Numer
1223/LXX/2023
Data
26 października 2023
Dotyczy
Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2024-2028
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8304
Data ogłoszenia
10 listopada 2023 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2024 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 531 KB]
Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 454 KB]
Publikacja: 31 października 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)