Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
430/XXXI/2013
Data
23 stycznia 2013
Dotyczy
Nadania statutu Muzeum w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1751
Data ogłoszenia
22 lutego 2013 r.
Data wejścia w życie
9 marca 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 202 KB]
Uzasadnienie [pdf - 21 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 197 KB]
Publikacja: 28 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 25 lutego 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)