Tabela zawiera 2615 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer wpisu Dotyczy
19/2019 inne Pokaż
1325/2018 inne Pokaż
1321/2018 inne Pokaż
573/B/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
589/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 723/24, stanowiącej wspołwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 31 w Rybniku. Pokaż
572/B/2010 Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
571/B/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
570/B/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
569/B/2010 Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów Pokaż
590/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 3281/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wierzbowej 19 w Rybniku. Pokaż
587/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 756/327, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiślanej 4A w Rybniku. Pokaż
586/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 812/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Boguszowickiej 25F w Rybniku Pokaż
575/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na terenie działki o nr 4432/5, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Gliwickiej 60 w Rybniku. Pokaż
585/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk serbski, rosnącego na terenie działki o nr 2028/320, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ligockiej 33 w Rybniku. Pokaż
591/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2355/433, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Energetyków 69A w Rybniku. Pokaż
562/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola czarna, rosnącego na terenie działki o nr 1043/166, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Polnej 8 w Rybniku. Pokaż
584/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. olsza czarna, rosnących na terenie działki o nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 35B w Rybniku. Pokaż
583/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. kard. Bolesława Kominka 48 w Rybniku. Pokaż
582/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2825/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Sadowej 31 w Rybniku. Pokaż
588/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1642/293, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju. Pokaż
568/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3910/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Żużlowej 59c w Rybniku. Pokaż
581/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa czarna, rosnącego na terenie działki o nr 4835/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku. Pokaż
567/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3281/361, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 77 w Rybniku. Pokaż
580/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 825/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Popiela 5 w Rybniku. Pokaż
579/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 1851/63, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Majatkowej 20 w Rybniku. Pokaż
578/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 234/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 22 w Rybnik. Pokaż
577/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: świerk pospolity; wierzba biała, rosnących na terenach działek o nr: 1971/343, 2140/343, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Stawowej 65 w Rybniku. Pokaż
576/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1135/185, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku. Pokaż
514/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 1653/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku. Pokaż
574/B/2010 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3926/43, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiejskiej 10 w Rybniku. Pokaż
557/B/2010 Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji PM nr Ek I - 6210/00033/10 Pokaż
560/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2097/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Maksymiliana 13 w Rybniku. Pokaż
559/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2106/19; 2107/21; 2108/21; 2109/21; 2115/19, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Mglistej w Rybniku. Pokaż
561/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1871/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Podleśnej 3 w Rybniku. Pokaż
546/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 4182/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. ks. Józefa Szafranka 14 w Rybniku. Pokaż
566/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zwycięstwa 29A w Rybniku. Pokaż
565/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1872/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Chwałowickiej 94 w Rybniku. Pokaż
564/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 949/193, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Onufrego Zagłoby 6A w Rybniku. Pokaż
539/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew następujących gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., olsza czarna – 8 szt., rosnących na terenie działki o numerze 144/6, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
563/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o nr 1626/23, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Krupińskiego 1B w Rybniku. Pokaż
555/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o nr 2279/181, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 w Rybniku. Pokaż
554/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 1809/153; stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Rybniku. Pokaż
553/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o nr 4496/269, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Rybniku. Pokaż
556/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 822/2; 834/2; 1031/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Pod Hałdą i Przewozowej w Rybniku Pokaż
535/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 13 w Rybniku. Pokaż
538/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 2930/298, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Arki Bożka 47 w Rybniku. Pokaż
532/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 900/238, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 27 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
536/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: robinia akacjowa; modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 1501/28, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy Placu Armii Krajowej 3 w Rybniku. Pokaż
533/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2429/247; 2430/247, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego w Rybniku. Pokaż
528/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Artech Piotr Chwołka, ul. Wodzisławska 175b w Rybniku Pokaż
527/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Artech Rybnik Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 175b w Rybniku Pokaż
544/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna czarna, rosnącego na terenie działki o nr 3295/129, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Rolniczej 30 w Rybniku. Pokaż
551/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 443/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 11 w Rybniku. Pokaż
552/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2095/9; 2217/9, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Armii Ludowej 31E i Sztolniowej 46 w Rybniku. Pokaż
524/B/2010 Pozwolenie na pobór wody ze studni przy ul. Gzelskiej Pokaż
522/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze studni przy ul. Wielopolskiej Pokaż
550/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2119/40, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej 58 w Rybniku. Pokaż
549/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1892/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Orzepowickiej 25 w Rybniku. Pokaż
537/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o nr 1769/273, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Miodowej 6A w Rybniku. Pokaż
548/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; topola osika, rosnących na terenie działki o nr 1287/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Kożdoniów w Rybniku Pokaż
525/B/2010 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków Niedobczyce Pokaż
523/B/2010 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Rybniku - Chwałowicach przy ul. Składowej do rowu Pokaż
534/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr 2445/683, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jana Rericha 38 w Rybniku. Pokaż
520/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego wraz z wygaszeniem dotychczasowej decycji dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. położonej w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 Pokaż
519/B/2010 Wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 stycznia 2001 o znaku Ek I-7642/32/00/01 ustalającą dopuszczalną wielkość, rodzaje oraz warunki emisji zanieczyszczeń do powietrza dla Przedsiębiorstwa "PANAT" S.C. w Rybniku Pokaż
529/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 2010/290, stanowiącej współwłasnosć wnioskodawcy, położonej przy ul. Poremby 34 w Rybniku. Pokaż
545/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon polny, rosnącego na terenie działki o nr 3068/180, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Rymera 4 w Rybniku. Pokaż
518/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku" Pokaż
526/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 54 szt. drzew, rosnących na terenach działek o nr: 500/43; 691/43, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Dolnej 37 C w Rybniku. Pokaż
558/B/2010 Wydanie zezwolenia na usuniecie 4 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o nr 3831/142, połżonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku. Pokaż
530/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenia działki o numerze 2021/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego 10A w Rybniku. Pokaż
517/B/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
516/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
515/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
509/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku-Kamieniu" Pokaż
521/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2237/170, stanowiącej własność jednego z wnioskodawców, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Rybniku. Pokaż
547/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 3287/479, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Szyb Marcina 223 A w Rybniku. Pokaż
503/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 2582/117, położonej przy ul. Zielonej 2 w Rybniku Pokaż
501/B/2010 Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie ze studni głębinowej przy ul. Wielopolskiej w Rybniku Pokaż
500/B/2010 Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie ze studni głębinowej przy ul. Gzelskiej w Rybniku Pokaż
498/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
504/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: sosna zwyczajna; świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1870/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Podleśnej 3 B w Rybniku. Pokaż
505/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1014/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 14 w Rybniku. Pokaż
542/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcia 15 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki o nr 206/6, położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku. Pokaż
495/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
502/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1931/124, położonej przy ul. Świerklańskiej 5 w Rybniku Pokaż
543/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 2521/310, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kruczej 24 w Rybniku. Pokaż
540/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 3328/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 54 A w Rybniku. Pokaż
494/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
541/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: jodła kalifornijska; świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2952/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 30 w Rybniku. Pokaż
497/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o nr 1195/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wrzosowej 5 w Rybniku. Pokaż
496/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2065/204, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. mjr. Brunona Janasa 68 w Rybniku Pokaż
493/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola osika, rosnącego na terenie działki o nr 3340/52, położonej przy ul. Cegielnianej 20 A w Rybniku Pokaż
508/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew następujących gat.: topola osika; klon pospolity; brzoza brodawkowata; topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 184/18, położonej przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku. Pokaż
507/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 3281/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Borowej 3A w Rybniku. Pokaż
490/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2226/205, 2227/205, 2228/205, 2230/205, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
531/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o nr 2481/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Młyńskiej 26 w Rybniku. Pokaż
491/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na regulację rzeki Nacyny Pokaż
512/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 3514/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej w Rybniku. Pokaż
511/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 3513/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej 45 B w Rybniku. Pokaż
486/B/2010 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy stanowiska do malowania oraz budowy instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B" Pokaż
487/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3611/117, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 6 w Rybniku. Pokaż
485/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy nowej linii do produkcji osłon bocznych i górnych grzejników oraz linii malowania proszkowego w Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej" Pokaż
484/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia, odprowadzanie ścieków deszczowych oraz odprowadzanie ścieków technologicznych dla stacji serwisowej przy ul. Raciborskiej Pokaż
492/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
499/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 669/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Prusa 16 w Rybniku. Pokaż
506/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1770/266, stanowiącej własnosć wnioskodawców, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka 65 w Rybniku. Pokaż
479/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1553/293, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zuchów 1C w Rybniku. Pokaż
472/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
478/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku. Pokaż
489/B/2010 Wydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2264/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 65 w Rybniku. Pokaż
488/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2274/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 71 w Rybniku. Pokaż
477/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1291/25, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 35 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
483/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika 22 w Rybniku. Pokaż
513/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (dwuzrost), rosnącego na terenie działki o nr 3077/207, stanowiącej wspólwłasność wnioskodawcy, polożonej przy ulicy Tulipanów 1 w Rybniku. Pokaż
482/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 114 w Rybniku. Pokaż
472/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
481/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
480/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3266/434, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 34 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
460/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy (kwatery cmentarne o numerach: 3, 8, 15, 17, 18), położonych przy ulicach: Jana Kotucza i Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
452/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie działki o numerze 2073/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
440/B/2010 Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej urządzenia wodne Pokaż
427/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski o obw. pnia 120 cm rosnącego na terenie działki przy ul. A.Fredry 13 Pokaż
403/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 502/40, 175/39, 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Dębowej i Włościańskiej w Rybniku – Kłokocinie. Pokaż
404/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 3 szt. drzew w tym 2 szt. gat. modrzew europejski i 1 szt. topola oraz 15 m2 krzewów w związku z modernizacją budybku na posesji przy ul. Wł.Łokietka 12 w Rybniku Pokaż
471/B/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
399/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 25, 50m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 635/117 i 1923/113, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
398/B/2010 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
397/B/2010 Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
396/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami Pokaż
395/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
394/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
393/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
392/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego, rosnącego na terenie działki o numerze 1160/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
391/B/2010 wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1994/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 7 A w Rybniku. Pokaż
390/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1360/52, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Brzozowej 7 w Rybniku. Pokaż
389/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2242/331, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 56 w Rybniku – Nieobczycach. Pokaż
388/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 811/55, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 6 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
386/B/2010 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia określającego dopuszczalną emisję Pokaż
385/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 24 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
384/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki położonej przy ul. Wierzbowej 13B w Rybniku Pokaż
383/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku: topola osika - 1 szt.; wiąz górski - 1 szt.; wierzba iwa - 1 szt.; lipa drobnolistna - 2 szt.; jarząb pospolity - 5 szt., rosnących na terenie działki przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku Pokaż
382/B/2010 Zezwolenia na usunięcie drzew gatunku: brzoza brodawkowata - 1 szt., klon jesionolistny - 3 szt., grab pospolity - 2 szt. z terenu działki położonej przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku Pokaż
381/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu posesji położonej przy ul. W.Witosa 34 w Rybniku Pokaż
380/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion pensylwański z terenu posesji położonej przy ul. J. Kasprowicza 5 w Rybniku Pokaż
379/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B Pokaż
377/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu posesji położonej przy ul. Górnośląskiej 135A Pokaż
378/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji położonej przy ul. Wodzisławskiej 327 Pokaż
376/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji położonej przy ul. Miodowej, na wniosek właściciela w/w posesji Pani Danuty Gawliczek Pokaż
364/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Koralowej 8, na wniosek właściciela w/w posesji Pana Grzegorza Krauze Pokaż
375/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła kalifornijska i 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Ofiar Terroru 14 Pokaż
374/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita z terenu posesji przy ul. Hugona Kołłątaja 24 Pokaż
373/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat. modrzew z terenu posesji ul. Żorska 179 Pokaż
372/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. świerku srebrnego z terenu posesji przy ul. Prostej 7 Pokaż
371/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 2 sz. drzew gat. modrzew europejski z terenu posesji przy ul. Jana Karłowicza 5 Pokaż
370/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. jesion ynisły o obwodzie 132cm z posesji przy ul. Chwałowickiej 63A Pokaż
369/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. modrzew-1 szt., żywotnik zachodni- 1 szt., czeremcha amerykańska 2 szt. z terenu posesji przy ul. A.Fredry 14 w związku z zagrożeniem jakie stwarzają dla osób i mienia Pokaż
362/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z obiektu przy ul. Obwiednia Pd Pokaż
Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew i 15 m2 krzewów z terenu działki przy ul. Jutrzenki w Gotartowicach w związku z budową domu jednorodzinnego Pokaż
363/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę przepustów pod ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju Pokaż
448/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do studni chłonnej z inwestycji - adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy Pokaż
367/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 30 m2 krzewów gat. bez czarny i ligustr pospolity z terenu działki przy ul. Małachowskiego37 w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
366/B/2010 Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z posesji przy ul. B. Nalazków 111 w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
365/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew i 20 m2 krzewów w związku z budową domu jednorodzinnego przy ul. Smolnej Pokaż
356/B/2010 Decyzja zezwalajaca na usunięcie 13 szt. drzew gat. 1 szt. brzoza brodawkowata, 2 szt. klon jesionolistny, 10 szt. dębów, z terenu działki przy ul. Obwiednia Południowa, kolidujacych z budową obiektu biurowego Pokaż
355/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na regulację rzeki Nacyny Pokaż
357/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 167/2 i 168/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
358/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2073/24, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy Os. Południe 38 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedle. Pokaż
361/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3203/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 10 w Rybniku. Pokaż
360/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1732/64, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 43 B w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
359/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 4374/71, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 38 w Rybniku. Pokaż
348/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
347/B/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
346/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
345/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
344/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
354/B/2010 Decyzja zezwalajaca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. cyprysik z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Ks.Popiełuszki 9 Pokaż
349/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 423/52, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
343/B/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
341/B/2010 Sprostowanie oczywistej omyłki Pokaż
340/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
353/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2336/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 55 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
352/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew i 10, 00m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 995/10, 1533/10, 2475/116, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Brzezińskiej i Żorskiej 113 w Rybniku. Pokaż
351/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4314/168 i 4316/168, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 97C w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
350/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3559/428 i 3562/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
342/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3385/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 53 w Rybniku. Pokaż
339/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1139/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej 9 w Rybniku. Pokaż
338/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 978/84, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków 12 w Rybniku - orzepowicach Pokaż
337/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2049/69, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 i 33 w Rybniku - Meksyku. Pokaż
336/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2014/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 37 w Rybniku. Pokaż
329/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2320 sztuk drzew i 588, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek, zlokalizowanych pod linią wysokiego napięcia, relacji Wielopole – Elektrownia „Rybnik” w Rybniku. Pokaż
335/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2360/292, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy Weroniki 1 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
334/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1245/303, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 124 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
332/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1339/36 i 3041/20, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
331/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1254/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wrzosowej 45 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
330/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1824/152, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 10C w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
333/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 7 szt. drzew gat. 2 szt. -robinia akacjowa,1 szt.- sosna,3 szt.- klon, 1 szt.- dąb Pokaż
328/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1060/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 9 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
327/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
326/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2392/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 19 w Rybniku. Pokaż
320/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 717/84, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 229C w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
321/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1481/87 i 1482/87, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Słowiańskiej 15 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
322/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1015/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 38 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
323/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2048/52, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
325/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3212/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Sikorskiego 24 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
316/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3194/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tylnej 5 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
324/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o numerach: 4092/199 i 4792/193, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej 32 w Rybniku. Pokaż
314/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: "Uruchomienia warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z ręczną myjnią samochodową w istniejącym budynku zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9" Pokaż
315/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
319/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1956/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 9 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
317/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 133/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 113A w Rybniku. Pokaż
313/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 15 szt. drzew gat. brzoza i olsza czarna w związku z budową drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Łacznej w Orzepowicach Pokaż
318/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, połozonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku. Pokaż
307/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki o numerze 1104/5, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bernarda Kuglera 8A w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
306/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1602/174, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 27 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
305/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1217/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 205 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
308/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4555/559, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego 45 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
303/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4269/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
304/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1102/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwonowickiej w Rybniku - Stodołach. Pokaż
309/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1712/124, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka w Rybniku - Grabowni. Pokaż
302/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
311/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 2szt., świerk pospolity – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1260/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jankowickiej 67 w Rybniku. Pokaż
312/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki sześciozrostu drzewa gatunku sumak octowiec, rosnącego na terenie działki o numerze 1834/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 16A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
310/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscogin’, rosnących na terenie działki o numerre 250/7, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 45 w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
295/B/2010 Udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów dotyczących opracowania projektu zmian mpzp- północna część miasta Rybnika,od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej, tj. projektu tekstu planu wraz z rysunkiem do planu Pokaż
297/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dziesięciozrostu drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o numerze 2093/324, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 11A w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
296/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2847/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok 5 w Rybniku Pokaż
299/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 124/1, 157/1, 160/1, stanowiących użytkowanie wieczyste i własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 179 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
294/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok, ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik Pokaż
293/B/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
292/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
291/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
290/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
289/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
288/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 419 sztuk drzew, rosnacych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, będących w użyczeniu firmy „Cofinco-Poland” Spółka z o.o., położonych w rejonie ulicy Dębina. Pokaż
301/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologiczych z autosalonu "MARGO" Pokaż
287/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 3307/58, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki. Pokaż
298/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku Kamień Pokaż
368/B/2010 Decyzja zezwalajaca usunięcie dwóch drzew gat. świerk pospolity i sosna czarna z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Hetmańskiej 51 Pokaż
277/B/2010 udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów dotyczących opracowania projektu zmian mpzp- północna część miasta Rybnika,od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej, tj. projektu tekstu planu wraz z rysunkiem do planu Pokaż
286/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jawor, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5406/175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku. Pokaż
272/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1757/99, 1759/100, 1765/101, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
285/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3796/150 i 3799/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
269/B/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu projektowanego pawilonu handlowego przy ul. Żorskiej/Gotartowickiej do ziemi Pokaż
284/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3095/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 37A w Rybniku. Pokaż
283/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4042/145, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
275/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2434/120, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 25 w Rybniku. Pokaż
281/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 1940/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. jana Pojdy 48B w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
266/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
280/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1941/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakątek 28 w Rybniku. Pokaż
265/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
264/B/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
279/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 995/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 57A w Rybniku. Pokaż
263/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Pokaż
282/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1928/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 104 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
268/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 4, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
278/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/66 i 2044/52, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Majątkowej 18 w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
276/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenach działek o numerach: 2455/11 i 2456/11, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 31 w Rybniku. Pokaż
274/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3081/44, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 11 w Rybniku. Pokaż
273/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2252/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 27 w Rybniku. Pokaż
300/B/2010 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 389/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzeziny Miejskie 4 w Rybniku. Pokaż
271/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3497/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 20 w Rybniku. Pokaż
262/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Leśnej w Jastrzębiu Zdroju. Pokaż
267/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji-myjnia AUTO-SPA przy ul. Budowlanych Pokaż
260/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 74 sztuk drzew i 53, 83m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 98/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
258/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 3331/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 98A w Rybniku. Pokaż
250/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2034/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Waltera Larysza 17 w Rybniku. Pokaż
255/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3803/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 16 w Rybniku. Pokaż
249/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
248/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
247/B/2010 Zmiana zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
246/B/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
245/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
257/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2163/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 34 w Rybniku. Pokaż
244/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
243/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej" Pokaż
251/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2501/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orlej 18 w Rybniku. Pokaż
242/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
256/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3439/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15D w Rybniku. Pokaż
241/B/2010 Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.03.2010 r. (pozwolenie na wytwarzanie odpadów) Pokaż
240/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
254/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 3307/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 14 w Rybniku. Pokaż
239/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
253/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2097/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 20 w Rybniku. Pokaż
252/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 264/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
235/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej" Pokaż
237/B/2010 Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 860/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 41A w Rybniku. Pokaż
238/B/2010 Wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 651/79, 656/79, 657/79, 658/79, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Gronowej 39 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
233/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działek o numerach: 2177/289 i 3149/289, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Teofila Bieli 51 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
234/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1400/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 13 w Rybniku. Pokaż
232/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 2333/236, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
229/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1582/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 85 w Rybniku. Pokaż
230/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2008/79, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 43 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
231/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1690/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19B w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
228/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 951/109, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 414A w Rybniku – Stodołach. Pokaż
227/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1984/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 32 w Rybniku. Pokaż
219/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
222/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 850/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 14 w Rybniku. Pokaż
221/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych ze stacji STATOIL nr 473 przy ul. Wodzisławskiej 180 do rowu Pokaż
226/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2910/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 36 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
225/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 429/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 133 w Rybniku. Pokaż
224/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2046/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla 22E w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
223/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bocznej 8 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
220/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
218/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Budowa wytwórni mas bitumicznych przy ul. Poligonowej w Rybniku" Pokaż
214/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 50 w Rybniku. Pokaż
216/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1421/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Konopnickiej w Rybniku. Pokaż
215/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 806/39, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
212/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. dąb z terenu zieleńca "Starosciński" przy ul. Wieniawskiego oraz 1 szt. drzewa gat. wierzba z terenu boisk przy ul. Kupieckiej Pokaż
200/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 30, 0m2 krzewów następujących gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., ligustr pospolity – 30, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 107/2 przy ul. Rybnickiej 1/1 w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
210/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3292/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli 28 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
209/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/267, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 41A w Rybniku. Pokaż
207/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1655/303, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 106 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
205/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 728/96, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
211/B/2010 Zezwolenie na usunięecie drzewa trójpiennego gatunku wierzba krucha w związku z budową domu jednorodzinnego przy ulicy Żużlowej w Rybniku. Pokaż
199/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 2596/150, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej 10 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
208/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny, rosnących na terenie działki o numerze 4164/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 23 w Rybniku. Pokaż
217/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych poprzez studnie chłonne do ziemi oraz na budowę studni chłonnych Pokaż
204/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1202/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 11 w Rybniku. Pokaż
202/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki o numerze 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
206/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 925/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego 60 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
201/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2009/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 130A w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
259/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew z rodzaju topola, rosnących na terenach działek o numerach: 778/30 i 781/31, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
194/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 168/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
195/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1086/39, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
203/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej 2 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
198/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1565/691, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
196/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o numerze 4322/149, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików w Rybniku. Pokaż
197/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1250/59, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Artura Grottgera 4 w Rybniku. Pokaż
192/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1382/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 12 w Rybniku. Pokaż
193/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 3117/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Opalowej w Rybniku. Pokaż
191/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3792/150 i 3793/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
186/B/2010 wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 2040/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 62 w Rybniku. Pokaż
183/B/2010 Decyzja zatwierdzając program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
182/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
181/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów Pokaż
180/B/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością na odzysk, zbieranie i transport odpadów Pokaż
185/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku cyprysik groszkowy odmiana 'szmaragd', rosnącego na terenie działki o numerze 1563/270, stanowiącej łwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podhalańskiej 15 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
187/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 776/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
184/B/2010 Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3137/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 82 w Rybniku. Pokaż
179/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych i odprowadzanie deszczówki do ziemi dla inwestycji pn. budowa osiedla mieszkaniowego w Rybniku przy ul. Gruntowej Pokaż
188/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 719/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 7D w Rybniku. Pokaż
190/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 7, 25m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2101/64, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 24 w Rybniku. Pokaż
189/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1079/87, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chwałowickiej 95B w Rybniku. Pokaż
175/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Majątkowej 21 i Rybackiej 71 w Rybniku. Pokaż
174/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu "Emalia-Rybnik" Sp. z o.o. położonego w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10 Pokaż
173/B/2010 Decyzja odraczająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 599/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku. Pokaż
236/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu Bujakowskiego oraz na budowę i przebudowę przepustów Pokaż
172/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki siedmiozrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 3606/285, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej w Rybniku. Pokaż
171/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1380/89, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
170/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A. " Pokaż
177/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2495/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sadowej 11 w Rybniku. Pokaż
178/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 647/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 35 F w Rybniku. Pokaż
176/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1657/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka 40 w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
169/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku. Pokaż
168/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 2870/53, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 8, 12, 20 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
167/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1545/25, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 33 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
166/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
164/B/2010 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1052/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 37 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
161/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2447/296, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wolnej 130A w Rybniku. Pokaż
162/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 549/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej 28 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
159/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku. Pokaż
156/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu "Emalia-Rybnik" Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10 Pokaż
155/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy" Masarstwo- Wędliniarstwo Dominik Potrawa" w Rybniku, przy ul. Braci Nalazków 17 Pokaż
160/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23A w Rybniku. Pokaż
158/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenie działki o numerze 1446/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mokrej 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
157/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 1923/113, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
165/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 2656/442, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
163/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 981/56, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
152/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1893/11, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej 45 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
151/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 5, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 358/35 i 364/35,stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komunalnej 23 w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
150/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew i 0,9m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 2307/70 i 2308/70, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 31A w Rybniku. Pokaż
149/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z części dzielnicy Chwałowice do rowu ul. Składowa Pokaż
153/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1320/10 i 1409/10, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku. Pokaż
154/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 715/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
144/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
140/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenach działek o numerach: 176/20 i 251/1, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Arki Bożka. Pokaż
139/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1165/61, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 7. Pokaż
138/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1046/75, 1993/24, 1999/29, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: 1 Maja 95, Józefa Pukowca 1, Zwycięstwa 10 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
137/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa części budynku magazynu centralnego na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu nr 1 na wózkownię i akumulatorownię " Pokaż
136/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewu, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na Osiedlu Rybnik - Centrum. Pokaż
141/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 875/110 i 1270/110, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 81A w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
135/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wjazdem przy ul. Raciborskiej w Rybniku" Pokaż
147/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1091/118 stanowiącej, własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spokojnej w Rybniku. Pokaż
145/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 525/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 56 w Rybniku. Pokaż
143/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3503/68,stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kasprowicza 32 w Rybniku. Pokaż
142/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki o numerze 3239/312, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Walecznych 24M w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
148/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1888/106, 1889/105, 1892/106, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
146/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb czerwony, rosnącego na terenie działki o numerze 1850/210, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
134/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
133/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
132/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
130/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku. Pokaż
129/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki o numerze 1537/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
131/B/2010 Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gat. jesion amerykański, rosnacego na terenie działki przy ulicy Chabrowej 30 B w związku z awarią sieci ciepłowniczej. Pokaż
128/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1413/157, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 34 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
127/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 129/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej 86A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
126/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2109/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 15A w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
125/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 221/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Obywatelskiej 18 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
124/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1142/187, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 11 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
123/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1021/43, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Dolnej 37 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
122/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońśka, rosnącego na terenie działki o numerze 250/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 145 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
121/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 541/21, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55A w Rybniku - Niewiadomu. Pokaż
117/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
120/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2853/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
119/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 921/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Hałdą 15 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
118/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 914/102, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 113 w Rybniku - Boguszowcach Starych. Pokaż
113/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na likwidację wylotu i odprowadzanie ścieków z salonu samochodowego VW i Audi Pokaż
112/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na zarurowanie rowu w Rybniku - Kamieniu Pokaż
110/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1095/165, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 17 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
116/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3378/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borowej 9 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
114/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2875/155 i 3180/155, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Barbary 23 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
111/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska 1szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3752/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marynarskiej 12 w Rybniku. Pokaż
109/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 8, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 43A w Rybniku. Pokaż
115/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 4780/504, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 62 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
414/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2082/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
108/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
107/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
106/B/2010 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2282/78, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chabrowej 16A w Rybniku. Pokaż
105/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na terenie Osiedla "Nowiny". Pokaż
104/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1987/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego 25 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
98/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na działce przy stacji elektroenergetycznej ul. Wiejska 10. Pokaż
103/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 805/11, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej ulicy Pod Lasem 84 A w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
102/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1218/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 126 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
101/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1064/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 10 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
97/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej odm. 'włoska' i brak zgody na usunięcie klonu pospolitego z terenu działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Czwartaków 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
99/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1434/149, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńśkiego 16 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
100/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1445/105, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 11 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
96/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1656/149, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 16 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
95/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
94/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
92/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „STAGRA” w Rybniku, przy ul. Studziennej 55 Pokaż
91/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 'Przebudowy i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy zlokalizowany w Rybniku przy ul. Żorskiej 300" Pokaż
90/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu Emalia - Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10 Pokaż
93/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1697/51, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grzybowej 7 w Rybniku. Pokaż
89/B/2010 Decyzja odmowna na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 656/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej ulicy Ks. Stefana Siwca 8 w Rybniku. Pokaż
88/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 479/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 235B w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
87/B/2010 Wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 129/2, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Rybniku. Pokaż
85/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: cyprysik 'Lawsona' - 1 szt., świerk srebrny-1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1997/19, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 82 w Rybniku. Pokaż
84/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1277/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rejtana 28 w Rybniku. Pokaż
86/B/2010 wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1731/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 40B. Pokaż
82/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1858/92, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 21 w Rybniku. Pokaż
81/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 502/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17 F w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
80/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2915/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 14 w Rybniku. Pokaż
79/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól włoskich, rosnących na terenach działek o numerach: 1135/185 i 1657/185, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku. Pokaż
78/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 5252/91, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 w Rybniku. Pokaż
83/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna z terenu parkingu przy ul. Brudnioka. Pokaż
77/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1705/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Cmentarnej 39 w Rybniku. Pokaż
261/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk srebrny i modrzew rosnących na terenie ogrodu przydomowego przy ul. Rudzkiej 74 c Pokaż
74/B/2010 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadow Pokaż
73/B/2010 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
72/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
71/B/2010 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
75/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie wodociągiem Cieku Boguszowickiego przy ul. Żorskiej Pokaż
76/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 7 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na terenie działki przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Rybniku. Pokaż
70/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" Pokaż
69/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji ze stacji paliw przy ul. Wodzisławskiej 180 w Rybniku Pokaż
68/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1785/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 21A w Rybniku. Pokaż
67/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1618/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosmonautów 19 w Rybniku. Pokaż
65/B/2010 Wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola z terenu parku przy ul. Rymera. Pokaż
66/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew gat. robinia akacjowa z terenu parku "Kozie Góry" przy ul. Chwałowickiej Pokaż
64/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 3560/428 i 3563/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
63/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1772/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 54 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
62/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 1927/122 i 1929/123, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Piownik 11 w Rybniku. Pokaż
61/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1915/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 12 w Rybniku. Pokaż
60/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 108 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Cegielnianej w Rybniku. Pokaż
59/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk, drzew rosnących na terenie działki o numerze 561/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17B w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
58/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 260cm, rosnącego na terenie działki nr 1399/139, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 48 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
53/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
57/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1317/28, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 1C w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
56/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki o numerze 397/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
55/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki o numerze 5301/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 37E w Rybniku – Radziejowie. Pokaż
54/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1831/314, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Miodowej 22A w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
52/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
51/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 20 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
50/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1552/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
49/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2407/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 121 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
48/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1766/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 48 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
47/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2811/305, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych 29A w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
46/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2" Pokaż
45/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1433/108, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 30 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
44/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk sosen zwyczajnych, rosnących na terenie działki o numerze 1843/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 53 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
43/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2" Pokaż
42/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku świerk serbski, rosnących na terenie działki o numerze 2208/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 26 w Rybniku. Pokaż
41/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 912/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 121 w Rybniku. Pokaż
40/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1750/45 i 2071/24, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy Osiedlu Południe 45A i 51A w Rybniku – Boguszowicach Osiedlu. Pokaż
39/B/2010 Postanowienie wyjaśniające (analiza par. 4 i 5 rozporządzenia) Pokaż
38/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku. Pokaż
37/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie ogródka działkowego, będącego w posiadaniu wnioskodawcy, położonego przy ulicy Rybackiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
36/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli 14A w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
35/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 797/83, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przedmieście 6 w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
34/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1304/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 99 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
32/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 97/1 i 98/1, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
31/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 697/136, 725/121, 728/96, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
30/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 2519/237, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
29/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- "Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej w Rybniku" Pokaż
28/B/2010 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku" Pokaż
27/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku dąb czerwony, rosnących na terenie działki o numerze 249/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej 43E w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
26/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 427/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 26E w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
25/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1038/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
 
 
Odsłon strony: 333880 Metryka
Redaktor: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2009-11-25 Dodano
2009-11-10 1 Szulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)