Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
241/XV/2019
Data
24 października 2019
Dotyczy
Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7384
Data ogłoszenia
6 listopada 2019 r.
Data wejścia w życie
21 listopada 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 31 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)