Ta uchwała została unieważniona w części
Podmiot: WSA
Sygnatura: I SA/GI 980/13 z dnia 24 października 2013 r.

Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
208/XVI/2011
Data
30 listopada 2011
Dotyczy
Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Kategorie
  • Edukacja
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
381
Data ogłoszenia
20 stycznia 2012 r.
Data wejścia w życie
4 lutego 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Publikacja: 23 listopada 2011 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 8 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)