Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
711/XLVII/2014
Data
25 czerwca 2014
Dotyczy
Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3761
Data ogłoszenia
7 lipca 2014 r.
Data wejścia w życie
22 lipca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 114 KB]
Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 108 KB]
Publikacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)