2007 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty