Miejska Komisja Wyborcza w Rybniku

Metryka Postanowienie nr 154/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.doc [pdf - 353 KB]

Postanowienie Nr 202/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku

Metryka Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o składzie, siedzibie i dyżurach [pdf - 347 KB]
Metryka Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o terminach dyżurów [pdf - 123 KB]
Metryka Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o terminach dyżurów [pdf - 124 KB]
Metryka Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [pdf - 154 KB]
Metryka Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku w sprawie przyznanych numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. [pdf - 157 KB]

Metryka Uchwała nr 3/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku w sprawie kryteriów ważności podpisów w wykazach poparcia udzielonych liście kandydatów zgłaszanych przez komitety wyborcze [pdf - 512 KB]

Metryka Uchwała nr 4/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr I zgłoszonej przez KWW Wspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 514 KB]

Metryka Uchwała nr 5/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr II zgłoszonej przez KWW Wspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 508 KB]

Metryka Uchwała nr 6/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie zwrotu zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr III zgłoszonej przez KWW Wspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 623 KB]

Metryka Uchwała nr 7/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr IV zgłoszonej przez KWW Wspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 564 KB]

Metryka Uchwała nr 8/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr I zgłoszonej przez KKW Koalicja Obywatelska - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 493 KB]

Metryka Uchwała nr 9/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr II zgłoszonej przez KKW koalicja Obywatelska - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 497 KB]

Metryka Uchwała nr 10/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr III zgłoszonej przez KKW Koalicja Obywatelska - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 480 KB]

Metryka Uchwała nr 11/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr IV zgłoszonej przez KKW Koalicja Obywatelska - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 519 KB]

Metryka Uchwała nr 12/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr I zgłoszonej przez KWW BSR - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 504 KB]

Metryka Uchwała nr 13/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr II zgłoszonej przez KWW BSR - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 497 KB]

Metryka Uchwała nr 14/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr III zgłoszonej przez KWW BSR - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 508 KB]

Metryka Uchwała nr 15/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr IV zgłoszonej przez KWW BSR - publikacja w dniu 02.03.2024 r. [pdf - 401 KB]

Metryka Uchwała nr 16/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr I zgłoszonej przez KW Lepszy Rybnik - publikacja w dniu 04.03.2024 r. [pdf - 486 KB]

Metryka Uchwała nr 17/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr II zgłoszonej przez KW Lepszy Rybnik - publikacja w dniu 04.03.2024 r. [pdf - 518 KB]

Metryka Uchwała nr 18/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr III zgłoszonej przez KW Lepszy Rybnik - publikacja w dniu 04.03.2024 r. [pdf - 499 KB]

Metryka Uchwała nr 19/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr IV zgłoszonej przez KW Lepszy Rybnik - publikacja w dniu 04.03.2024 r. [pdf - 582 KB]

Metryka Uchwała nr 20/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr II zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość - publikacja w dniu 04.03.2024 r. [pdf - 496 KB]

Metryka Uchwała nr 21/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr III zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość - publikacja w dniu 04.03.2024 r. [pdf - 551 KB]

Metryka Uchwała nr 22/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr IV zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość - publikacja w dniu 04.03.2024 r. [pdf - 493 KB]

Metryka Uchwała nr 23/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr I zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość - publikacja w dniu 04.03.2024 r. [pdf - 495 KB]

Metryka Uchwała nr 24/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr IV zgłoszonej przez KW Lepszy Rybnik - publikacja w dniu 14.03.2024 r. [pdf - 601 KB]

Metryka Uchwała nr 26/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 14 marca 2024 r. zmiany treści protokołu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miasta Rybnika zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Lepszy Rybnik w okręgu wyborczym nr IV w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku [pdf - 362 KB]

Metryka Uchwała nr 31/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wezwania do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr II zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość - publikacja w dniu 27.03.2024 r. [pdf - 612 KB]

Metryka Uchwała nr 32/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 27 marca 2024 r. zmiany treści protokołu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miasta Rybnika zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr II w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku [pdf - 367 KB]Informacja oraz wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia list kandydatów na radnych

Metryka Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców [pdf - 218 KB]

Metryka Wzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych [docx - 42 KB]

Metryka Wzór wykazu podpisów popierających listę kandydatów na radnych [docx - 17 KB]

Metryka Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie [docx - 22 KB]

Metryka Wzór oświadczenia lustracyjnego [docx - 18 KB]

Metryka Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego [docx - 14 KB]

Metryka Wzór oświadczenia kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim- obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [docx - 19 KB]

 

Informacja oraz wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia  kandydatów na prezydenta miasta 

Metryka Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta [pdf - 205 KB]

Metryka Wzór zgłoszenia kandydata na Prezydenta Miasta [docx - 47 KB]

Metryka Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie [docx - 22 KB]

Metryka Wzór oświadczenia lustracyjnego [docx - 18 KB]

Metryka Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego [docx - 14 KB]

 
 
Odsłon strony: 1000 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż