Nazwa
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego
Komórka prowadząca
Formularz
Opis usługi został przeniesiony na platformę SEKAP i dostępny jest pod adresem https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=60381