Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
279/XVI/2015
Data
17 grudnia 2015
Dotyczy
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7617
Data ogłoszenia
28 grudnia 2015 r.
Data wejścia w życie
12 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 211 KB]
Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 211 KB]
Publikacja: 23 grudnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)