Ta uchwała została unieważniona w części
Podmiot: Wojewoda Śląski
Sygnatura: NP/II/0911/588/634/08 z dnia 24 listopada 2008 r.

Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
403/XXXII/2008
Data
15 października 2008
Dotyczy
Regulamin cmentarzy komunalnych w Rybniku
Kategorie
  • Regulaminy
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
207 poz. 4027
Data ogłoszenia
2 grudnia 2008 r.
Data wejścia w życie
17 grudnia 2008 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Teksty jednolite