Numer
219/XV/2019
Data
24 października 2019
Dotyczy
Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023.
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7379
Data ogłoszenia
6 listopada 2019 r.
Data wejścia w życie
21 listopada 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
  • Wydział Spraw Mieszkaniowy
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 31 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)