Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
398/XXIV/2020
Data
25 czerwca 2020
Dotyczy
Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5241
Data ogłoszenia
2 lipca 2020 r.
Data wejścia w życie
17 lipca 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 161 KB]
Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 154 KB]
Teksty jednolite
Publikacja: 2 lipca 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)