Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
276/XVI/2015
Data
17 grudnia 2015
Dotyczy
Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7463
Data ogłoszenia
22 grudnia 2015 r.
Data wejścia w życie
6 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 249 KB]
Uzasadnienie [pdf - 122 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 190 KB]
Teksty jednolite
Publikacja: 23 grudnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)