Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
47/IV/2007
Data
17 stycznia 2007
Dotyczy
Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej.
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
16 poz. 357
Data ogłoszenia
2 lutego 2007 r.
Data wejścia w życie
17 lutego 2007 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów