Numer
258/XVI/2019
Data
21 listopada 2019
Dotyczy
Nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8160
Data ogłoszenia
3 grudnia 2019 r.
Data wejścia w życie
18 grudnia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 28 listopada 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)