Numer
480/XXX/2017
Data
12 stycznia 2017
Dotyczy
Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Kategorie
  • Regulaminy
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
472
Data ogłoszenia
19 stycznia 2017 r.
Data wejścia w życie
1 marca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 16 stycznia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)