Numer
256/XVI/2019
Data
21 listopada 2019
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8159
Data ogłoszenia
3 grudnia 2019 r.
Data wejścia w życie
18 grudnia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 28 listopada 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)