Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
639/XLII/2017
Data
16 listopada 2017
Dotyczy
Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6303
Data ogłoszenia
27 listopada 2017 r.
Data wejścia w życie
12 grudnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 112 KB]
Uzasadnienie [pdf - 36 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 104 KB]
Publikacja: 22 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)