Numer
690/XLIV/2018
Data
18 stycznia 2018
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnka
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
500
Data ogłoszenia
24 stycznia 2018 r.
Data wejścia w życie
8 lutego 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)