Rejestr
Numer wpisu Dotyczy Szczegóły
5/2019innePokaż
311/2018innePokaż
310/2018innePokaż
573/B/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
589/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 723/24, stanowiącej wspołwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 31 w Rybniku.Pokaż
572/B/2010Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
571/B/2010Zezwolenie na odzysk odpadówPokaż
570/B/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
569/B/2010Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadówPokaż
590/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 3281/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wierzbowej 19 w Rybniku.Pokaż
587/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 756/327, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiślanej 4A w Rybniku.Pokaż
586/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 812/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Boguszowickiej 25F w RybnikuPokaż
575/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na terenie działki o nr 4432/5, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Gliwickiej 60 w Rybniku.Pokaż
585/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk serbski, rosnącego na terenie działki o nr 2028/320, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ligockiej 33 w Rybniku.Pokaż
591/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2355/433, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Energetyków 69A w Rybniku.Pokaż
562/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola czarna, rosnącego na terenie działki o nr 1043/166, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Polnej 8 w Rybniku.Pokaż
584/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. olsza czarna, rosnących na terenie działki o nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 35B w Rybniku.Pokaż
583/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. kard. Bolesława Kominka 48 w Rybniku.Pokaż
582/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2825/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Sadowej 31 w Rybniku.Pokaż
588/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1642/293, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
568/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3910/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Żużlowej 59c w Rybniku.Pokaż
581/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa czarna, rosnącego na terenie działki o nr 4835/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku.Pokaż
567/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3281/361, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 77 w Rybniku.Pokaż
580/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 825/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Popiela 5 w Rybniku.Pokaż
579/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 1851/63, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Majatkowej 20 w Rybniku.Pokaż
578/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 234/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 22 w Rybnik.Pokaż
577/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: świerk pospolity; wierzba biała, rosnących na terenach działek o nr: 1971/343, 2140/343, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Stawowej 65 w Rybniku.Pokaż
576/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1135/185, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku.Pokaż
514/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 1653/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
574/B/2010Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3926/43, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiejskiej 10 w Rybniku.Pokaż
557/B/2010Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji PM nr Ek I - 6210/00033/10Pokaż
560/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2097/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Maksymiliana 13 w Rybniku.Pokaż
559/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2106/19; 2107/21; 2108/21; 2109/21; 2115/19, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Mglistej w Rybniku.Pokaż
561/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1871/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Podleśnej 3 w Rybniku.Pokaż
546/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 4182/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. ks. Józefa Szafranka 14 w Rybniku.Pokaż
566/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zwycięstwa 29A w Rybniku.Pokaż
565/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1872/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Chwałowickiej 94 w Rybniku.Pokaż
564/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 949/193, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Onufrego Zagłoby 6A w Rybniku.Pokaż
539/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew następujących gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., olsza czarna – 8 szt., rosnących na terenie działki o numerze 144/6, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
563/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o nr 1626/23, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Krupińskiego 1B w Rybniku.Pokaż
555/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o nr 2279/181, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 w Rybniku.Pokaż
554/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 1809/153; stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Rybniku.Pokaż
553/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o nr 4496/269, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Rybniku.Pokaż
556/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 822/2; 834/2; 1031/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Pod Hałdą i Przewozowej w RybnikuPokaż
535/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 13 w Rybniku.Pokaż
538/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 2930/298, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Arki Bożka 47 w Rybniku.Pokaż
532/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 900/238, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 27 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
536/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: robinia akacjowa; modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 1501/28, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy Placu Armii Krajowej 3 w Rybniku.Pokaż
533/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2429/247; 2430/247, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego w Rybniku.Pokaż
528/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Artech Piotr Chwołka, ul. Wodzisławska 175b w RybnikuPokaż
527/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Artech Rybnik Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 175b w RybnikuPokaż
544/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna czarna, rosnącego na terenie działki o nr 3295/129, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Rolniczej 30 w Rybniku.Pokaż
551/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 443/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 11 w Rybniku.Pokaż
552/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2095/9; 2217/9, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Armii Ludowej 31E i Sztolniowej 46 w Rybniku.Pokaż
524/B/2010Pozwolenie na pobór wody ze studni przy ul. GzelskiejPokaż
522/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze studni przy ul. WielopolskiejPokaż
550/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2119/40, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej 58 w Rybniku.Pokaż
549/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1892/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Orzepowickiej 25 w Rybniku.Pokaż
537/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o nr 1769/273, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Miodowej 6A w Rybniku.Pokaż
548/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; topola osika, rosnących na terenie działki o nr 1287/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Kożdoniów w RybnikuPokaż
525/B/2010Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków NiedobczycePokaż
523/B/2010Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Rybniku - Chwałowicach przy ul. Składowej do rowuPokaż
534/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr 2445/683, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jana Rericha 38 w Rybniku.Pokaż
520/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego wraz z wygaszeniem dotychczasowej decycji dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. położonej w Rybniku, przy ul. Sygnały 62Pokaż
519/B/2010Wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 stycznia 2001 o znaku Ek I-7642/32/00/01 ustalającą dopuszczalną wielkość, rodzaje oraz warunki emisji zanieczyszczeń do powietrza dla Przedsiębiorstwa "PANAT" S.C. w RybnikuPokaż
529/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 2010/290, stanowiącej współwłasnosć wnioskodawcy, położonej przy ul. Poremby 34 w Rybniku.Pokaż
545/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon polny, rosnącego na terenie działki o nr 3068/180, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Rymera 4 w Rybniku.Pokaż
518/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku"Pokaż
526/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 54 szt. drzew, rosnących na terenach działek o nr: 500/43; 691/43, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Dolnej 37 C w Rybniku.Pokaż
558/B/2010Wydanie zezwolenia na usuniecie 4 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o nr 3831/142, połżonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
530/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenia działki o numerze 2021/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego 10A w Rybniku.Pokaż
517/B/2010Zezwolenie na zbieranie odpadówPokaż
516/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
515/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
509/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku-Kamieniu"Pokaż
521/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2237/170, stanowiącej własność jednego z wnioskodawców, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Rybniku.Pokaż
547/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 3287/479, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Szyb Marcina 223 A w Rybniku.Pokaż
503/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 2582/117, położonej przy ul. Zielonej 2 w RybnikuPokaż
501/B/2010Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie ze studni głębinowej przy ul. Wielopolskiej w RybnikuPokaż
500/B/2010Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie ze studni głębinowej przy ul. Gzelskiej w RybnikuPokaż
498/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
504/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: sosna zwyczajna; świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1870/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Podleśnej 3 B w Rybniku.Pokaż
505/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1014/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 14 w Rybniku.Pokaż
542/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcia 15 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki o nr 206/6, położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku.Pokaż
495/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
502/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1931/124, położonej przy ul. Świerklańskiej 5 w RybnikuPokaż
543/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 2521/310, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kruczej 24 w Rybniku.Pokaż
540/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 3328/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 54 A w Rybniku.Pokaż
494/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
541/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: jodła kalifornijska; świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2952/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 30 w Rybniku.Pokaż
497/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o nr 1195/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wrzosowej 5 w Rybniku.Pokaż
496/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2065/204, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. mjr. Brunona Janasa 68 w RybnikuPokaż
493/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola osika, rosnącego na terenie działki o nr 3340/52, położonej przy ul. Cegielnianej 20 A w RybnikuPokaż
508/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew następujących gat.: topola osika; klon pospolity; brzoza brodawkowata; topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 184/18, położonej przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku.Pokaż
507/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 3281/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Borowej 3A w Rybniku.Pokaż
490/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2226/205, 2227/205, 2228/205, 2230/205, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
531/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o nr 2481/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Młyńskiej 26 w Rybniku.Pokaż
491/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na regulację rzeki NacynyPokaż
512/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 3514/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej w Rybniku.Pokaż
511/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 3513/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej 45 B w Rybniku.Pokaż
486/B/2010Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy stanowiska do malowania oraz budowy instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B"Pokaż
487/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3611/117, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 6 w Rybniku.Pokaż
485/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy nowej linii do produkcji osłon bocznych i górnych grzejników oraz linii malowania proszkowego w Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej"Pokaż
484/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia, odprowadzanie ścieków deszczowych oraz odprowadzanie ścieków technologicznych dla stacji serwisowej przy ul. RaciborskiejPokaż
492/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
499/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 669/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Prusa 16 w Rybniku.Pokaż
506/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1770/266, stanowiącej własnosć wnioskodawców, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka 65 w Rybniku.Pokaż
479/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1553/293, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zuchów 1C w Rybniku.Pokaż
472/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
478/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
489/B/2010Wydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2264/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 65 w Rybniku.Pokaż
488/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2274/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 71 w Rybniku.Pokaż
477/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1291/25, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 35 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
483/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika 22 w Rybniku.Pokaż
513/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (dwuzrost), rosnącego na terenie działki o nr 3077/207, stanowiącej wspólwłasność wnioskodawcy, polożonej przy ulicy Tulipanów 1 w Rybniku.Pokaż
482/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 114 w Rybniku.Pokaż
472/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
481/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
480/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3266/434, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 34 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
460/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy (kwatery cmentarne o numerach: 3, 8, 15, 17, 18), położonych przy ulicach: Jana Kotucza i Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
452/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie działki o numerze 2073/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
440/B/2010Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnePokaż
437/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2408/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
427/B/2010Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski o obw. pnia 120 cm rosnącego na terenie działki przy ul. A.Fredry 13Pokaż
403/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 502/40, 175/39, 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Dębowej i Włościańskiej w Rybniku – Kłokocinie.Pokaż
404/B/2010Zezwolenie na usuniecie 3 szt. drzew w tym 2 szt. gat. modrzew europejski i 1 szt. topola oraz 15 m2 krzewów w związku z modernizacją budybku na posesji przy ul. Wł.Łokietka 12 w RybnikuPokaż
471/B/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
399/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 25, 50m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 635/117 i 1923/113, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
398/B/2010Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
397/B/2010Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
396/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadamiPokaż
395/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
394/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
393/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
392/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego, rosnącego na terenie działki o numerze 1160/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
391/B/2010wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1994/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 7 A w Rybniku.Pokaż
390/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1360/52, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Brzozowej 7 w Rybniku.Pokaż
389/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2242/331, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 56 w Rybniku – Nieobczycach.Pokaż
388/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 811/55, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 6 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
386/B/2010Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia określającego dopuszczalną emisjęPokaż
385/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 24 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
384/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki położonej przy ul. Wierzbowej 13B w RybnikuPokaż
383/B/2010Zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku: topola osika - 1 szt.; wiąz górski - 1 szt.; wierzba iwa - 1 szt.; lipa drobnolistna - 2 szt.; jarząb pospolity - 5 szt., rosnących na terenie działki przy ul. Mikołowskiej 107 w RybnikuPokaż
382/B/2010Zezwolenia na usunięcie drzew gatunku: brzoza brodawkowata - 1 szt., klon jesionolistny - 3 szt., grab pospolity - 2 szt. z terenu działki położonej przy ul. Przemysłowej 3 w RybnikuPokaż
381/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu posesji położonej przy ul. W.Witosa 34 w RybnikuPokaż
380/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion pensylwański z terenu posesji położonej przy ul. J. Kasprowicza 5 w RybnikuPokaż
379/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70BPokaż
377/B/2010Zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu posesji położonej przy ul. Górnośląskiej 135APokaż
378/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji położonej przy ul. Wodzisławskiej 327Pokaż
376/B/2010Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji położonej przy ul. Miodowej, na wniosek właściciela w/w posesji Pani Danuty GawliczekPokaż
364/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Koralowej 8, na wniosek właściciela w/w posesji Pana Grzegorza KrauzePokaż
375/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła kalifornijska i 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Ofiar Terroru 14Pokaż
374/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita z terenu posesji przy ul. Hugona Kołłątaja 24Pokaż
373/B/2010Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat. modrzew z terenu posesji ul. Żorska 179Pokaż
372/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. świerku srebrnego z terenu posesji przy ul. Prostej 7Pokaż
371/B/2010Zezwolenie na usuniecie 2 sz. drzew gat. modrzew europejski z terenu posesji przy ul. Jana Karłowicza 5Pokaż
370/B/2010Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. jesion ynisły o obwodzie 132cm z posesji przy ul. Chwałowickiej 63APokaż
369/B/2010Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. modrzew-1 szt., żywotnik zachodni- 1 szt., czeremcha amerykańska 2 szt. z terenu posesji przy ul. A.Fredry 14 w związku z zagrożeniem jakie stwarzają dla osób i mieniaPokaż
362/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z obiektu przy ul. Obwiednia PdPokaż
Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew i 15 m2 krzewów z terenu działki przy ul. Jutrzenki w Gotartowicach w związku z budową domu jednorodzinnegoPokaż
363/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę przepustów pod ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu ZdrojuPokaż
448/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do studni chłonnej z inwestycji - adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowyPokaż
367/B/2010Zezwolenie na usunięcie 30 m2 krzewów gat. bez czarny i ligustr pospolity z terenu działki przy ul. Małachowskiego37 w Rybniku-BoguszowicachPokaż
366/B/2010Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z posesji przy ul. B. Nalazków w Rybniku-BoguszowicachPokaż
365/B/2010Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew i 20 m2 krzewów w związku z budową domu jednorodzinnego przy ul. SmolnejPokaż
356/B/2010Decyzja zezwalajaca na usunięcie 13 szt. drzew gat. 1 szt. brzoza brodawkowata, 2 szt. klon jesionolistny, 10 szt. dębów, z terenu działki przy ul. Obwiednia Południowa, kolidujacych z budową obiektu biurowegoPokaż
355/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na regulację rzeki NacynyPokaż
357/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 167/2 i 168/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
358/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2073/24, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy Os. Południe 38 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedle.Pokaż
361/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3203/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 10 w Rybniku.Pokaż
360/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1732/64, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 43 B w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
359/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 4374/71, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 38 w Rybniku.Pokaż
348/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
347/B/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
346/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
345/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
344/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
354/B/2010Decyzja zezwalajaca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. cyprysik z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Ks.Popiełuszki 9Pokaż
349/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 423/52, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
343/B/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
341/B/2010Sprostowanie oczywistej omyłkiPokaż
340/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
353/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2336/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 55 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
352/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew i 10, 00m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 995/10, 1533/10, 2475/116, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Brzezińskiej i Żorskiej 113 w Rybniku.Pokaż
351/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4314/168 i 4316/168, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 97C w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
350/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3559/428 i 3562/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
342/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3385/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 53 w Rybniku.Pokaż
339/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1139/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej 9 w Rybniku.Pokaż
338/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 978/84, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków 12 w Rybniku - orzepowicachPokaż
337/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2049/69, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 i 33 w Rybniku - Meksyku.Pokaż
336/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2014/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 37 w Rybniku.Pokaż
329/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2320 sztuk drzew i 588, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek, zlokalizowanych pod linią wysokiego napięcia, relacji Wielopole – Elektrownia „Rybnik” w Rybniku.Pokaż
335/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2360/292, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy Weroniki 1 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
334/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1245/303, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 124 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
332/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1339/36 i 3041/20, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
331/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1254/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wrzosowej 45 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
330/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1824/152, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 10C w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
333/B/2010Zezwolenie na usuniecie 7 szt. drzew gat. 2 szt. -robinia akacjowa,1 szt.- sosna,3 szt.- klon, 1 szt.- dąbPokaż
328/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1060/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 9 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
327/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
326/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2392/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 19 w Rybniku.Pokaż
320/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 717/84, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 229C w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
321/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1481/87 i 1482/87, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Słowiańskiej 15 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
322/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1015/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 38 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
323/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2048/52, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
325/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3212/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Sikorskiego 24 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
316/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3194/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tylnej 5 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
324/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o numerach: 4092/199 i 4792/193, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej 32 w Rybniku.Pokaż
314/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: "Uruchomienia warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z ręczną myjnią samochodową w istniejącym budynku zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9"Pokaż
315/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
319/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1956/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 9 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
317/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 133/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 113A w Rybniku.Pokaż
313/B/2010Zezwolenie na usuniecie 15 szt. drzew gat. brzoza i olsza czarna w związku z budową drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Łacznej w OrzepowicachPokaż
318/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, połozonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku.Pokaż
307/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki o numerze 1104/5, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bernarda Kuglera 8A w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
306/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1602/174, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 27 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
305/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1217/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 205 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
308/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4555/559, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego 45 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
303/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4269/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
304/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1102/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwonowickiej w Rybniku - Stodołach.Pokaż
309/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1712/124, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka w Rybniku - Grabowni.Pokaż
302/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
311/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 2szt., świerk pospolity – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1260/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jankowickiej 67 w Rybniku.Pokaż
312/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki sześciozrostu drzewa gatunku sumak octowiec, rosnącego na terenie działki o numerze 1834/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 16A w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
310/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscogin’, rosnących na terenie działki o numerre 250/7, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 45 w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
295/B/2010Udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów dotyczących opracowania projektu zmian mpzp- północna część miasta Rybnika,od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej, tj. projektu tekstu planu wraz z rysunkiem do planuPokaż
297/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dziesięciozrostu drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o numerze 2093/324, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 11A w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
296/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2847/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok 5 w RybnikuPokaż
299/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 124/1, 157/1, 160/1, stanowiących użytkowanie wieczyste i własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 179 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
294/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok, ul. Wodzisławska 201, 44-218 RybnikPokaż
293/B/2010Zezwolenie na zbieranie odpadówPokaż
292/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
291/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
290/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
289/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
288/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 419 sztuk drzew, rosnacych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, będących w użyczeniu firmy „Cofinco-Poland” Spółka z o.o., położonych w rejonie ulicy Dębina.Pokaż
301/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologiczych z autosalonu "MARGO"Pokaż
287/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 3307/58, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki.Pokaż
298/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku KamieńPokaż
368/B/2010Decyzja zezwalajaca usunięcie dwóch drzew gat. świerk pospolity i sosna czarna z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Hetmańskiej 51Pokaż
277/B/2010udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów dotyczących opracowania projektu zmian mpzp- północna część miasta Rybnika,od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej, tj. projektu tekstu planu wraz z rysunkiem do planuPokaż
286/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jawor, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5406/175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku.Pokaż
272/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1757/99, 1759/100, 1765/101, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
285/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3796/150 i 3799/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
269/B/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu projektowanego pawilonu handlowego przy ul. Żorskiej/Gotartowickiej do ziemiPokaż
284/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3095/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 37A w Rybniku.Pokaż
283/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4042/145, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
275/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2434/120, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 25 w Rybniku.Pokaż
281/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 1940/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. jana Pojdy 48B w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
266/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
280/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1941/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakątek 28 w Rybniku.Pokaż
265/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
264/B/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
279/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 995/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 57A w Rybniku.Pokaż
263/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
282/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1928/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 104 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
268/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 4, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
278/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/66 i 2044/52, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Majątkowej 18 w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
276/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenach działek o numerach: 2455/11 i 2456/11, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 31 w Rybniku.Pokaż
274/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3081/44, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 11 w Rybniku.Pokaż
273/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2252/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 27 w Rybniku.Pokaż
300/B/2010Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 389/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzeziny Miejskie 4 w Rybniku.Pokaż
271/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3497/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 20 w Rybniku.Pokaż
262/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Leśnej w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
267/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji-myjnia AUTO-SPA przy ul. BudowlanychPokaż
260/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 74 sztuk drzew i 53, 83m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 98/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
258/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 3331/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 98A w Rybniku.Pokaż
250/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2034/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Waltera Larysza 17 w Rybniku.Pokaż
255/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3803/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 16 w Rybniku.Pokaż
249/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
248/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
247/B/2010Zmiana zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
246/B/2010Zezwolenie na odzysk odpadówPokaż
245/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
257/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2163/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 34 w Rybniku.Pokaż
244/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
243/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej"Pokaż
251/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2501/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orlej 18 w Rybniku.Pokaż
242/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
256/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3439/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15D w Rybniku.Pokaż
241/B/2010Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.03.2010 r. (pozwolenie na wytwarzanie odpadów)Pokaż
240/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
254/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 3307/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 14 w Rybniku.Pokaż
239/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
253/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2097/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 20 w Rybniku.Pokaż
252/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 264/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
235/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej"Pokaż
237/B/2010Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 860/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 41A w Rybniku.Pokaż
238/B/2010Wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 651/79, 656/79, 657/79, 658/79, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Gronowej 39 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
233/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działek o numerach: 2177/289 i 3149/289, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Teofila Bieli 51 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
234/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1400/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 13 w Rybniku.Pokaż
232/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 2333/236, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
229/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1582/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 85 w Rybniku.Pokaż
230/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2008/79, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 43 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
231/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1690/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19B w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
228/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 951/109, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 414A w Rybniku – Stodołach.Pokaż
227/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1984/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 32 w Rybniku.Pokaż
219/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
222/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 850/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 14 w Rybniku.Pokaż
221/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych ze stacji STATOIL nr 473 przy ul. Wodzisławskiej 180 do rowuPokaż
226/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2910/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 36 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
225/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 429/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 133 w Rybniku.Pokaż
224/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2046/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla 22E w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
223/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bocznej 8 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
220/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
218/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Budowa wytwórni mas bitumicznych przy ul. Poligonowej w Rybniku"Pokaż
214/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 50 w Rybniku.Pokaż
216/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1421/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Konopnickiej w Rybniku.Pokaż
215/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 806/39, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
212/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. dąb z terenu zieleńca "Starosciński" przy ul. Wieniawskiego oraz 1 szt. drzewa gat. wierzba z terenu boisk przy ul. KupieckiejPokaż
200/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 30, 0m2 krzewów następujących gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., ligustr pospolity – 30, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 107/2 przy ul. Rybnickiej 1/1 w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
210/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3292/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli 28 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
209/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/267, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 41A w Rybniku.Pokaż
207/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1655/303, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 106 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
205/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 728/96, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
211/B/2010Zezwolenie na usunięecie drzewa trójpiennego gatunku wierzba krucha w związku z budową domu jednorodzinnego przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
199/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 2596/150, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej 10 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
208/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny, rosnących na terenie działki o numerze 4164/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 23 w Rybniku.Pokaż
217/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych poprzez studnie chłonne do ziemi oraz na budowę studni chłonnychPokaż
204/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1202/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 11 w Rybniku.Pokaż
202/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki o numerze 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
206/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 925/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego 60 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
201/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2009/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 130A w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
259/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew z rodzaju topola, rosnących na terenach działek o numerach: 778/30 i 781/31, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
194/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 168/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
195/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1086/39, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
203/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej 2 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
198/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1565/691, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
196/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o numerze 4322/149, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików w Rybniku.Pokaż
197/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1250/59, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Artura Grottgera 4 w Rybniku.Pokaż
192/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1382/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 12 w Rybniku.Pokaż
193/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 3117/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Opalowej w Rybniku.Pokaż
191/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3792/150 i 3793/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
186/B/2010wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 2040/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 62 w Rybniku.Pokaż
183/B/2010Decyzja zatwierdzając program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
182/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
181/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
180/B/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością na odzysk, zbieranie i transport odpadówPokaż
185/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku cyprysik groszkowy odmiana 'szmaragd', rosnącego na terenie działki o numerze 1563/270, stanowiącej łwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podhalańskiej 15 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
187/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 776/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
184/B/2010Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3137/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
179/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych i odprowadzanie deszczówki do ziemi dla inwestycji pn. budowa osiedla mieszkaniowego w Rybniku przy ul. GruntowejPokaż
188/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 719/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 7D w Rybniku.Pokaż
190/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 7, 25m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2101/64, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 24 w Rybniku.Pokaż
189/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1079/87, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chwałowickiej 95B w Rybniku.Pokaż
175/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Majątkowej 21 i Rybackiej 71 w Rybniku.Pokaż
174/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu "Emalia-Rybnik" Sp. z o.o. położonego w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10Pokaż
173/B/2010Decyzja odraczająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 599/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku.Pokaż
236/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu Bujakowskiego oraz na budowę i przebudowę przepustówPokaż
172/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki siedmiozrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 3606/285, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej w Rybniku.Pokaż
171/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1380/89, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
170/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A. "Pokaż
177/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2495/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sadowej 11 w Rybniku.Pokaż
178/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 647/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 35 F w Rybniku.Pokaż
176/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1657/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka 40 w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
169/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku.Pokaż
168/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 2870/53, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 8, 12, 20 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
167/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1545/25, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 33 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
166/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
164/B/2010Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1052/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 37 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
161/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2447/296, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wolnej 130A w Rybniku.Pokaż
162/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 549/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej 28 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
159/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku.Pokaż
156/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu "Emalia-Rybnik" Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10Pokaż
155/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy" Masarstwo- Wędliniarstwo Dominik Potrawa" w Rybniku, przy ul. Braci Nalazków 17Pokaż
160/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23A w Rybniku.Pokaż
158/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenie działki o numerze 1446/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mokrej 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
157/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 1923/113, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
165/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 2656/442, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
163/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 981/56, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
152/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1893/11, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej 45 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
151/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 5, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 358/35 i 364/35,stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komunalnej 23 w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
150/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew i 0,9m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 2307/70 i 2308/70, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 31A w Rybniku.Pokaż
149/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z części dzielnicy Chwałowice do rowu ul. SkładowaPokaż
153/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1320/10 i 1409/10, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku.Pokaż
154/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 715/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
144/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
140/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenach działek o numerach: 176/20 i 251/1, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Arki Bożka.Pokaż
139/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1165/61, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 7.Pokaż
138/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1046/75, 1993/24, 1999/29, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: 1 Maja 95, Józefa Pukowca 1, Zwycięstwa 10 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
137/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa części budynku magazynu centralnego na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu nr 1 na wózkownię i akumulatorownię "Pokaż
136/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewu, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na Osiedlu Rybnik - Centrum.Pokaż
141/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 875/110 i 1270/110, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 81A w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
135/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wjazdem przy ul. Raciborskiej w Rybniku"Pokaż
147/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1091/118 stanowiącej, własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spokojnej w Rybniku.Pokaż
145/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 525/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 56 w Rybniku.Pokaż
143/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3503/68,stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kasprowicza 32 w Rybniku.Pokaż
142/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki o numerze 3239/312, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Walecznych 24M w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
148/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1888/106, 1889/105, 1892/106, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
146/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb czerwony, rosnącego na terenie działki o numerze 1850/210, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
134/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
133/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
132/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
130/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku.Pokaż
129/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki o numerze 1537/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
131/B/2010Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gat. jesion amerykański, rosnacego na terenie działki przy ulicy Chabrowej 30 B w związku z awarią sieci ciepłowniczej.Pokaż
128/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1413/157, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 34 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
127/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 129/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej 86A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
126/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2109/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 15A w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
125/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 221/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Obywatelskiej 18 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
124/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1142/187, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 11 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
123/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1021/43, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Dolnej 37 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
122/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońśka, rosnącego na terenie działki o numerze 250/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 145 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
121/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 541/21, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55A w Rybniku - Niewiadomu.Pokaż
117/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
120/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2853/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
119/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 921/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Hałdą 15 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
118/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 914/102, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 113 w Rybniku - Boguszowcach Starych.Pokaż
113/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na likwidację wylotu i odprowadzanie ścieków z salonu samochodowego VW i AudiPokaż
112/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na zarurowanie rowu w Rybniku - KamieniuPokaż
110/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1095/165, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 17 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
116/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3378/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borowej 9 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
114/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2875/155 i 3180/155, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Barbary 23 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
111/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska 1szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3752/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marynarskiej 12 w Rybniku.Pokaż
109/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 8, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 43A w Rybniku.Pokaż
115/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 4780/504, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 62 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
414/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2082/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
108/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
107/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
106/B/2010Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2282/78, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chabrowej 16A w Rybniku.Pokaż
105/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na terenie Osiedla "Nowiny".Pokaż
104/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1987/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego 25 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
98/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na działce przy stacji elektroenergetycznej ul. Wiejska 10.Pokaż
103/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 805/11, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej ulicy Pod Lasem 84 A w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
102/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1218/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 126 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
101/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1064/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 10 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
97/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej odm. 'włoska' i brak zgody na usunięcie klonu pospolitego z terenu działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Czwartaków 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
99/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1434/149, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńśkiego 16 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
100/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1445/105, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 11 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
96/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1656/149, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 16 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
95/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
94/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
92/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „STAGRA” w Rybniku, przy ul. Studziennej 55Pokaż
91/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 'Przebudowy i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy zlokalizowany w Rybniku przy ul. Żorskiej 300"Pokaż
90/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu Emalia - Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10Pokaż
93/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1697/51, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grzybowej 7 w Rybniku.Pokaż
89/B/2010Decyzja odmowna na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 656/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej ulicy Ks. Stefana Siwca 8 w Rybniku.Pokaż
88/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 479/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 235B w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
87/B/2010Wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 129/2, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Rybniku.Pokaż
85/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: cyprysik 'Lawsona' - 1 szt., świerk srebrny-1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1997/19, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 82 w Rybniku.Pokaż
84/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1277/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rejtana 28 w Rybniku.Pokaż
86/B/2010wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1731/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 40B.Pokaż
82/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1858/92, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 21 w Rybniku.Pokaż
81/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 502/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17 F w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
80/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2915/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 14 w Rybniku.Pokaż
79/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól włoskich, rosnących na terenach działek o numerach: 1135/185 i 1657/185, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku.Pokaż
78/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 5252/91, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 w Rybniku.Pokaż
83/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna z terenu parkingu przy ul. Brudnioka.Pokaż
77/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1705/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Cmentarnej 39 w Rybniku.Pokaż
261/B/2010Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk srebrny i modrzew rosnących na terenie ogrodu przydomowego przy ul. Rudzkiej 74 cPokaż
74/B/2010Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadowPokaż
73/B/2010Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
72/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
71/B/2010Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
75/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie wodociągiem Cieku Boguszowickiego przy ul. ŻorskiejPokaż
76/B/2010Zezwolenie na usunięcie 7 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na terenie działki przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Rybniku.Pokaż
70/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru"Pokaż
69/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji ze stacji paliw przy ul. Wodzisławskiej 180 w RybnikuPokaż
68/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1785/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 21A w Rybniku.Pokaż
67/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1618/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosmonautów 19 w Rybniku.Pokaż
65/B/2010Wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola z terenu parku przy ul. Rymera.Pokaż
66/B/2010Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew gat. robinia akacjowa z terenu parku "Kozie Góry" przy ul. ChwałowickiejPokaż
64/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 3560/428 i 3563/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
63/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1772/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 54 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
62/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 1927/122 i 1929/123, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Piownik 11 w Rybniku.Pokaż
61/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1915/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 12 w Rybniku.Pokaż
60/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 108 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Cegielnianej w Rybniku.Pokaż
59/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk, drzew rosnących na terenie działki o numerze 561/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17B w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
58/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 260cm, rosnącego na terenie działki nr 1399/139, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 48 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
53/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
57/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1317/28, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 1C w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
56/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki o numerze 397/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
55/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki o numerze 5301/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 37E w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
54/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1831/314, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Miodowej 22A w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
52/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
51/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 20 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
50/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1552/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
49/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2407/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 121 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
48/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1766/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 48 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
47/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2811/305, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych 29A w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
46/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2"Pokaż
45/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1433/108, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 30 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
44/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk sosen zwyczajnych, rosnących na terenie działki o numerze 1843/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 53 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
43/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2"Pokaż
42/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku świerk serbski, rosnących na terenie działki o numerze 2208/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 26 w Rybniku.Pokaż
41/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 912/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 121 w Rybniku.Pokaż
40/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1750/45 i 2071/24, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy Osiedlu Południe 45A i 51A w Rybniku – Boguszowicach Osiedlu.Pokaż
39/B/2010Postanowienie wyjaśniające (analiza par. 4 i 5 rozporządzenia)Pokaż
38/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku.Pokaż
37/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie ogródka działkowego, będącego w posiadaniu wnioskodawcy, położonego przy ulicy Rybackiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
36/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli 14A w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
35/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 797/83, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przedmieście 6 w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
34/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1304/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 99 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
32/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 97/1 i 98/1, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
31/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 697/136, 725/121, 728/96, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
30/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 2519/237, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
29/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- "Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej w Rybniku"Pokaż
28/B/2010Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku"Pokaż
27/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku dąb czerwony, rosnących na terenie działki o numerze 249/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej 43E w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
26/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 427/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 26E w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
25/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1038/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
24/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55H w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
23/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 596/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej 17 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
22/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1447/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Orkana 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
21/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 787/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bocznej 4 A w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
20/B/2010Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe"Pokaż
19/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr Brunona Janasa 92 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
18/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1370/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 9 w Rybniku.Pokaż
17/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba mandżurska, rosnącego na terenie działki o numerze 1102/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 5 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
15/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2440/289, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Smolnej 15 E w Rybniku.Pokaż
13/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych wraz ze ściekami technologicznymi z myjni pochodzących ze stacji paliw przy ul. Centralnej w Orzeszu do rowuPokaż
14/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 757/104 i 1010/100, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pochyłej w Rybniku.Pokaż
12/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na olej opałowy na terenie istniejącej stacji paliw w Rybniku przy ul. RaciborskiejPokaż
11/B/2010Sprostowanie oczywistej omyłki w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
10/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
9/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
8/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
7/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia-Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
6/B/2010Postanowienie o braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia- Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w RybnikuPokaż
5/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla .: "Budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem na olej opałowy z instalacją paliwową na terenie istniejącej stacji paliw przy ul.Raciborskiej"Pokaż
4/B/2010Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskej w deczyji - pozwoleniu wodnoprawnymPokaż
3/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 668/10, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy w/w ulicy w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
2/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 4847/194 i 4799/194, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku.Pokaż
1/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1791/79, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Parkowej w Rybniku.Pokaż
443/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego o obwodzie pnia 82cm, rosnącego na terenie działki o numerze 810/55, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 8 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.Pokaż
442/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4185/174, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Józefa Szafranka 8 w Rybniku.Pokaż
441/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1828/31, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku.Pokaż
440/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
439/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 607/118, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jaśminowej w Rybniku.Pokaż
438/B/2009Wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew gat.: modrzew europejski – 3 szt., sosna zwyczajna – 8 szt., rosnących na terenach działek nr: 732/21 i 1048/25, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wolnej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
437/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 118 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 555/60 i 561/62, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
436/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 120 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 290/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
435/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 204, 1756/209, 2068/225, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Podleśnej oraz Strąkowskiej 54 A w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
434/B/2009Zezwoleni na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
433/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2436/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Smolnej 15 B w Rybniku.Pokaż
432/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2022/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
431/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1876/256, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku.Pokaż
430/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 2320/155, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lotników 12 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
429/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 3830/66, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 60 A w Rybniku.Pokaż
428/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 352 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 45 i 46, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pilchowickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
427/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 507/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyrobiskowej 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
426/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1087/647, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niepodległości w Rybniku - Popielowie.Pokaż
425/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
424/B/2009Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru"Pokaż
423/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1944/144 i 1946/145, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dworek w Rybniku.Pokaż
422/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 16 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
421/B/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2892/130, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Szczygłów 28 w Rybniku.Pokaż
420/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięice 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 648/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zgodnej 30 A w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
419/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1175/72 i 2562/72, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Kominka 31 w Rybniku.Pokaż
418/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1806/141, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 53 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
416/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1513/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej 33 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
417/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 48 w Rybniku.Pokaż
415/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku topola osika, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 470/80, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Stodołach.Pokaż
270/B/2010Decyzja środowiskowa o o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla inwestycji pn. :Odbudowa koryta cieku Nacyna"Pokaż
213/B/2010Postanowienie o braku raportu na inwestycję pn. Odbudowa koryta cieku NacynaPokaż
413/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach dz. nr: 1905/45, 1977/45, 2159/45, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Jędrzeja Śniadeckiego 4, Patriotów 1, Patriotów 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
412/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1455/116, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rajskiej 8 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
411/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 47 A w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
410/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: jodła pospolita – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 806/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 111 B w Rybniku.Pokaż
409/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o nr: 1834/496, 1838/499, 1839/501, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Podmiejskiej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
407/B/2009Decyzja odmowna na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
406/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1122/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jutrzenki w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
405/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 96 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
404/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 307/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marklowickiej 19 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
403/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
408/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie Nacyny ciepłociągiemPokaż
402/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3474/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta 57 w Rybniku.Pokaż
401/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej 4 A w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
400/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola chińska, rosnących na terenie działki o numerze 5003/133, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 18 B w Rybniku.Pokaż
399/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. sosen żółtych, rosnących na terenie działki o numerze 1414/110, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Stanisława Szeptyckiego 22 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
398/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1436/46, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
397/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 787/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 238 w Rybniku.Pokaż
396/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2026/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Kusocińskiego 4 w Rybniku.Pokaż
395/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2012/274, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej 13 B w Rybniku.Pokaż
393/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3109/214, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Topolowej 18 w Rybniku.Pokaż
392/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 978/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 180 w Rybniku.Pokaż
391/B/2009decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa hali będącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków „Boguszowice”, w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady biodegradowalne..."Pokaż
390/B/2009Wdanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew i 3, 0m 2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1456/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa 14 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
389/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 406/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej 3 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
388/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2096/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
387/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1191/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku.Pokaż
386/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
16/B/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
385/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
384/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
383/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
382/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadamiPokaż
381/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
380/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
379/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4070/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
378/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2572/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 15 w Rybniku.Pokaż
377/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy systemu energetycznego oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. RudzkiejPokaż
376/B/2009Postanowienie o wznowieniu postepowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla budowy instalacji do wytrawiania stali o łącznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach przy ul. Żelaznej 9Pokaż
375/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 1565/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zapłocie 26 B w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
374/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
373/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3291/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 17 w Rybniku.Pokaż
372/B/2009Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1911/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 6 w Rybniku.Pokaż
371/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 379/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 17 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
370/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na zagospodarowanie terenów wokół Campusu - budowa kładki, wylotu i odprowadzanie deszczówkiPokaż
368/B/2009Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe"Pokaż
367/B/2009Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla dla inwestcyji pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe" wraz z określeniem zakresu raportuPokaż
394/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
365/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 177 w Rybniku – Popielowie.Pokaż
364/B/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 302, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cystersów 35 A w Rybniku – Ochojcu.Pokaż
363/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1241/55, stanowiącej użytkowanie wieczyste KOMPANII WĘGLOWEJ S. A., położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku.Pokaż
362/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
361/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
360/B/2009Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
359/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk topól 'Androscoggin", rosnących na terenie działki o numerze 1361/18, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 99 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
358/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 55 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 725, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Popielowie.Pokaż
357/B/2009Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowychPokaż
369/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowychPokaż
356/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 3 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 803/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
355/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/206, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tulipanów 23 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
354/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 4478/86, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Mariańskiej 3 B w Rybniku.Pokaż
351/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
353/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
352/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2645/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 11, 13, 15, 17 w Rybniku.Pokaż
350/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2018/189, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
349/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznychPokaż
348/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Mglistej 3, 5, 7, 9 i Św. Maksymiliana 12, 23 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.Pokaż
347/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola francuska, rosnących na terenie działki o numerze 1174/97, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
346/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 72 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 858/114, 859/114, 2076/83, 2077/83, 2078/83, 2080/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
345/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 939/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku.Pokaż
344/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 958/146, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 178 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
343/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1581/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 87 w Rybniku.Pokaż
342/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 167 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
341/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2169/529, 2171/532, 2650/526, 2653/528, 2863/527, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Trzech Krzyży w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
340/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew i 6, 9m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 875/2, 1161/20, 1162/16, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Buchalików i Przewozowej w Rybniku.Pokaż
339/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew z terenów działek o numerach: 1839/104, 1911/99, 1916/101, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: 1 Maja, Ogrodowej, Przewozowej w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
338/B/2009Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru"Pokaż
336/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 179/29, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
337/B/2009Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla dla inwestcyji pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" wraz z określeniem zakresu raportuPokaż
332/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga"Pokaż
331/B/2009Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Błękitnej-Małachowskiego w RybnikuPokaż
33/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu salonu samochodowego Toyota Konsek przy ul. Prostej 100Pokaż
333/B/2009Pozwolenie wodnoprawne dla ASD TOYOTA Konsek przy ul. Prostej 100 w Rybniku na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacjiPokaż
330/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
329/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
328/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
327/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
326/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacjiPokaż
325/B/2009Odmowa zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
334/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1042/86, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Szkołę Podstawową nr 16.Pokaż
324/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 922/57, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, położonej przy ulicy 11 Listopada 45.Pokaż
323/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji do wytrawiania stali o łacznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach na ulicy Żelaznej 9"Pokaż
322/B/2009Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
321/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
320/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
319/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
318/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1536/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 17 w Rybniku.Pokaż
317/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2808/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
316/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 577/34, 1306/24, 950/24, stanowiących współwłasność i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 49 i 97 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
315/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku.Pokaż
314/B/2009Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 602/203, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 119 w Rybniku - Grabowni.Pokaż
313/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 614/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiosny Ludów 39 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
312/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 429/24, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
311/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1840/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 25 A w Rybniku.Pokaż
310/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2429/53, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Chodkiewicza 41 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
309/B/2009Wydanie zezwolenia na usun. 54 szt. drzew zlokalizowanych w rejonie osadnika Holona I na terenach działek o nr: 936/45, 938/45, 1075/16, 1252/45, stanowiących użytkow. wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kożdoniów w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
308/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2713/507, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha 8 w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
307/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1067/242, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludowej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
306/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 164/7 i 261/7, stanowiących użytkowanie i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: Gustawa Morcinka 43 i Sportowej 136 A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
305/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 475, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łowieckiej 11 w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
304/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.Pokaż
303/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1467/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 66 w Rybniku.Pokaż
302/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1819/29, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 51 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
301/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
300/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
299/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 67 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
298/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
297/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
296/B/2009Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnymPokaż
295/B/2009Postanowienie w sprawie sprostowania omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika"Pokaż
294/B/2009Postanowienie o sprostowaniu pomyłki w pozwoleniu wpPokaż
293/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1013/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 36 w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
292/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 50/15, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
291/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
289/B/2009Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnymPokaż
288/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/95, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka 11 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
290/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1772/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej u zbiegu ulic Kornela Makuszyńskiego i Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
287/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2690/94, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 54 w Rybniku.Pokaż
286/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1252/112, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
285/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - "Zmiana sposobu użytkowania garażu na dwustanowiskową stację obsługi samochodów osobowych zlokalizowaną w Rybniku przy ul. Śląskiej 26"Pokaż
284/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 1, 5m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1018/14, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie 16 A w Rybniku.Pokaż
282/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23 A w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
281/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4021/108, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w Rybniku.Pokaż
279/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 280/90 i 1184/260, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej 14 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
278/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2597/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
277/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnącego na terenie działki o numerze 761/112, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wysokiej 16 A w Rybniku.Pokaż
276/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 3260/479 i 3261/479, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych w rejonie szybu „Marcin” przy ulicy Spółdzielczej w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
275/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnychPokaż
274/B/2009Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Budowa hali bedącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków "Boguszpwoce" w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpadyPokaż
273/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew i 25, 80m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1, 2, 8, 9 i Obrońców Pokoju 25 w Rybniku.Pokaż
272/B/2009Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji z dnia 23.12.2008r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej"Pokaż
271/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1133/147, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 182 A w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
335/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na likwicację zbiornika ul. CegielnianaPokaż
270/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1586/84, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej 98 w Rybniku.Pokaż
269/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 731/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
267/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach dz. o nr 3448/36 oraz cmentarza parafialnego (kwatery nr: 5, 6, 15), stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Rybnickiego 2, Jana Kotucza / Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
266/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2884/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 15 w Rybniku.Pokaż
265/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3619/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola w Rybniku.Pokaż
264/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 181/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 36 A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
263/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1483/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 154 B w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
366/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3162/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 21 w Rybniku.Pokaż
262/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
261/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
260/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m 2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2315/311, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 32 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
259/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 846/155, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 1 B w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
258/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 157/6, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
257/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1923/113, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
256/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1435/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 95 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
268/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na budowę oczka wodnegoPokaż
255/B/2009Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Adaptacja istniejącego budynku na usługi lingwistyczne"Pokaż
254/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 168/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej 62 A w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
253/B/2009Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Budowa wytwórni mas bitumicznych w Rybniku przy ul. PoligonowejPokaż
280/B/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3216/100, stanowiącej Cmentarz Komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku.Pokaż
252/B/2009Zezwolenie na transport odpadówPokaż
251/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 926/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 40 w Rybniku.Pokaż
250/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3030/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 14 w Rybniku.Pokaż
249/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 148 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4, 105/6, 281/8, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Radziejowskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
248/B/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 747/49, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
247/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 84/6, 86/6, 126/1, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
246/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do ziemiPokaż
243/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 572/22, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców 2 A w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
242/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 133/23, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 10 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
241/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 70 i 321/71, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej 111 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
240/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej 10 w Rybniku.Pokaż
239/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Rybniku.Pokaż
238/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 177/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 27 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
237/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 120/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrowy 27 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
236/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 706/146 i 928/150, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
235/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3246/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 23 w Rybniku.Pokaż
233/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3880/138, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 60 w Rybniku.Pokaż
234/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki o numerze 2087/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Czwartaków 1 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
232/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2968/91, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Antoniego Staiera 4 w Rybniku.Pokaż
231/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1151/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Korczaka 13 w Rybniku.Pokaż
230/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1276/318, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 26 C w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
229/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
228/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
227/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
226/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
225/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
224/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
223/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
221/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5077/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Pawła Woronicza 9 w Rybniku – Popielowie.Pokaż
222/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1754/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 81 C w Rybniku.Pokaż
220/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2944/35, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku – Kłokocinie.Pokaż
219/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1221/12, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
283/B/2009Zmiana zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
218/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól berlińskich, rosnących na terenach działek o numerach: 2952/116 i 2983/116, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Poligonowej nr 1 w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
217/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do rowuPokaż
216/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: Otwarcie serwisu opon, serwisu klimatyzacji, myjni ręcznej oraz sprzedaży opon, akumulatorów, felg i oleju w Rybniku przy ul. PrzemysłowejPokaż
215/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Remontu drogi leśnej na terenie leśnictwa Wielopole"Pokaż
213/B/2009Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Otwarcie serwisu opon, serwisu klimatyzacji, myjni ręcznej oraz sprzedaży opon, akumulatorów, felg i oleju w Rybniku przy ul. PrzemysłowejPokaż
214/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m2 krzewu gatunku złotokap pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3018/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 9 w Rybniku.Pokaż
212/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 1855/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 18 w Rybniku.Pokaż
211/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1329/45, 1895/10, 2112/45, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Braci Nalazków 63 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
210/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1837/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Równej 7 A w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
244/B/2009Decyzja naliczająca karę za usunięcie bez wymaganego prawem zezwolenia 1, 4m2 krzewów gatunku różanecznik katawbijski z terenu działki o numerze 3084/142, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
245/B/2009Decyzja odmowna na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 1062/65, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karłowej 8 w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
208/B/2009Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: Budowa łącznika drogowego ul. Poligonowa i Rycerska w Kłokocinie w ramach rozbudowy infrastruktury drogowej w dzielnicy KłokocinPokaż
206/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 2824/170, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 16 w Rybniku.Pokaż
205/B/2009wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika zezwalającej na usunięcie 15 szt. drzew gat. Żytotnik zachodni oraz 29 m2 krzewów róznych gatunków, rosnących na terenie działki o numerze 3574/66, położonej przy ul. Dąbrówki 9 w RybnikuPokaż
204/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul. Furgoła i Ks. Pojdy w Czerwionce - Leszczynach do rowów przydrożnychPokaż
203/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: orzech włoski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 2556/241, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirowej 3 D w Rybniku – Popielowie.Pokaż
202/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1218/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Książenickiej 33 D w Rybniku - Golejowie.Pokaż
201/B/2009Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla "Adaptacji cześci pomieszczeń centrum usług pogrzebowych na krematorium w Rybniku przy ul. Zadumy" wobec niezgodności lokalizacyjnej przedsięwzięcia z ustaleniami MPZPPokaż
200/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3361/447, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków 85 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
199/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych wylotami zlokalizowanymi na terenie gminy czerwionka - LeszczynyPokaż
198/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 968/140, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
197/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 278/26, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 52 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
196/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul.Górniczej i Furgoła w Czerwionce-LeszczynachPokaż
195/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacjiPokaż
194/B/2009Wygaszenie decyzji-pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychPokaż
193/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika"Pokaż
192/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
191/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadówPokaż
190/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
189/B/2009Wydanie dycyzji na usunięcie dwóch suchych dzrzew gatunku topola rosnących przy boisku ul. Kowalczyka administrowanym przez GKS "Pierwszy"Pokaż
187/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Wodzisławskiej na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic Miasta Rybnika z Radlinem"Pokaż
185/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
186/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie Parku Miejskiego na terenie Zespołu Szkół Wyższych (Kampus) w Rybniku"Pokaż
184/B/2009Decyzja odmawiająca wydania warunków środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia "Budowa hali do przyjmowania, rozdrabniania i uwadniania odpadów biodegradowalnych pochodzących z przemysłu spożywczego"Pokaż
207/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 872/50, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
183/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Obwiednia Południowa do kanalizacjiPokaż
182/B/2009Sprostowanie oczywistej omyłki popełnionej w pozwoleniu na wytwarzanie odpadówPokaż
181/B/2009Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika"Pokaż
180/B/2009Decyzja umarzająca postepowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Dk 78 w Rybniku"Pokaż
179/B/2009Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w RybnikuPokaż
178/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
177/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (wraz z działalnością w zakresie zbierania i transportu odpadów)Pokaż
176/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
175/B/2009Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
174/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadówPokaż
173/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
172/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
171/B/2009Wygaszenie części decyzji na odprowadzanie wód deszczowych dla Miasta ŻoryPokaż
170/B/2009Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne-Wydłużenie odcinka zarurowania rowuPokaż
188/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenach działek o numerach: 147 i 1219/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha 60 w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
164/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych z projektowanych budynków mieszkalnych do Potoku BoguszowickiegoPokaż
209/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 867/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wieżowej 7 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
163/B/2009Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "zmiany sposobu uzytkowania garażu na dwustanowiskową stację obsługi samochodów osobowych w Rybniku przy ul. Śląskiej 26"Pokaż
162/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Przebudowy ulicy Niepodległości w Rybniku"Pokaż
161/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Zabudowy kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Klokocińskiej 51"Pokaż
160/B/2009Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaina na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Rybniku przy ul. Żorskiej 300"Pokaż
159/B/2009Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w Rybniku"Pokaż
158/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
157/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
156/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
155/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
154/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z projektowanego budynku handlowego przy ul. Prostej w RybnikuPokaż
153/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
152/B/2009Decyzja w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni S4Pokaż
151/B/2009Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę bocznicy kolejowej dla LUBARUPokaż
147/B/2009Postanowienie o sprostowaniu omyłki dotyczącej separatoraPokaż
134/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i zarurowanie odcinka rowu celem odprowadzania ścieków deszczowych z projektowanego budynku mieszkalnego w Rybniku przy ul. TargowejPokaż
100/B/2009Postanowienia o wznowieniu postepowania w sprawie zakończonej decyzja ostateczną Prezydenta Miasta Rybnika- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B"Pokaż
133/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
132/B/2009Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
131/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
130/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
129/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
128/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
98/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
135/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków deszczowych do Nacyny z terenu stacji paliw BP "Rybak", ul. Kotucza/Budowlanych w RybnikuPokaż
127/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
101/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkownaich dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Czułowskiej w Tychach"Pokaż
102/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej"Pokaż
126/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
125/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
124/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
123/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
136/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych z Autoryzowanego Dealera Samochodów PEUGEOT (salon-serwis-diagnostyka-części zamienne) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej/Żwirowej do kanalizacjiPokaż
137/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych do MłynówkiPokaż
122/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
121/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
120/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
119/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
118/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
117/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
116/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
138/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu i odprowadzanie wód deszczowych do rowuPokaż
139/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemiPokaż
99/B/2009Zmiana zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
162/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna zwyczajna – 7 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3042/182, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
140/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 1235/264, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.Pokaż
115/B/2009Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
114/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
113/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
112/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
111/B/2009Zmiana zezewolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
149/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.”Pokaż
110/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
109/B/2009Pokaż
108/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
140/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wódPokaż
141/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni na stacji paliw "Rybak" przy ul. Kotucza/Budowlanych w Rybniku do kanalizacji sanitarnejPokaż
142/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni na stacji paliw Levin przy ul. Raciborskiej w Rybniku do kanalizacji sanitarnejPokaż
143/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków technologicznych z myjni ze stacji paliw BP Jaśmin w Rybniku przy ul. SybirakówPokaż
157/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku.Pokaż
107/B/2009Postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Przebudowy ul. Podmiejskiej w Rybniku"Pokaż
106/B/2009Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku przy ul. Kolberga"Pokaż
105/B/2009Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla "Zabudowy kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Kłokocińskiej 51"Pokaż
104/B/2009Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Siwca"Pokaż
103/B/2009Decyzji o środowiskowych uwarinkowaniach dla "Zmiany sposobu uzytkowania garażu na stację diagnostyki pojzadów w Rybniku przy ul. Boguszowickiej"Pokaż
156/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 937/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku.Pokaż
167/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d w Rybniku wraz z likwidacją okładzin azbestowych"Pokaż
166/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku"Pokaż
165/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Rybniku-Niedobczycach wraz z likwidacją okładzin azbestowych"Pokaż
169/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku-Nowinach wraz z likwidacją okładzin azbestowych"Pokaż
168/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku"Pokaż
155/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gat.: sosna zwyczajna – 1 szt., świerk pospolity – 13 szt., rosnących na terenie działki nr 2739/125, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku – Kłokocinie.Pokaż
144/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na likwidację studniPokaż
145/B/2009Decyzja środowiskowa na budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
146/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków technologicznych z myjni oraz wód deszczowych z terenu stacji paliw LOTOS przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
97/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
96/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 479/143, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 6 A w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
95/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o numerze 1999/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
93/B/2009Opinia w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
94/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1685/100, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jankowickiej 16 w Rybniku.Pokaż
92/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1656/28, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2 A w Rybniku.Pokaż
90/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
91/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
89/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
88/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
87/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
86/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
84/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
85/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
83/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1751/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przyjaźni 16 A w Rybniku.Pokaż
82/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2139/129, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piuownik 4 A w Rybniku.Pokaż
81/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4168/70, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
80/B/2009Wydanie zezwolenia na usun. 698 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
79/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
78/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gat.: jarząb pospolity – 1 szt., brzoza brodawkowata – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 1221/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
77/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
76/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
74/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
75/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
73/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 121 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1005/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
72/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 987/191, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
71/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i odprowadzanie deszczówki z posesji przy ul. JaniegoPokaż
70/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Byłych Więźniów Politycznych, Cegielnianej/Gliwickiej, Rudzkiej 70 B w Rybniku.Pokaż
68/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku jaśminowiec wonny, rosnących na terenie działki o numerze 1922/121, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 23 w Rybniku.Pokaż
69/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3509/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 21 w Rybniku.Pokaż
67/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 79/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
66/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2950/164, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 24 A w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
65/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola osika, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 993/55, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
64/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 2422/128, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych w Rybniku.Pokaż
63/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 56 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
62/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
61/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2700/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 60 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
60/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2853/29, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 50 C w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
58/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 155/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 116 A w Rybniku.Pokaż
59/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 849/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
57/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2574/320 i 2576/320, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Ligockiej 9 i 19 w Rybniku.Pokaż
56/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 688/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku.Pokaż
55/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 5245/469, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 328 B w Rybniku - Popielowie.Pokaż
54/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1745/155, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 29 w Rybniku.Pokaż
53/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 2980/305, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Falistej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
52/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4401/91, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Okrzeszyńcu w Rybniku.Pokaż
51/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3378/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kpt. Leopolda Janiego 8 w Rybniku.Pokaż
50/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 98 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1540/68, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
48/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki ze zlewni Z-10 w ŻorachPokaż
49/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata – 5 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 1080/194, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Studziennej w Rybniku.Pokaż
47/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki ze zlewni Z-5 w ŻorachPokaż
45/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie deszczówki z terenu dz. Kleszczówka w Żorach wylotem fi-800 do rzeki RudyPokaż
46/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ulic Dworcowej i Kopernika w ŻorachPokaż
44/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu pomiędszy ul. Armii Krajowej, Rybnicką, WodzisławskąPokaż
43/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul. AK w ŻorachPokaż
42/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
41/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul. Hańcówka w ŻorachPokaż
40/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z os. Korfantego w ŻorachPokaż
39/B/2009Pozwolenie w-p na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Baranowice w ŻorachPokaż
38/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych z dzielnicy Rój z ŻorachPokaż
37/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 430 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 297/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
36/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
35/B/2009Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji pn. renowacji BazylikiPokaż
150/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Żory-ulic Wodnej i ZaułekPokaż
34/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu ul. Cichej i Ładnej w ŻorachPokaż
32/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
33/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Miasta Żory - Kleszczówka wylotem fi1000 poprzez rów otwarty do rzeki RudyPokaż
30/B/2009Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga"Pokaż
31/B/2009Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Remont hali widowiskowo-sportowej z dobudową łącznika do basenu w Rybniku-Boguszowicach, przy ul. Jastrzębskiej na parceli nr 98/1Pokaż
29/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
28/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
27/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1704/60, 1705/60, 1706/60, stanowiących współwłasność wnioskodawców, położonych przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku.Pokaż
26/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1758/99, 1986/100, 3240/174, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Łony 11, Śląskiej 7 – 15 i 27 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
25/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2822/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 52 w Rybniku.Pokaż
24/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1409/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
23/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3895/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 51 w Rybniku.Pokaż
22/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2440/122 i 2443/123, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bohaterów Westerplatte 10 w Rybniku.Pokaż
21/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki nr 1621/458, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej 1 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
20/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1570/446, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 66 w Rybniku – Grabowni.Pokaż
19/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3068/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku.Pokaż
18/B/2009Decyzja środowiskowa na budowę zakładu przerobu odpadówPokaż
17/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 5449/58, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie.Pokaż
16/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1835/202, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej 13 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
15/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1394/57, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majątkowej 28 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
14/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 126/1 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
12/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
13/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 3151/411, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 81 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
10/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 794/134, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 10 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
11/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1452/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa 90 a w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
9/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 558/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 2 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
8/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1259/190, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 14 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
6/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
7/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
5/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 131/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 19 b w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
4/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzania wód deszczowych z odwodnienia drogi w SzczerbicachPokaż
3/B/2009Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa bocznicy normalnotorowej dla firmy LUBARPokaż
2/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 205 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3207/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
1/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 325, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiślanej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
476/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
475/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
474/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 101 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5255/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 35 E w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
473/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 25, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1777/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 23 w Rybniku.Pokaż
472/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki nr 732/216, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 94 w Rybniku.Pokaż
470/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie czterozrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 3988/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku.Pokaż
471/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny,, położonej przy ulicy Plebiscytowej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
469/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 3024/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żytniej 2 w Rybniku.Pokaż
467/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1362/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Rybniku.Pokaż
468/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1831/6, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
466/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 4m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 b w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
465/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, zlokalizowanych na terenie działki nr 1359/87, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 19 b w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
464/B/2008Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach, na dzialkach nr: 1059/154, 3180/155 (część działki), 1137/157, 1132/157 i 2905/159"Pokaż
463/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.Pokaż
462/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1329/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 30 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
460/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1102/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 53 c w Rybniku.Pokaż
461/B/2008Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni BIOBLOK w Rybniku - OchojcuPokaż
459/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 748/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 25 B w Rybniku.Pokaż
458/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew gat.: świerk srebrny – 1 szt., świerk pospolity – 41 szt., rosnących na terenach działek nr: 473/65 i 474/65, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Boguszowickiej 27 A w Rybniku.Pokaż
457/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1797/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej 59 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
456/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2661/437 i 2662/437, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
455/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 794/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 165 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
454/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenach działek o numerach: 1464/305 i 1466/305, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Żorskiej 205 i 209 w Rybniku.Pokaż
453/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1941/153, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 58 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
452/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1554/5, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 21 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
451/B/2008Zezwolenie na prowadzeni działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
450/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenach działek o numerach: 3954/26 i 3955/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku.Pokaż
449/B/2008zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
447/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: klon pospolity – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku.Pokaż
448/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
446/B/2008Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z obiektu przy ul. Obwiednia PołudniowaPokaż
445/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na budowę stawuPokaż
443/B/2008Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
444/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
442/B/2008Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
441/B/2008Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
440/B/2008Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
439/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku.Pokaż
437/B/2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w Rybniku"Pokaż
438/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 208, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 26 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
436/B/2008Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy ul. Pod Lasem"Pokaż
435/B/2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej, na działce nr 2170/98”Pokaż
434/B/2008postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.”Pokaż
433/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1841/75, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 66 w Rybniku.Pokaż
432/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2069/45 i 171/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ul.: Osiedlu Południe 47 i Jastrzębskiej 15 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
431/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 3817/52, 3818/52, 4140/52, 4191/52, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sławików w Rybniku.Pokaż
430/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki nr 2707/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 58 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
429/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew, na terenie działki nr 1231/97, przy ulicy K Wielkiego w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
428/B/2008Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
426/B/2008Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
427/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
425/B/2008Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
424/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1032/55, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 31 b w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
423/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2061/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Poremby 35 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
422/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1315/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej 35 w Rybniku.Pokaż
421/B/2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Szewczyka-Bieli-Willowa na rondo"Pokaż
420/B/2008Decyzja środowiskowa dla DIMEKO na montaż 6 wiatPokaż
419/B/2008Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
418/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, zlokalizowanych przy ul.: Cmentarnej 6, Dworek 13 b, 21 a, Gliwickiej 30 c, Grunwaldzkiej 9 b, Jeana Chalotta 6, Piasta 8, Raciborskiej 62, Sławików 11 b, 15 a, Tęczowej 5, Wyzwolenia 10, 32 w Rybniku.Pokaż
417/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 1998/29, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Barbary 12 a i Józefa Pukowca 2 w Rybniku.Pokaż
416/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2936/268 i 3107/295, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera 19 D w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
414/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3528/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Adama Asnyka 10 w Rybniku.Pokaż
415/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 2278/181, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 9 w Rybniku.Pokaż
412/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 4008/52, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 10 w Rybniku.Pokaż
413/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4450/215, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w Rybniku.Pokaż
410/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Kupieckiej i 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
411/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki przy ulicy Jana Wyglendy.Pokaż
409/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2290/307 i 2389/307, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
408/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu.Pokaż
407/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
406/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
405/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
404/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
403/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
402/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
401/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
400/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
399/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 638/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców 16 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
398/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2177/231 i 2178/231, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
397/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 1345/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 15 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
396/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
395/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenach działek o numerach: 2846/76 i 3412/76, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Władysława Reymonta 69 w Rybniku.Pokaż
394/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 208/2, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 30 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
393/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie światłowodem Cieku z Kamienia w rejonie ul. RobotniczejPokaż
392/B/2008Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
391/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1758/35 i 1761/33, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy Obwiedni Południowej w Rybniku.Pokaż
390/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1672/32, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 154 w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
388/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie cmentarza parafialnego (kwatera nr 16), administrowanego przez wnioskodawcę, położonego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
389/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu salonu Fabryki Mebli "Bodzio" w Rybniku przy ul. Sybiraków do MłynówkiPokaż
387/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki nr 3882/115, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
386/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 154/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 6 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
385/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie deszczówki z terenu składowiska złomu w Rybniku przy ul. Brzeziny MiajskiePokaż
384/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1029/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 w Rybniku.Pokaż
382/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2926/133 i 3192/139, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy kapitana Leopolda Janiego 23 w Rybniku.Pokaż
383/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 929/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
381/B/2008Postanowienie o braku raportu dla DIMEKOPokaż
380/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenach, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Wodzisławskie i Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
379/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1028/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 A w Rybniku.Pokaż
378/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: jesion wyniosły – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1475/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 11 w Rybniku.Pokaż
377/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt przy ulicy Józefa Poniatowskiego w Rybniku.Pokaż
376/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1888/106, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 19 w Rybniku.Pokaż
374/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. SiwcaPokaż
375/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2070/55 i 2071/55, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Golejowskiej 11 w Rybniku.Pokaż
373/B/2008Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia: Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy ul. Pod LasemPokaż
371/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 2251/176, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Sobieskiego 28 w Rybniku.Pokaż
372/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1999/29 i 2870/53, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1 i Obrońców Pokoju 26 c w Rybniku.Pokaż
370/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 1986/19, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.Pokaż
369/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia rapotru oddziaływania na środowisko dla LUBARUPokaż
368/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
367/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
366/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działkiki nPokaż
365/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 84/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
364/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 1426/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żołnierzy Września 23 w Rybniku.Pokaż
363/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1861/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 223 c w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
362/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1781/43 i 2611/46, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.Pokaż
361/B/2008Przekazanie do właściwego organu (Wojewoda Śląski) wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
360/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie odpadówPokaż
359/B/2008Postanowienie dotyczące przekazania Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadamiPokaż
358/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
357/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
356/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadówPokaż
355/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
353/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
354/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
352/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
350/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jesion pensylwański - 1 szt, wierzba iwa - 1 szt., rosnących na terenie działki nr 2423/130, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
351/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
349/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
348/B/2008Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadamiPokaż
346/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
347/B/2008Sprostowani oczywistej omyłki dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działąlności w zakresie transportu odpadówPokaż
345/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
344/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
343/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
342/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
341/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
340/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2844/570, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 61 c w Rybniku - Popielowie.Pokaż
339/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3493/73, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza 48 w Rybniku.Pokaż
338/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 29 A w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
337/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1846/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Głuchej 50 D w Rybniku.Pokaż
336/B/2008Wdanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 1744/178, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Gruntowej 12 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
335/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 248/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 32 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
334/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1160/50, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 188 w Rybniku.Pokaż
333/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1153/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 149 A w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
332/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 38 sztuk drzew (w tym przesadzenie 12 sztuk) i 85, 25m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/270 i 4655/270, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku.Pokaż
331/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
330/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
329/B/2008Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
327/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1177/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Turystycznej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
328/B/2008Decyzja środowiskowa dla p. Jadwigi Konsek - usługi w zakresie drobnych poprawek lakierniczychPokaż
326/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2678/328, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wroniej 6 w Rybniku.Pokaż
325/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.Pokaż
324/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 2544/307, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
323/B/2008Decyzja w sprawie umorzenia postępowania - Bazylika p.w. Św. AntoniegoPokaż
322/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3391/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 54 w Rybniku.Pokaż
321/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2024/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej 27 w Rybniku.Pokaż
320/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dwuzrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 136/11, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
319/B/2008Wygaszenie 4 pozwoleń wodnoprawnychPokaż
318/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2296/289, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15 w Rybniku.Pokaż
317/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1530/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 41 A w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
315/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2786/69 i 2789/69, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Maksymiliana Buhla i Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
316/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 4071/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
314/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1398/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 45 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
313/B/2008Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu dla przebudowy skrzyżowania na ulicach Willowej-Szewczyna-Bieli na rondoPokaż
312/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków technologicznych z myjni do kanalizacjiPokaż
311/B/2008Wydanie zezwoloenia na usunięcie lipy drobnolistnej, rosnącej na terenie działki o numerze 1410/134, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
310/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 312/132, 1764/139, 1866/132, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
309/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1703/228 i 2238/222, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy św. Jadwigi w Rybniku.Pokaż
308/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 843 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Majątkowej, Okrężnej, Podmiejskiej, Turystycznej, Wiosny Ludów, Za Wiaduktem w Rybniku.Pokaż
307/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2594/64, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa 33 w Rybniku.Pokaż
306/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 4966/228, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 66 w Rybniku.Pokaż
305/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1655/120, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 104 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
304/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1542/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej 5 B w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
303/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 5121/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
302/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
301/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
300/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
299/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
298/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
297/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
296/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
295/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
294/B/2008Postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięwzięcia - Rozbudowa istniejącego salonu samochodowego o budynki warsztatowe i socjalne wraz z myjką na terenie posesji przy ul. 1-go MajaPokaż
293/B/2008Postanowienia o obowiązku sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięwzięcia - Zmiana sposobu użytkowania garażu na stację diagnostyki pojazdów w Rybniku przy ul. BoguszowickiejPokaż
292/B/2008Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w RybnikuPokaż
291/B/2008Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia - Przebudowa odciznka drogi ul. Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
290/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
289/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
288/B/2008Postanowienie o obowiązku sporzadzenia raportu dla przedsięwzięcia - Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1Pokaż
287/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
286/B/2008Pozwolenie zintegrowanePokaż
285/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z terenu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
284/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla myjni przy ul. Mikołowskiej, PiJ SCPokaż
283/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku kasztanowiec biały, rosnących na terenie działki nr 224/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 47 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
282/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 3954/26, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku.Pokaż
281/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3004/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
280/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 443/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gliwickiej 69 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
279/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 117/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 78 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
278/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli euroamerykańskiej (mieszaniec), zlokalizowanego na terenie działki nr 247/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 37 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
277/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1959/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 5 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
276/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 963/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 7 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
275/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla SEGO Sp. z o.o.Pokaż
274/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ulicy Plebiscytowej w ŚwierklanachPokaż
273/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 542, 543, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młynek w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
272/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku.Pokaż
271/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2270/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 32 w Rybniku.Pokaż
270/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1722/196, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
269/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działko o numerze 75/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
268/B/2008Przekazanie wniosku do Marszałka do załatwienia zgodnie z kompetencjamiPokaż
267/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku cyprysik ‘Lawsona’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1608/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chabrowej 3 A w Rybniku.Pokaż
266/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4774/49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sybiraków w Rybniku.Pokaż
265/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1682/128, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
264/B/2008decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Zabudowy pola transformatorowego do zasilania instalacji służącej do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (działka nr 269/10)”Pokaż
263/B/2008decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni Rybnik S.A."Pokaż
262/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie, administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Parkowej w Rybniku.Pokaż
261/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 2275/278, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
260/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Piotra Skargi 4 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
259/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku sosna czarna, rosnącego na terenie działki nr 1789/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 28 w Rybniku.Pokaż
258/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresie dla firmy ARTECH- budowa hali produkcyjnej (konstrukcje stalowe)Pokaż
257/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 686/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 7 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
256/B/2008Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
255/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 727/117, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
254/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1259/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
253/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuki drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki nr 2187/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
252/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Wolnej 50 w Rybniku.Pokaż
251/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 671 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach dz. nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ul: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
250/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2044/315, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 25 A w Rybniku.Pokaż
249/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 676/88 i 677/90, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku.Pokaż
248/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2211/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariana Różańskiego 26 w Rybniku.Pokaż
247/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1791/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 35 w Rybniku.Pokaż
246/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 4304/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły i Żużlowej w Rybniku.Pokaż
245/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1375/182, 1770/183, 1771/183, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
244/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 20 A.Pokaż
243/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1815/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 74 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
242/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 932/25 – będącej w posiadaniu wnioskodawcy i 1024/2 – stanowiącej własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
241/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
240/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla Nadleśnictwa na zbiornik retencyjnyPokaż
239/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1272/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 191 w Rybniku.Pokaż
238/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, zlokalizowanego na terenie działki nr 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku.Pokaż
237/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1606/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 85 w Rybniku.Pokaż
236/B/2008Wdanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 697/136 i 728/96, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Hotelowej i Robotniczej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
235/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki nr 3509/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Cierpioła 5 w Rybniku.Pokaż
234/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1330/127, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Konrada Szwsedy 8 w Rybniku.Pokaż
233/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 259/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 9 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
232/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2627/388, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chryzantem 18 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
231/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, zlokalizowanego na terenie działki nr 964/114, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lechickiej w Rybniku - Stodołach.Pokaż
230/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1190/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gwarków 10 w Rybniku.Pokaż
229/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzeni działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
228/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
227/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
226/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
225/B/2008Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
224/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
223/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
222/B/2008Postanowienie w sprawie opinii dotyczącej zmiany w prowadzonej działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
221/B/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
220/B/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
219/B/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
218/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
217/B/2008Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. wykonywaniu usług w zakresie drobnych poprawek lakierniczychPokaż
216/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 183 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1771/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.Pokaż
215/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 224/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 29 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
214/B/2008Decyzja odmowna na wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1458/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 57 w Rybniku.Pokaż
213/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 1897/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 3 w Rybniku.Pokaż
212/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., topola osika – 3 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 850/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 47 w Rybniku.Pokaż
211/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1890/169, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zakątek 19 w Rybniku.Pokaż
210/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o nr: 3044/229 (Zieleniec „Dworcowy”) i 801/5 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Tadeusza Kościuszki i 1 Maja w Rybniku.Pokaż
209/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 269/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
208/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnącego na terenie działki nr 26/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
207/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona, rosnącego na terenie działki nr 1833/42, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej 11 C w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
206/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 2 szt., modrzew europejski – 18 szt., rosnących na terenie działki nr 1064/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 184 w Rybniku.Pokaż
205/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew pospolity, rosnących na terenie działki nr 1063/251, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Koralowej 4 w Rybniku.Pokaż
204/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 1774/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 70 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
203/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1370/3, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 28 w Rybniku.Pokaż
202/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki nr 1336/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 11 C w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
201/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1416/24, 1428/23, 2102/19, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mglistej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
200/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 635/117 i 1923/113, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
199/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych z części terenu firmy GETEX przy ul. Gruntowej w RybnikuPokaż
198/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 3641/130, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 26 w Rybniku.Pokaż
197/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1664/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
196/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 2782/90, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta 35 w Rybniku.Pokaż
195/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2177/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
194/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3233/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 54 w Rybniku.Pokaż
193/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2004/332, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 34 w Rybniku.Pokaż
192/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2881/173 i 2884/173, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
191/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1794/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rolniczej 11 w Rybniku.Pokaż
190/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 194/36 i 573/6, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
189/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1453/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zbożowej 7 w Rybniku.Pokaż
188/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 4017/563, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
187/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 769/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 35 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
186/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 983/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 315 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
185/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1360/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 34 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
184/B/2008postanowienie-brak obowiazku wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn.:Zabudowa pola transformatorowego do zasilania instalacji służącej do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (działka nr 269/10)Pokaż
183/B/2008pozwolenie wodnoprawne dla p. Marka Gruszka na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni i serwisu ogumienia (w Rybniku przy ul. Szulika) do kanalizacji sanitarnejPokaż
182/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1530/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kardynała Bolesława Kominka 35 w Rybniku.Pokaż
181/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku klon srebrzysty, rosnących na terenie działki nr 909/31, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej 3 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
180/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4090/66, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 51 B w Rybniku.Pokaż
179/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
178/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
177/B/2008Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
176/B/2008Opinia do decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
175/B/2008Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 1029/96, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Ligonia 6 w Rybniku.Pokaż
174/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówkiPokaż
173/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3835/104, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Górze 3 w Rybniku.Pokaż
172/B/2008Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 1845/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 3 w Rybniku.Pokaż
171/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 674/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 336 C w Rybniku – Chwałęcicach.Pokaż
170/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 293/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ustronnej 6 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
169/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola ‘androscoggin’, rosnącego na terenie działki nr 2279/307, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
168/B/2008postanowienie-konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej na działce nr 2170/98Pokaż
167/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 611/80, 612/81, 613/79, 614/79, 615/81, 616/80, 618/78, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cienistej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
166/B/2008postanowienie-konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa warsztatu elektroniki i elektromechaniki samochodowej w Rybniku przy ul. Na Niwie”Pokaż
165/B/2008postanowienie-brak obowiazku wykonania raportu o oddziaływ. na środowisko przeds. pn: Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w KSSE w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A.Pokaż
164/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 1031/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy K. E. N. 42 A w Rybniku - Golejowie.Pokaż
163/B/2008Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Młyńskiej, ul. Hallera i Pl. Kopernika w Rybniku”Pokaż
162/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 152/6 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
161/B/2008Pozwolenie zintegrowanePokaż
160/B/2008Zmiany zezwolenia upoważniające do uczestnictwa we wspłnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2Pokaż
159/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
158/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
157/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2131/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cegielnianej 6 B w Rybniku.Pokaż
156/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
155/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
154/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
153/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2745/20 ( Park im. „Św. Jana Sarkandra”) i 4263/66 (Skwer „Kazimierza Pułaskiego”), położonych przy ulicach: Gliwickiej i Pułaskiego w Rybniku.Pokaż
152/B/2008Opinia w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
151/B/2008wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 2157/83, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 28 w Rybniku.Pokaż
150/B/2008Zgoda na usunięcie 4 szt. drzew i 34 m2 krzewów z terenu skweru zieleni otaczającego pomnik "Bojowników o wolność i niepodległość Polski"w związku z przebudową skweruPokaż
149/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 926/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pniowskiej 7 w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
148/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55 H w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
147/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
146/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2773/54, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Matejki 4 w Rybniku.Pokaż
145/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 654/72, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej ulicy Raciborskiej 260 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
135/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 771/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
134/B/2008Wydanie zezwoolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 745/270, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 41 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
133/B/2008Postanowienie-brak raportu o oddziaływ na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w KSSE w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A.”Pokaż
132/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Miejsckiej Żory na przebudowę rowu R-2 i odprowadzanie wód deszczowych z terenu KSSE "Wygoda" w ŻorachPokaż
131/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2539/307, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
130/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów 13 w Rybniku.Pokaż
129/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
128/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
127/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
126/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
125/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
124/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla myjni samochodowej G. Foniok, ul. JaniegoPokaż
123/B/2008Decyzja środowiskowa na zbiorniki gazu-Brachman, ul. ŻorskaPokaż
122/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 3973/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 12 B w Rybniku.Pokaż
121/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 656/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zielonej 37 w Rybniku.Pokaż
120/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 216/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 139 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
119/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1502/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Skrzetuskiego 8 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
118/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 4894/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 9 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
117/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba płacząca, rosnącego na terenie działki nr 2972/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
116/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1735/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 49 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
115/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 801/5 i 1767/101 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
114/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1151/170, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 42 w Rybniku.Pokaż
113/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli 'androscoggin', rosnącej na terenie działki nr 2074/20, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
112/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1959/98 i 1986/100, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Śląskiej: 11, 15, 17 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
111/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 820/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 26 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
110/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Kurpiowskiej 15 A.Pokaż
109/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1552/178, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku.Pokaż
108/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej, rosnącej na terenie działki nr 3044/177, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
107/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
106/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
105/B/2008wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym”Pokaż
104/B/2008Postanowienie o sprostowaniu omyłki dot. decyzji środowiskowejPokaż
103/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3951/26, 3954/26, 3956/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Cmentarnej i Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
102/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4922/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 15 w Rybniku.Pokaż
101/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 2808//229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
100/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2013/57 (cmentarz komunalny), będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku.Pokaż
99/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2067/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
98/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacjiPokaż
97/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla III etapu Obwodnicy Północnej Miasta RybnikaPokaż
96/B/2008Cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego dla GZE na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do MłynówkiPokaż
95/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz, rosnących na terenie działki nr 1971/39, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Patriotów 23 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
94/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 467/58 i 4316/3 (Pomnik Ofiar Oświęcimskich), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
93/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
92/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z ich transportemPokaż
91/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
90/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
89/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
88/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2619/30, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicach: Floriańskiej 17 i 19 oraz Wawelskiej 13, 23, 39 w Rybniku.Pokaż
87/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
86/B/2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektu usługowego do naprawy pojazdów samochodowychPokaż
85/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 436 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: K.E.N., Książenickiej, Majątkowej, Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
84/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 200 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 685/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
83/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 2333/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
82/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1227/56 i 2933/287, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Powstańców 71 w Rybniku.Pokaż
81/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1768/72, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 70 w Rybniku.Pokaż
80/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 562/58, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie kąpieliska „Ruda” przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
79/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3041/20, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie „Boiska Górnego” przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
78/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 2338/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 5 w Rybniku.Pokaż
77/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 308/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ustronnej w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
76/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2556/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
75/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
74/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Dworcowej 3 i 5, Piasta 16, Sławików 21A, Wyzwolenia 27 i 28 w Rybniku.Pokaż
73/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 4151/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku.Pokaż
72/B/2008Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportuPokaż
71/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 1960/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
70/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4053/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 74 B/1 w Rybniku.Pokaż
69/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki nr 2604/378, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słonecznikowej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
68/B/2008pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do MłynówkiPokaż
67/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 159/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 8 A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
66/B/2008wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – Żorska”Pokaż
65/B/2008postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – Żorska”Pokaż
64/B/2008decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Powstańców w Rybniku”Pokaż
63/B/2008postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Powstańców w Rybniku”Pokaż
62/B/2008postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku”Pokaż
61/B/2008decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej”Pokaż
60/B/2008Postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej”.Pokaż
59/B/2008Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: "budowa instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym"Pokaż
58/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 231 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Harcerskiej, Kornela Makuszyńskiego, Prostej, Stanisława Drzymały w Rybniku.Pokaż
57/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1338/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 7 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
56/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1460/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka 38 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
55/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 246/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 39 d w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
54/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 795/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
53/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1770/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
52/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola holenderska, rosnących na terenie działki nr 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.Pokaż
51/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 900/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 7 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
50/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 2045/87, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 25 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
49/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2356/124, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18 w Rybniku.Pokaż
48/B/2008Dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 20 414, 15 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00257/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.Pokaż
47/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
46/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
45/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
44/B/2008Opinia do decyzji Wojewody Śląskiego zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
43/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew i 8, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1260/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
42/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 248/20 i 249/20, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Skośnej 43 E w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
41/B/2008Dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 44 807, 93 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00036/05 z dnia 10 marca 2005 r.Pokaż
40/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2542/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 35 w Rybniku.Pokaż
39/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 728/96, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
38/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2072/24, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy osiedlu Południe 32 – 33 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
37/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenach działek, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Kamiennej, Żołnierzy Września, Saint Vallier w Rybniku.Pokaż
36/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2139/129, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pownik 4 A w Rybniku.Pokaż
35/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1366/210, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
34/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 5271/112, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 18 w Rybniku.Pokaż
33/B/2008Decyzja, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I-7635/00190/07 z dnia 13 czerwca 2007 r., zezwalającą na usunięcie 42 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.Pokaż
32/B/2008Decyzja umarzająca należność z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wydanej wcześniej decyzji.Pokaż
31/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunków: sosna pospolita – 2 szt., topola balsamiczna – 10 szt., rosnących na terenie działki nr 471, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
30/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1536/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 28 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
29/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 108/7 i 341/7, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 51 A i 47 B w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
28/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 975/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niewiadomskiej 56 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
27/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
26/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
25/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
24/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
23/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.Pokaż
22/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 864/52 i 981/52, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
21/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 10, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki nr 1690/402, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 75 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
20/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1169/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podleśnej 3 D w Rybniku.Pokaż
19/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1022/263, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 205 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
18/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1865/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 86 D w Rybniku.Pokaż
17/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 2177/231, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
16/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni do kanalizacji w ul. PrzemysłowejPokaż
15/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 923/229, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
14/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej 4 A w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
13/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku.Pokaż
12/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 521/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 13 A w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
11/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2549/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 38 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
10/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1824/301, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
9/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 12, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.Pokaż
8/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki nr 3709/570, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 41 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
7/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla TESCO, INCO na odprowadzanie wód deszczowych do NacynyPokaż
6/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2079/59, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.Pokaż
5/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2238/19 i 2239/19, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mariana Różańskiego 14 a w Rybniku.Pokaż
4/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 2444/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 63 w Rybniku.Pokaż
3/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1024/77, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
2/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki nr 2964/175, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawców, położonej przy ulicy Piwonii 42 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
1/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 1664/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Studziennej w Rybniku.Pokaż
457/B/2007Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
456/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
455/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
454/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1429/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej 7 w Rybniku.Pokaż
453/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 628/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szybowcowej 53 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
452/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 5062/286, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego 10 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
451/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 47 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 859/36 i 1006/22, położonych przy ulicach: Tkoczów i Zwycięstwa w Rybniku.Pokaż
450/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: jarząb pospolity – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1427/63, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku.Pokaż
449/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: świerk srebrny – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 2355/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Partyzantów 19.Pokaż
448/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1934/13, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Widok 7 w Rybniku.Pokaż
447/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba biała, rosnących na terenach działek o numerach: 2661/91 i 2664/94, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych 5 w Rybniku.Pokaż
446/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 64 szt. drzew i 100, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 854/22, 858/36, 1342/55, położonych przy ulicach: Tkoczów i Zwycięstwa w Rybniku.Pokaż
445/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jawor, rosnącego na terenie działki nr 2193/175, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 34 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
444/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2410/46 i 2412/46, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 35 w Rybniku.Pokaż
443/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 94/24, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój (Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego), położonej przy ulicy Harcerskiej 12.Pokaż
442/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1148/134, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój (Jastrzębski Zakład Komunalny), położonej przy ulicy Okrzei.Pokaż
441/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1984/27, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej 3 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
440/B/2007Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego na działce przy ul. StawowejPokaż
439/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 4061/208 i 4062/208, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Franciszka Chrószcza w Rybniku.Pokaż
438/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 694/135, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 17 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
437/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1, 5m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 2083/145, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnika, położonej przy ulicy Dworek 7 w Rybniku.Pokaż
436/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1425/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 25 B w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
435/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2235/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hutniczej 7 w Rybniku.Pokaż
434/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 3980/99, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej 43 C w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
433/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku daglezja zielona, rosnących na terenie działki nr 1512/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 67 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
432/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1826/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Topolowej 5 w Rybniku.Pokaż
431/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 36 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 5255/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolada Okulickiego w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
430/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
429/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 140/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
428/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1167/17 i 1339/36, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych w obrębie boiska piłkarskiego przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
427/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 3285/216, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków 34 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
426/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew i 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 914/118, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 156 A w Rybniku.Pokaż
425/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2031/19, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Mglistej 8 F w Rybniku.Pokaż
424/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1341/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 139 w Rybniku.Pokaż
423/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
422/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2790/69, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
421/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 305/5, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 4 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
420/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2481/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 21 w Rybniku.Pokaż
419/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku cyprysik Lawsona, zlokalizowanego na terenie działki nr 1195/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej 3 w Rybniku.Pokaż
418/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki nr 1888/278, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 172 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
417/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 4490/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych w Rybniku.Pokaż
416/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2080/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 43 w Rybniku.Pokaż
415/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1007/16, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
414/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2688/328, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wroniej 30 w Rybniku.Pokaż
413/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 59 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 570/280, 3339/281, 4976/281, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dworcowej nr: 6, 8, 10, 17 w Rybniku.Pokaż
412/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 646/94, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gajowej 9 w Rybniku.Pokaż
411/B/2007Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
410/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 212/22 i 824/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Obywatelskiej i Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
409/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 2362/301, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Modrzewioiwej 22 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
408/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 1, 2, 5 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
407/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2888/162, 2890/142, 2893/177, 2894/177, 3160/177, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicyJózefa Rymera w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
406/B/2007Zgoda na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion z terenu działki przy ul. Górnośląskiej-Obrońców PokojuPokaż
405/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 115 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1259/19, 1261/19, 1276/22, 1277/22, 1278/22, 1279/22, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Łącznej i Borki w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
404/B/2007Decyzja na usuniecie 2 szt. drzew gat. jesion z działki przy ul. Obrońców PokojuPokaż
403/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3794/150 i 3805/150, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Świętego Józefa w Rybniku.Pokaż
402/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
401/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
400/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
399/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
398/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1230/188, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
397/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 3514/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 49 B w Rybniku.Pokaż
396/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trójzrostu drzewa gatunku żywotnik wschodni, zlokalizowanego na terenie działki nr 1298/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 47 w Rybniku.Pokaż
395/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku olsza czarna, zlokalizowanych na terenie działki nr 2610/278, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
394/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 679/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa 14 w Rybniku.Pokaż
393/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 873/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 248 B w Rybniku.Pokaż
392/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 4168/256 i 4371/256, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Joachima Lelewela, mjr Władysława Mażewskiego, Prostej w Rybniku.Pokaż
391/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 1875/101, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ślaskiej 1 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
390/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 2106/81, 2196/69, 2216/67, 2365/68, położonych przy ulicy Wrębowej 3 c, 5 d, 7 a, 17 b, 17 c, 19 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
389/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1528/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
388/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 4322/149 i 2920/93, będących w użytkowaniu wieczystym oraz własnością wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Sławików 3 i 19 A oraz Wysokiej 8 w Rybniku.Pokaż
387/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 451 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicy Majątkowej w Rybniku.Pokaż
386/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa i 15, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 4271/305 i 4272/305, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Żwirowej 24 w Rybniku.Pokaż
385/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1961/19, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Webera 8 w Rybniku.Pokaż
384/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 721/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 33 w Rybniku.Pokaż
383/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1519/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej 28 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
382/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2356/248, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
380/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
381/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 i 5 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
379/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 938/118 i 1063/118, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej 158 w Rybniku – Zamysłów.Pokaż
378/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1890/105, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zielonej 7 w Rybniku.Pokaż
376/B/2007Zmiana zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
377/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
375/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
374/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1911/192, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłów.Pokaż
373/B/2007Wydano zezwolenie na usuniecie 4 szt. drzew gat. wierzba z terenu działki przy ul. Rudzkiej nr 2695/120 w związku z budową obiektu budownictwa wielorodzinnegoPokaż
372/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanego na terenie działki nr 4848/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.Pokaż
371/B/2007wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny o obwodzie pnia 136 cm z posesji przy ul. Wojska Polskiego 9Pokaż
370/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola francuska, rosnącego na terenie działki nr 1320/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 64 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
369/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4201/241, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 51 w Rybniku.Pokaż
368/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1761/94, 1765/101, 1757/99, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych w obrębie kąpieliska otwartego przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
367/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1436/59 i 4036/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego 54 D w Rybniku – Popielów.Pokaż
366/B/2007Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia pn. "Instalacja anten radiowych na kominie Elektrowni Rybnik S.A, przy ul. Podmiejskiej 1"Pokaż
365/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6, 5 m2 krzewów gatunku jałowiec chiński, rosnących na terenie działki nr 1004/178, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej 24 w Rybniku.Pokaż
364/B/2007Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.Pokaż
363/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 3595/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 45 F w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
362/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1185/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 7 w Rybniku.Pokaż
361/B/2007Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1510/73, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej 30 w Rybniku – Chwałowice.Pokaż
360/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1995/80, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 61 H w Rybniku.Pokaż
359/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1657/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 70 A w Rybniku.Pokaż
358/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2942/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barbary 22 A w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
357/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2176/231, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
356/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 465/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 4 A w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
355/B/2007Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
354/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 2042/315, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 25 w Rybniku.Pokaż
353/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1171/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
352/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 5166/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka w Rybniku.Pokaż
351/B/2007Zgoda na usuniecie 3 szt. drzew gat. sosna czarna z terenu posesji przy ul. Górnośląskiej 45Pokaż
350/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 1777/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Uroczej 7 A w Rybniku -Boguszowice.Pokaż
349/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki nr 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej 10 w Rybniku.Pokaż
348/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 48 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 3862/184, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Energetyków 44 w Rybniku – Orzepowice.Pokaż
347/B/2007Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z myjni samochodowej przy ul. Kotucza/Dworek do kanalizacjiPokaż
346/B/2007Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnymPokaż
345/B/2007Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z obiektu usługowego przy Obwiedni Południowej poprzez rów otwarty do rzeki NacynyPokaż
343/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1905/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 38 w Rybniku.Pokaż
344/B/2007Pozwolenie wodnoprawne dla RYFAMY na budowę przepustu pod projektowaną drogą, wylotu ścieków deszczowych oraz ich odprowadzanie do MłynówkiPokaż
342/B/2007Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew z posesji przy ul.Łącznej 20Pokaż
341/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: lipa drobnolistna – 1 szt., wierzba krucha – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 4881/270, połozonej przy ulicy Jana Zamojskiego 4 B w Rybniku - Popielów.Pokaż
340/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3084/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wodnej 14 w Rybniku.Pokaż
339/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1262/172, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 6 B w Rybniku -Niedobczyce.Pokaż
338/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1302/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 75 w Rybniku.Pokaż
337/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku morwa czarna, rosnącego na terenie działki nr 275, stanowiącej własność Gminy Miasta Gliwice, położonej przy ulicy Nad Łąkami 1.Pokaż
336/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 494/23, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
335/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki nr 2481/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki 11 w Rybniku.Pokaż
334/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 5 m2 krzewów gatunku forsycja pośrednia, rosnących na terenie działki nr 1370/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 9 w Rybniku.Pokaż
333/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku sumak octowiec, zlokalizowanych na terenie działki nr 733/98, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej 30 w Rybniku.Pokaż
332/B/2007Wydano zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew z terenu działki przy ul.Janiego, kolidujących z budowa domu mieszkalnegoPokaż
331/B/2007Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew ( uschnięte) z terenu ogrodu przy ul. Kard. Kominka 48Pokaż
330/B/2007Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji pn brzebudowie sieci wodociągowej w ul. Olszowej w RybnikuPokaż
329/B/2007Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obiektu usługowego do naprawy pojazdów samochodowych w Rybniku przy ul. ŻorskiejPokaż
328/B/2007Zezwolenie na usuniecie 2 szt. drzew gat. dzika czereśnia i jesion amerykański z terenu posesji przy ul. Skalnej 12Pokaż
327/B/2007Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2262 Rybnik 2 zlokalizowanej na istniejącym kominie Ciepłowni Ignacy, przy ul. Mościckiego 3 "Pokaż
326/B/2007zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha z posesji Pani Róży Podleśny przy ul. Trzech Krzyży w Rybniku- RadziejowiePokaż
325/B/2007na usuniecie 11 szt. drzew gat. thuja z posesji przy ul. Gen. OkulickiegoPokaż
324/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1072/261, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brackiej 6 w Rybniku - Kłokocin.Pokaż
323/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ptasiej w Rybniku – Paruszowiec - Piaski.Pokaż
322/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
321/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie zbierania odpadówPokaż
320/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
319/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
318/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
317/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
316/B/2007Opinia do wniosku w sprawie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
315/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wiąz górski (brzost), rosnącego na terenie działki nr 112/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowice.Pokaż
314/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola holenderska, rosnącego na terenie działki nr 109/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku – Gotartowice.Pokaż
313/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku głóg jednoszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 4589/153, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 3 Maja 11 w Rybniku.Pokaż
312/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew następujących gatunków: dąb czerwony – 1 szt., jesion pensylwański – 4 szt., jesion wyniosły – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 932/25, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
311/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 1779/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej w Rybniku.Pokaż
310/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej 1 a w Rybniku – Chwałowice.Pokaż
309/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1462/265 i 3901/266, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku.Pokaż
308/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów wraz z działalnością w zakresie transportuPokaż
307/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenach działek, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Jastrzębskiej i Węglowej 4 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
306/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, rosnących na terenach dz. nr: 1311/3, 1324/1, 1327/1, 1685/55, 1689/56, 1692/56, 1693/49, 1694/49, 1696/50, 1697/50, 1698/50, będących w użyczeniu wnioskodawcy, poł. przy ulicy Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
305/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 140 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 822/150, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
304/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1424/247, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiejskiej 55 b w Rybniku.Pokaż
303/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie poprzez przesadzenie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1024/2, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
302/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew i 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2964/222, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej Rybniku – Kłokocin.Pokaż
301/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 2734/138, 2736/154, 2738/154, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 22 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
300/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1132/157, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Barbary 23 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
299/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2930/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 47 w Rybniku - Kamień.Pokaż
298/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: topola francuska – 1 szt., topola androscoggin – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 459, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
297/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 888/109, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Liściastej 81 w Rybniku.Pokaż
296/B/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
295/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
294/B/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
293/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
292/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
291/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
290/B/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
288/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
289/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącgo na terenie działki nr 3289/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 13 w Rybniku.Pokaż
287/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 895/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
286/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadówPokaż
285/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
284/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
283/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
282/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego, rosnącego na terenie działki nr 5301/174, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Saint Vallier (Zieleniec „za Teatrem”) w Rybniku.Pokaż
281/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
280/B/2007Opinia do pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadówPokaż
279/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 174/11, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej 36 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
278/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola androscoggin, rosnących na terenie działki nr 290/72, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida.Pokaż
277/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola holenderska, rosnącego na terenie działki nr 562/58, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
276/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 939/57 i 1289/35, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Władysława Broniewskiego.Pokaż
275/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 290 cm, rosnącego na terenie działki nr 2538/264, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Reymonta 23 w Rybniku.Pokaż
274/B/2007Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:„Budowa zakładu Z.P.S.M. „Piotrowice III” Sp. z o. o. na terenie KSSE Podstrefa Jastrzębsko – Żorska w Rybniku produkującego materiały budowlane”Pokaż
273/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: os. Południe 38 i Węglowej 1 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
272/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 909/83, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia w Rybniku.Pokaż
271/B/2007Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci wodociągowej przy ul.Zgodnej i Samotnej w Rybniku"Pokaż
270/B/2007 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 37+389 w torze nr 2 nr 140 Katowice Ligota - Nędza, nad ul. Miikołowską w RybnikuPokaż
269/B/2007Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 37+389 w torze nr 2 nr 140 Katowice Ligota - Nędza, nad ul. Miikołowską w RybnikuPokaż
268/B/2007Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie stacji redukcyjno - pomiarowej w Rybniku przy ul. patriotów (działki o nr 1814/15 i 1816/23)Pokaż
267/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 4550/3, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy gen. Józefa Hallera 10 w Rybniku.Pokaż
266/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1266/6, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Adamskiego w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
265/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 4922/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 15 w Rybniku.Pokaż
264/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1100/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sudeckiej 10 w Rybniku.Pokaż
263/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1841/37, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy Obwiedni Południowej w Rybniku.Pokaż
262/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2024/58, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa 37 w Rybniku.Pokaż
261/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1368/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 7 w Rybniku.Pokaż
260/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 szt. drzew,zlokalizowanych na terenach działek nr: 1305/1, 1306/1, 1397/2, 1423/1, 1427/1, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
259/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki nr 3793/132, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku.Pokaż
258/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 4237/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 27 w Rybniku.Pokaż
257/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew gatunku topola androscoggin, rosnących na terenach działek nr: 1940/45, 1943/31, 1945/32, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej 18 a w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
256/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 528/56, 1843/501, 1845/514, 1851/515, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
255/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. odnogi trójzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2241/112, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wysokiej 23 w Rybniku.Pokaż
253/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 4156/129, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Kilińskiego w Rybniku.Pokaż
254/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1373/165 i 1374/165, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Trzech Krzyży 65 w Rybniku - Radziejów.Pokaż
252/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 724/224, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych 2 w Rybniku - Kamień.Pokaż
251/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 4209/52, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików 6 w Rybniku.Pokaż
250/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2337/305, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 60 w Rybniku - Kamień.Pokaż
249/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 5333/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wita Stwosza 2 w Rybniku.Pokaż
248/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 451/23, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
247/B/2007Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadamiPokaż
246/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.Pokaż
245/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1337/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 102 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
244/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 69/4, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
243/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 697 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 716/13, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
242/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 1376/90, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Orzepowickiej 11 w Rybniku.Pokaż
241/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 757/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 69 w Rybniku.Pokaż
240/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 4179/249, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 197 A w Rybniku.Pokaż
239/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 2702/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 23 w Rybniku.Pokaż
238/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 91/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
237/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki nr 1141/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Antoniego 2 w Rybniku.Pokaż
236/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 176/25, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 105 w Rybniku.Pokaż
235/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 1079/52, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzozowej (ogródek działkowy nr 142, Aleja Hiacyntów) w Rybniku.Pokaż
234/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 1696/3, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 77 w Rybniku.Pokaż
233/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 m2 krzewów gatunku jałowiec chiński, zlokalizowanych na terenie działki nr 1425/60, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku - Zamysłów.Pokaż
232/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 3183/260, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.Pokaż
231/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
230/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
229/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
228/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
227/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
226/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
225/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
224/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 3183/260, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.Pokaż
223/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2026/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Kusocińskiego 4 w Rybniku.Pokaż
222/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Gliwickiej (skwer ”Progres”), 1 Maja (park „Górnika”), 3 Maja (zieleniec „Bukówka”) w Rybniku.Pokaż
221/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki nr 3985/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej 51 H w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
220/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
219/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
218/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku cyprysik groszkowy, rosnących na terenie działki nr 728/73, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sudeckiej 41 w Rybniku.Pokaż
217/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 958 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Podmiejskiej i Lipowej w Rybniku.Pokaż
216/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1288/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku.Pokaż
214/B/2007Decyzja w sprawie uznania rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie koryta Potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w Rybniku za zakończonąPokaż
215/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 888/46, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 21 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
213/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 782/2, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
212/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 418/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 56 w Rybniku - Kłokocin.Pokaż
211/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3878/21, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 38 w Rybniku.Pokaż
210/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki numer 2681/38, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej w Rybniku - Kłokocin.Pokaż
209/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 380 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o następujących numerach: 539/37, 554/70, 621/34, 622/60, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
208/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
207/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
206/B/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz ze zbieraniem odpadówPokaż
205/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku: świerk kłujący o obwodzie pnia 105 cm, rosnącego na terenie działki nr 1780/86, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Orzeszkowej 23 w RybnikuPokaż
204/B/2007Decyzja zezwoająca na usunięcie 4 szt. drzew gat.: topola czarna-2 szt. o obwodach pni: 200 cm, 195 cm oraz brzoza brodawkowata-2 szt. o obwodach pni: 156 cm i 133 cm, rosnących na terenie działki nr 3356/28, położonej przy ul. Cegielnianej 14Pokaż
203/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jawor, o obwodzie pnia 160 cm, rosnącego na terenie działki nr 1795/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Cegielnianej 4Pokaż
202/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
201/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki nr 1347/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 71 A w Rybniku.Pokaż
200/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity odmiana kulista, rosnącego na terenie działki nr 1110/28, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 29 w Rybniku.Pokaż
199/B/2007Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB 1003A w Rybniku, przy ul. Chrobrego 8".Pokaż
198/B/2007Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia pn. "Monta stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB 1007B w Rybniku, przy ul. Wyzwolenia 8"Pokaż
197/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4850/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
196/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki nr 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku.Pokaż
195/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, zlokalizowanego na terenie działki nr 1264/312, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamień.Pokaż
194/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2891/24, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Przedmieście w Rybniku - Zebrzydowice.Pokaż
193/B/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
192/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
191/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
190/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
189/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
188/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
187/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2167/83, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 40 w Rybniku.Pokaż
186/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 3145/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 41 w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
185/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie Publicznego Przedszkola Nr 19 przy ulicy Turystycznej 49 w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
184/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 2650/187, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 6 w Rybniku.Pokaż
183/B/2007Decyzja o kierunku rekultywacji byłego zwałowiska skały płonnej KWK "Rydułtowy-Anna" były Ruch "Ignacy" w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
182/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 89 szt. drzew i 2, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2061/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.Pokaż
181/B/2007Decyzja zezwolająca na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 59 cm, 61 cm, 71 cm, 52 cm, rosnących na terenie działki nr 4309/8, przy ul. Jagiełły 34bPokaż
180/B/2007Wydanie zezwolenia na usun. 73 szt. drzew i 2, 25 m2 krzewów, zlok. na terenach dz. nr: 105/6, 977/7, 1579/45, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ul.: Radziejowskiej, Kupieciej, Chwałowickiej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
179/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jarząb domowy, rosnącego na terenie działki nr 830/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nowej 1 w Rybniku -Chwałowice.Pokaż
178/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3143/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 19 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
177/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
176/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 120/7, 129/7, 131/7, 132/7, 215/7, 331/7, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gustawa Morcinka 14 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
175/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
174/B/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów (wraz z działalnością w zakresie zbierania odpadów)Pokaż
173/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2023/67, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 42 w Rybniku.Pokaż
172/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanego na terenie działki nr 468/58, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku.Pokaż
171/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek nr: 467, 528/56, 1129/470, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
170/B/2007Zmiana decyzji, dot. wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. jesion wyniosły z terenu działki numer 1549/317, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 276 w Rybniku.Pokaż
168/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 1497/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
169/B/2007Opinia do decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
167/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 331/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Racławickiej w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
165/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
166/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
164/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola euroamerykańska, rosnących na terenie działki nr 3184/479, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spółdzielczej 25 w Rybniku - Radziejów.Pokaż
163/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 77, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 24 w Rybniku.Pokaż
162/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 829/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy 1 Maja 79 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
161/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 561/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
160/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 2552/91, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem w Rybniku.Pokaż
158/B/2007Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "remont stacji redukcyjno-pomiarowej w Rybniku przy ul.Patriotów (działki nr 1814/15 i 1816/23)"Pokaż
159/B/2007Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku"Pokaż
157/B/2007wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 299/74, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 10 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
156/B/2007Decyzja zezwalająca na usun. 8 szt. drzew gat: olsza czarna–2 szt. o obw. pni: 90 cm i 65 cm, brzoza brodawkowata–5 szt. o obw. pni: 125 cm, 95 cm, 85 cm, 65 cm, 85 cm oraz robinia biała–1 szt. o obw. pnia 95 cm, rosnąch na terenie dz. 565/58Pokaż
155/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3572/66, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki w Rybniku.Pokaż
154/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 799/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
153/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 3930/83, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Przyjaźni 9 w Rybniku.Pokaż
152/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1801/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwidda 70 w Rybniku - Zebrzydowice.Pokaż
151/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1731/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 108 w Rybniku.Pokaż
150/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie usunięcie 3 szt. drzew, gatunku topola Simona, o obwodach pni: 105 cm, 103 cm, 85 cm rosnących na terenie działki nr 530/108, przy ul. Na Górze 22Pokaż
149/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew, gatunku topola kanadyjska, o obwodach pni: 148 cm, 130 cm, 153 cm, 120 cm, 186 cm, 101 cm, 192 cm, rosnących na terenie działki nr 3521/147,będącej własnością wnioskodawcy, w zarządzie ZGMPokaż
148/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: kasztanowiec biały – 1 szt. o obwodzie pnia 180 cm oraz lipa drobnolistna – 1 szt. o obwodzie pnia 280 cm, zlokalizowanych na terenie działek nr: 250/23 i 1856/19, przy ul. 3 Maja 24Pokaż
147/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew drzew gatunków: morwa biała – 3 szt. o obwodach pni: 66 cm, 130 cm, 113 cm oraz lipa drobnolistna – 1 szt. o obwodzie pnia 72 cm, zlokalizowanych na terenie działki nr 248/21 przy ul. 3 Maja 24 w RybnikuPokaż
146/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 2, 3, 6 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
145/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 432/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej 7 w Rybniku.Pokaż
144/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1429/21 i 1238/51, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Mglistej 5 i Św. Maksymiliana 7 w Rybniku.Pokaż
143/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1789/103, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 130 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
142/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1690/100, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 14 w Rybniku.Pokaż
141/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trójzrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 5330/262, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku.Pokaż
140/B/2007Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I 7635/00269/06 z dnia 24.X.2006 r., zezwalającej na usunięcie 43 szt. drzew z terenu działki nr 1037/72, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej.Pokaż
139/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
138/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
137/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
136/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
135/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
134/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew i 4 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1986/7, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
133/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 252/16, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku.Pokaż
132/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 871/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 90 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
131/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 125/1 i 126/1, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
130/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 125 cm i 178 cm, rosnących na terenie działki nr 3072/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Janiego w RybnikuPokaż
129/B/2007Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 2538/264, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Reymonta 23 w RybnikuPokaż
128/B/2007Decyzja na wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon jesionolistny, o obwodach pni 123 cm i 130cm, zlokalizowanych na terenie działki nr 1128/2, położonej przy ulicy Kolejowej, na wysokości nr 16 w RybnikuPokaż
127/B/2007Postanowienie w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzeni działalnosci w zakresie odzysku odpadówPokaż
126/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki nr 1124/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 7 w Rybniku.Pokaż
124/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wraz z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
125/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
123/B/2007Decyzji środowiskowej dla przebudowy gazociągu relacji szobiszowice swierklany- odc. Rybnik Boguszowice, ul. PatriotówPokaż
122/B/2007Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji Szobiszowice Świerklany- odc. Rybnik Boguszowice, ul. PatriotówPokaż
121/B/2007Decyzji umarzającej dla rozbudowy budynku mieszkalnego o część usługową wraz ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku na handlowe w Rybniku przy ul. Janiego 61Pokaż
120/B/2007Decyzji umarzającej w/s budowy hali magazynowo- skladowej przy ul. Prostej 13 w RybnikuPokaż
119/B/2007Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla adaptacji budynku dawnej hali obudów dla potrzeb emulgatorowni i magazynowania olejów i smarów w KWK Jankowice w RybnikuPokaż
118/B/2007Decyzja odmawiająca wyd. zezwol. na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły o obwodzie pnia 365cm, rosnącego na terenie działki nr 2601/265, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 127 w Rybniku – Niewiadom.Pokaż
117/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2870/274, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 178 w Rybniku.Pokaż
116/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, zlokalizowanego na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
115/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3497/463, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków 105 w Rybniku.Pokaż
114/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli, zlokalizowanej na terenie działki nr 1128/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 83 w Rybniku.Pokaż
113/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1236/148, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek 30 w Rybniku.Pokaż
112/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
110/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1777/101, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 93 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
111/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
109/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2374/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 33 w Rybniku.Pokaż
108/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 2 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1683/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 60 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
107/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 822/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 7 w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
106/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 w Rybniku.Pokaż
105/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
104/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
103/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 1992/98, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zebrzydowiciej 103 w Rybniku.Pokaż
102/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
101/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
100/B/2007Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
99/B/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
98/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
97/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
96/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 4419/93, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta w Rybniku.Pokaż
95/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o nr: 250/23 i 1856/19, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 3 Maja 24 w Rybniku.Pokaż
94/B/2007wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia: Budowa obiektu handlowo-usługowo-magazynowego przy Obwiedni Południowej oraz budowa zjazdu publicznego z ulicy Obwiednia Południowa oraz pylonu reklamowego w Rybniku"Pokaż
93/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 1813/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzozowej 37 w Rybniku.Pokaż
92/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4016/41, stanowiącej park leśny „Wiśniowiec”, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
91/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1227/154, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 21 w Rybniku.Pokaż
90/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1747/118, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Armii Ludowej 54 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
89/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1001/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kupieckiej 10 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
88/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
87/B/2007Decyzja naliczająca administracyjną karę pieniężną za nielegalne usunięcie 4 szt. drzew gatunków: sosna pospolita – 2 szt., dąb czerwony - 2 szt. z terenu działki nr 628/16, położonej przy ulicy Józefa Szulika w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
86/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3903/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 39 w Rybniku.Pokaż
85/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 2017/33, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 13 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
84/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 246, 248, 249, 1257/1160, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Rudzkiej 13 w Rybniku.Pokaż
83/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2470/70, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 138 A w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
82/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3183/194, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 55 w Rybniku.Pokaż
81/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1466/6, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Rybniku.Pokaż
80/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 2161/288, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
79/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 851/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 12 w Rybniku.Pokaż
77/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek nr: 259/7 i 2017/33, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 25 oraz Ludwika Zamenhofa 11 i 13 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
78/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1915/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 12 w Rybniku.Pokaż
76/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 3902/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
75/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
74/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
73/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
72/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 4050/47, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 26 Marca 28 w Rybniku.Pokaż
71/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 3820/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta 86 w Rybniku.Pokaż
70/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 204/118, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pochyłej 105 w Rybniku.Pokaż
69/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1860/92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 44 w Rybniku.Pokaż
68/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2922/160, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Trzech Krzyży 96 w Rybniku - Radziejów.Pokaż
67/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 696/61, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gzelskiej 7 w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
66/B/2007na usunięcie 10 szt. drzew gat. topola z tereu zieleni miejskiej: plac zabaw przy ul. Górnośląskiej w Niedobczycach, skwer przy ul. Saint Vallier, zieleniec im. R. Biegeszowej ul. ChrobregoPokaż
65/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 191/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku – Niewiadom.Pokaż
64/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
63/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
62/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
61/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
60/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 671 szt. drzew, rosnących na terenie działek, położonych przy ulicach: Majątkowej i Zwonowickiej w Rybniku.Pokaż
59/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 40, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2325/9, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Św. Józefa 4 w Rybniku.Pokaż
58/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku.Pokaż
57/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3324/30, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
56/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy C. K. Norwida 35 B w Rybniku -Zebrzydowice.Pokaż
55/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 77 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 859/114 i 1870/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
54/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
53/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
52/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
51/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
50/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki nr 1231/62, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 19 w Rybniku.Pokaż
49/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 5233/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej 6 w Rybniku.Pokaż
47/B/2007wydania decyzji o kierunku rekultywacji obniżonego terenu robotami górnicz. KWK "Chwałowice" na obszarze pomiędzy ul. Świerklańską i Kopalnianą w Rybniku na gruntach Rolniczej Spóldzielni Produkcyjnej i przyległych gruntach osób prywatnychPokaż
48/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki nr 1010/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy skrzyżowaniu ulicy Jarzębinowej z ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku.Pokaż
46/B/2007wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie Potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w RybnikuPokaż
45/B/2007 usunięcia 1 szt. drzewa gat. świerk rosnacego na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64Pokaż
44/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 778/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy w rejonie budynku NOT KWK „Chwałowice”, położonej przy ulicy Przewozowej 1 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
43/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2767/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Popielowskiej 24 w Rybniku - Radziejów.Pokaż
42/B/2007wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika ustalającej kierunek rekultywacji rejonu osadników mułowych: Holona I i Żeberko położonych w Rybniku - Chwałowicach przy ul. KożdoniówPokaż
41/B/2007 wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Chwałowice" zlokalizowanego pomiędzy ulicami Noworadziejowską i Składową w Rybniku - teren przy szybie IVPokaż
40/B/2007Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa pawilonu handlowego branży motoryzacyjnej z serwisem opon na działce nr 1320/74 przy ul. Chwałowickiej w Rybniku"Pokaż
38/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 553/61, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Konrada Winklera 15 w Rybniku.Pokaż
39/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki numer 668/4, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walentego Pełczyńskiego 6 w Rybniku.Pokaż
37/B/2007Wydane zezwolenie na usunięcie drzew z terenu przy ul. Górnośląskiej w zwiazku z przygotowaniem terenu do budowy kościołaPokaż
36/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2866/36, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 6 w Rybniku.Pokaż
35/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola kanadyjska (mieszaniec), rosnących na terenie działki nr 1299/82, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 6 a, b, c w Rybniku.Pokaż
34/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1263/119 i 1264/19, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
33/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenie działki nr 1804/51, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 41 B w Rybniku.Pokaż
32/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadówPokaż
31/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
30/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1828/124, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 80 A w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
29/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, rosnących na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku.Pokaż
28/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2178/231, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
27/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Weroniki 8 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
26/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2276/78 i 2277/78, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chabrowej 11 w Rybniku.Pokaż
25/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 4012/5, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 60 w Rybniku.Pokaż
24/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 251, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sąsiedzkiej 12 w Rybniku - Kamień.Pokaż
23/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1446/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 13 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
22/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. topól, rosnących na terenie działek nr: 2432/119 i 2434/120, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. Władysława Hibnera 25 w Rybniku.Pokaż
21/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
20/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
19/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
18/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
17/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
16/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
15/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
14/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1677/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 8 w Rybniku.Pokaż
13/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 1298/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spacerowej 47 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
12/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
11/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki nr 161, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 30 w Rybniku.Pokaż
10/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
9/B/2007zmiany decyzji nr Ek I-7635/00240/05 dot. nasadzeń zasmiennych drzewPokaż
8/B/2007postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:modernizacja istniejącej napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Huta Silesia - JankowicePokaż
7/B/2007Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:Pokaż
6/B/2007Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa pawilonu handlowego branży motoryzacyjnej z serwisem opon na działce nr 1320/74 przy ul. Chwałowickiej w RybnikuPokaż
5/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
4/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
3/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 915/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku.Pokaż
2/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych wzdłuż peronu nr 1 na stacji Rybnik Towarowy linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza przy ulicy Wodzisławskiej 249 B w Rybniku.Pokaż
1/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki nr 607/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 239 d w Rybniku.Pokaż
144/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4551/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku.Pokaż
373/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
374/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
372/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
371/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
370/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
369/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnących na terenie działki nr 3792/132, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnik, położonej przy ul. Wł. Reymonta 67.Pokaż
368/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
367/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
366/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
365/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: wierzba biała - 1 szt., głóg dwuszyjkowy – 2 szt., rosnących na terenach działek nr: 837/88 i 2782/90, położonych przy ulicy Ludwika Solskiego 2 w Rybniku.Pokaż
364/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3144/173, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
363/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2141/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 39 b w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
362/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2588/103, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szybowej 6 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
361/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicach: Aleksandra Fredry 15 i Szkolnej 5.Pokaż
359/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 5167/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 w Rybniku.Pokaż
360/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew następujących gatunków: olsza czarna - 3 szt., topola osika - 4 szt., rosnących na terenie działki nr 2753/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Kruczej w Rybniku.Pokaż
358/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 43 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1037/72, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej w Rybniku.Pokaż
357/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 5233/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku.Pokaż
355/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej pod ul. Prostą i Świerklańską oraz pomiędzy ul. Świerklańską i Kowalczyka w RybnikuPokaż
356/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej pod ul. Prostą i Świerklańską oraz pomiędzy ul. Świerklańską i Kowalczyka w RybnikuPokaż
354/B/2006Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. KilińskiegoPokaż
353/B/2006Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Kilińskiego w RybnikuPokaż
352/B/2006Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. KominkaPokaż
351/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporzadzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Kominka w RybnikuPokaż
350/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. BuchalikówPokaż
349/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. BuchalikówPokaż
348/B/2006Umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla budowy warsztatu samochodowego w Rybniku przy ul. ZebrzydowickiejPokaż
347/B/2006Umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy warsztatu mechaniki pojazdowej w Rybniku przy ul. PrzedmieściePokaż
345/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Sobieskiego, ul. Saint Vallier, ul. Wysokiej, ul. Białych, ul. KraszewskiegoPokaż
346/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Sobieskiego, ul. saint Vallier, ul. Wysokiej, ul. białych i ul. KraszewskiegoPokaż
344/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu Zdroju w rejonie ulicy ReymontaPokaż
343/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu Zdroju w rejonie ul. ReymontaPokaż
342/B/2006Umorzenia postepowania jako bezprzedmiotowe w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy myjni samochodowej z punktem wymiany opon w Rybniku przy ul. SztolniowejPokaż
341/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
340/B/2006Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
339/B/2006Decyzja środowiskowa dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Brzezińskiej w RybnikuPokaż
338/B/2006Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Brzezińskiej w RybnikuPokaż
337/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
336/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
335/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
334/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
333/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
332/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
331/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
330/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
329/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
328/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
327/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
326/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
325/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymPokaż
324/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
323/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
322/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
321/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
320/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
319/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
318/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
316/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
317/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
315/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
314/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
313/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
312/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
311/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
310/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
309/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
308/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
307/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
306/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
305/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
304/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
303/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
302/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
301/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2297/311, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamień.Pokaż
300/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
299/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
297/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
298/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
296/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
294/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
295/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 3298/195, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
293/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
292/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
291/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej pomiędzy budynkiem nr 29 a 31 przy ul. Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
146/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1226/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
290/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 922/27, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
289/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Powstańców w RybnikuPokaż
288/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Powstańców w RybnikuPokaż
287/B/2006Decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
286/B/2006Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
285/B/2006Postanowienia stwierdzjącego brak obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Karłowicza w RybnikuPokaż
284/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Karłowicza w RybnikuPokaż
283/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 63 szt. drzew zlokalizowanych na terenie działek nr: 496/41, 499/42, 502/48, położonych przy ul. Gliwiciej w Rybniku.Pokaż
282/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach należących do wnioskodawcy w rejonie Zakładu Głównego KWK „Chwałowice”, położonych przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
281/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 310 szt. drzew, rosnących na terenie działek, położonych przy ulicach: Podmiejskiej i Lipowej w Rybniku.Pokaż
280/B/2006usuniecia 5 drzew z terenu posesji przy ul. Hutniczej 23Pokaż
279/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
278/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
277/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 m2 krzewów gatunku cyprysik Lawsona, rosnących na terenie działki nr 2430/131, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 9 w Rybniku.Pokaż
276/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
275/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
274/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
273/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 131/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 19 b w Rybniku – Niewiadom.Pokaż
271/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
272/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
270/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 3532/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Adama Asnyka 18 w Rybniku.Pokaż
269/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
267/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
268/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
266/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
265/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
264/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
263/B/2006Zmiana decyzji zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
262/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
261/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
260/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
259/B/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
258/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
257/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew i 5 m2 krzewów, zlokalizowanych w rejonach szybów IV i V KWK Chwałowice, położonych przy ulicach: Chwałowickiej oraz pomiędzy Radziejowską i Składową w Rybniku.Pokaż
256/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wiśnia wonna, rosnących na terenie działki nr 2263/98, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 115 w Rybniku.Pokaż
255/B/2006Zezwolenie na prowadzeni działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
254/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 5111/174, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plac Wolności 2 w Rybniku.Pokaż
253/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
252/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3912/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Willowej w Rybniku - Kamień.Pokaż
251/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
250/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
249/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4472/194, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 3 w Rybniku.Pokaż
248/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
247/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
246/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
244/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
245/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2403/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców w Rybniku.Pokaż
243/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
242/B/2006Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłkiPokaż
241/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2582/174, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej w obrębie Teatru Ziemi Rybnickiej przy ulicy Plac Wolności w Rybniku.Pokaż
240/B/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
239/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
238/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1423/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żołnierzy Września w Rybniku.Pokaż
237/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenów, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy następujących ulicach: Cmentarnej 2, Dworcowej 5, Dworek 17, Długosza 10, Chalotta 2, Kościuszki 45, Wyzwolenia 27.Pokaż
236/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała odmiana płacząca, rosnącego na terenie działki nr 4639/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Basisty w Rybniku.Pokaż
235/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1522/107, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
234/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 861/429, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina w Rybniku - Popielów.Pokaż
233/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1831/314, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miodowej w Rybniku.Pokaż
232/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
231/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 104 szt. drzew i 43, 8 m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 4636/109, 4637/109, 4638/109, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Żorskiej 12 w Rybniku.Pokaż
230/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki nr 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.Pokaż
229/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki numer 1530/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Stanisława Wolnego 16 w Rybniku.Pokaż
228/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła koreańska, rosnących na terenie działki numer 4283/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
227/B/2006usunięcia drzewostanu z terenu nieruchomosci przy ul. Stawowej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe typu szeregowegoPokaż
226/B/2006usunięcia drzew kolidujących z rozbudową boiska szkolnego przy SP nr 6 ul. Wodzisławska 123Pokaż
224/B/2006usuniecia drzew kolidujacych z budową gazociągu przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
225/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 2591/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 4 D w Rybniku.Pokaż
223/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba krucha, zlokalizowanego na terenie działki nr 2393/125, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 4 w Rybniku.Pokaż
222/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1242/119, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 108 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
221/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1764/139, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 102 w Rybniku - Zamysłów.Pokaż
220/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działek nr: 1860/24 i 1863/24, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
218/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 2360/296, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku – Ligocka Kuźnia.Pokaż
219/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2470/70, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 138 A w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
217/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 575/28, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 7 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
216/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działek nr: 1131/61 i 1132/61, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha 11 w Rybniku – Chwałęcice.Pokaż
215/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3574/66, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 9 w Rybniku.Pokaż
214/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2154/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 153 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
213/B/2006wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki (przeznaczonej pod zabudowę) nr 1032/202, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hożej w RybnikuPokaż
212/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 33 w Rybniku.Pokaż
211/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1220/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Granicznej 109 w Rybniku.Pokaż
209/B/2006Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrowni "Rybnik" S.A.Pokaż
210/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 304, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cystersów w Rybniku.Pokaż
208/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3552/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 26 Marca 2 w Rybniku.Pokaż
207/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1641/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 126 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
205/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3261/142, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pod Wałem 22 w Rybniku.Pokaż
206/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, j własność wnioskodaj przy ulicy Franciszka Chrószcza w Rybniku.Pokaż
204/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2987/221, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy w Rybniku - Kamień.Pokaż
203/B/2006na usunięcie drzewa suchego- trójzrostu z posesji przy ul. RejtanaPokaż
202/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2984/180, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pelargonii 32 w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
201/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Jastrzębskiej 9, 17 - 19, Osiedle Południe 37a, 60a, Węglowej 4 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
200/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 277/1, stanowiącej koryto rzeki „Ruda”, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowice.Pokaż
199/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – ŻorskaPokaż
198/B/2006wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwz.pn.: budowa stacji paliw oraz warsztatu samochodowego i sklepu motoryzacyjnego w Rybniku przy ul.Obwiednia Południowa(parcele:1758/35, 1761/33 oraz 1764/30)Pokaż
197/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1514/95, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 31A w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
196/B/2006zezwolenie na usunięcie 47 szt. Drzew i 127,59 m2 krzewów kolidujacych z wykonaniem przyłączy oraz budową kanalizacji deszczowej oraz modernizacjąPokaż
195/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1153/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gzelskiej w Rybniku.Pokaż
194/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 882/55 i 4840/180, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Grzybowej 14 i gen. Józefa Hallera 6 w Rybniku.Pokaż
193/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 , rosnących na terenie działki nr 2111/179, ulicy Podleśnej .Pokaż
192/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 353/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pogodnej 23 w Rybniku.Pokaż
190/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku olsza szara, rosnących na terenie działki nr 516/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej w Rybniku - Kamień.Pokaż
191/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3783/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza 19 w Rybniku.Pokaż
189/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1763/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Głuchej 1.Pokaż
188/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 4205/140, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 46 w Rybniku.Pokaż
187/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki nr 351/86, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 1 w Rybniku.Pokaż
186/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 8 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
185/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Połomskiej (etap I)Pokaż
184/B/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch zwałów węgla surowego, powiększenie istniejącego zwału miałów węglowych wraz z urządzeniami towarzyszącymiPokaż
183/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch zwałów węgla surowego, powiększenie istniejącego zwału miałów węglowych wraz z urządzeniami towarzyszącymiPokaż
182/B/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa obiegu wozów na zrębie szybu II (KWK"Chwałowice")Pokaż
181/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki nr 1524/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Karola Miarki 49 w Rybniku.Pokaż
180/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenie należącym do wnioskodawcy w rejonie szybu V KWK „Chwałowice”, położonym przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
179/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie bulwarów wzdłuż rzeki „Nacyna”, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
177/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola francuska, rosnącego na terenie działki nr 555/60, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
178/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na terenie działki nr 1618/34,ulicy GranicznejPokaż
176/B/2006 wydanie decyjzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedłużenia terminu rekultywacji przy ul. Kopalnianej i ŚwerklańskiejPokaż
175/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: zainstalowanie ściany lakierniczej MM04 FLOW z instalacją nawiewmo-wywiewną w istniejącej Fabryce SYGNAŁY w RybnikuPokaż
174/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 470/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Staromiejskiej 10 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
173/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 882/150, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej prz ulicy Leszczyńskiego 14 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
172/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1368/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 1 w Rybniku.Pokaż
171/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 732/148, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szczęść Boże 30 w Rybniku.Pokaż
170/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 580/286, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego w Rybniku.Pokaż
169/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: sosna wejmutka – 1 szt., daglezja zielona odmiana sina – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 285/1, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiśniowej 15 w Rybniku.Pokaż
168/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia 110cm, rosnącego na terenie działki nr 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 43A w Rybniku.Pokaż
167/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gatunków: sosna pospolita - 17 szt., modrzew europejski – 5 szt., rosnących na terenie działek nr: 728/9 i 729/9, położonych przy ulicy Wincentego Witosa 75 A w Rybniku.Pokaż
166/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku.Pokaż
165/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 891/19, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnik, położonej przy ulicy Oskara Kolberga w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
164/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 1290/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
163/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 310/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliana Ursyna - Niemcewicza 18 w Rybniku - Popielów.Pokaż
162/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 111 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 890/19 i 1386/19, dzierżawionych przez wnioskodawcę od K.W. S.A., położonych przy ulicy Oskara Kolberga w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
161/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki nr 4822/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
160/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 116, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 18 w Rybniku.Pokaż
159/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa pawilonu handlowego branży motoryzacyjnej z serwisem opon na działce nr 1320/74 przy ul. Chwałowickiej w RybnikuPokaż
158/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 5167/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hutniczej w Rybniku.Pokaż
157/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewaPokaż
156/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew zy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowice.Pokaż
155/B/2006usuniecia 36 szt. Drzew z terenu pl. Wolności w związku z przebudową drogi publicznejPokaż
154/B/2006usunięcia 5 szt. Drzew suchych gat. Topola z terenu zieleńca "Pod lipami" w NiewiadomiuPokaż
153/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki nr 1360/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej 21 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
152/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 1815/202, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hoża w Rybniku.Pokaż
151/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 5122/118, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
150/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 643/194, 646/185, 647/170, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 41 w Rybniku.Pokaż
149/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 4304/8, stanowiącej własność wnioskodawców, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Władysława Jagiełły z Żużlową w Rybniku.Pokaż
148/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 1 szt., modrzew europejski – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1308/57, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kwiatowej 18 w Rybniku.Pokaż
147/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunków: sosna pospolita – 1 szt., modrzew europejski – 10 szt., rosnących na terenie działki nr 2135/354, będącej własnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Stawowej 69 w Rybniku.Pokaż
146/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy następujących ulicach: 1 Maja 97, Józefa Pukowca 6 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
145/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Kosmonautów 4, Mikołowskiej 31a, Ogrodowskiego 9a, 11, 15 i Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
144/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew, rosnących w rejonie budynku Zarządu KWK „Chwałowice” na terenie należącym do wnioskodawcy, położonym przy ulicach: 1 Maja 26 i Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
143/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola chińska, rosnącego na terenie działki nr 4957/174, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plac Wolności 10 w Rybniku.Pokaż
142/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1030/113, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 40 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
141/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 197/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 14 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
140/B/2006Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i odprowadzanie wód deszczowych do MłynówkiPokaż
139/B/2006Pozwolenia wodnoprawnego dla stawów rybnych położonych w Rybniku przy ul. Trzech Krzyży 96Pokaż
138/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew i 18, 4m2 krzewów, rosnących w rejonie przejazdu kolejowego i osadników mułowych „Holona”, położonym przy ulicach: Kożdoniów i Zwycięstwa w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
137/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 148 szt. drzew i 141m2 krzewów, rosnących na terenie działek nr: 5103/134 i 5104/134, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, zlokalizowanych przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
136/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działek, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Franciszkańskiej 22 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
134/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 182/18, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Mikołowskiej 107 w Rybniku.Pokaż
135/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 4761/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
133/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1798/124, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Wodzisławskiej 112.Pokaż
131/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3538/58, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy A. Fredry 2.Pokaż
132/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. w Rybniku.Pokaż
130/B/2006Brak zgody na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 3545/47, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Webera w Rybniku.Pokaż
129/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 348/33, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
127/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie cmentarza parafialnego, administrowanego przez wnioskodawcę, położonym przy ulicach: Cmentarnej i Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
128/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie „Skweru z pomnikiem”, położonym przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku.Pokaż
126/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 459/10, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Wolnej 191 w Rybniku.Pokaż
124/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działek nr: 3026/180 i 3112/177, położonych przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
125/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: robinia akacjowa - 1 szt., modrzew europejski - 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1016/164, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej 55 w Rybniku.Pokaż
123/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenie Ogniska Wychowawczego - działka nr 101, stanowiącym własność Gminy Jastrzębie Zdrój, położonym przy ulicy Turystycznej 23.Pokaż
122/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenów: zieleńca im. „R. Biegieszowej” (2 szt.), cmentarza komunalnego w Boguszowicach Starych (3 szt.), parku „Górnika” (2 szt.), położonych w Rybniku.Pokaż
121/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat.: topola chińska – 4 szt., robinia akacjowa – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 1242/119, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 108 w Rybniku.Pokaż
120/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 151 szt. drzew następujących gatunków: robinia akacjowa – 117 szt., topola osika – 21 szt., brzoza brodawkowata – 13 szt., rosnących na terenie działek nr: 407/4 i 408/4, położonych przy ulicy Podmiejskiej.Pokaż
119/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gat.: sosna pospolita – 6 szt., dąb czerwony – 6 szt., brzoza brodawkowata – 10 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 2917/20, będącej własnością wnioskodawcy, przy ul. Rybnej 28.Pokaż
116/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1814/236, będącej współwłasnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Rudzkiej 17 w Rybniku.Pokaż
117/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. daglezja zielona, rosnących na terenie działki nr 99/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w RybnikuPokaż
118/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 781/31, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
114/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 245/20, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
115/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 2343/224, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Radosnej w Rybniku.Pokaż
113/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 124/1, dzierżawionej przez wnioskodawcę od K.W. S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, położonej przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
112/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew następujących gatunków: dąb czerwony – 12 szt., brzoza brodawkowata – 2 szt., wierzba iwa – 4 szt., topola osika – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1678/4, położonej przy ul. Gruntowej.Pokaż
111/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski,.Pokaż
110/B/2006Usunięcia 4 szt. Drzew gat. Lipa i dąb z terenu parku przy Kampusie ul. RudzkaPokaż
109/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat.: wierzba iwa – 2 szt., brzoza brodawkowata – 5 szt., rosnących na terenie działki nr 2327/278, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 35 w Rybniku.Pokaż
108/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gat. topola euroamerykańska, rosnących na terenie działek nr: 89/6 i 157/6, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
106/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w RybnikuPokaż
107/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 11 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ulicach: Mglistej 2 D i Św. Maksymiliana 7, 9 – 13.Pokaż
104/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadówPokaż
105/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Górnośląskiej w RybnikuPokaż
103/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Larysza w RybnikuPokaż
101/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy linii do produkcji spoiw mineralnych pakowanychPokaż
102/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii do produkcji spoiw mineralnych pakowanychPokaż
100/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
99/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wyglendy w RybnikuPokaż
98/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Jaskółczej w RybnikuPokaż
97/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy Placu Wolności w RybnikuPokaż
96/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Centrum Handlowego Carrefour wraz ze stacją paliw w Rybniku przy ul. GliwickiejPokaż
95/B/2006Postanowienia stwierdzajacego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Centrum Handlowego Carrefour wraz ze stacją paliw w Rybniku przy ul. GliwickiejPokaż
94/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej do Marketu OBIPokaż
93/B/2006Postanowienia stwierdzajacego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej do Markrtu OBIPokaż
92/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
91/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. WodzisławskiejPokaż
90/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
89/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obiektu Centrum Handlowego Focus Park w RybnikuPokaż
88/B/2006Postanowienia stwierdzającego obowiazek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Focus Park w RybnikuPokaż
87/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji stacji paliw płynnych ESSO zlokalizowanej w Rybniku u zbiegu ulic Żorska/ProstaPokaż
86/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiazku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wymiany zbiorników paliw na stacji paliw płynnych ESSO w Rybniku przy ul. Żorskiej/ProstejPokaż
84/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
85/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych do gruntu ze stanowisk transformatorów przy ul. KłokocińskiejPokaż
82/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 6 (Rybnickiej) na potrzeby Kompanii Węglowej S.A. KWK ChwałowicePokaż
83/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do rowu z terenu Centrum Handlowego w Rybniku przy ul. GliwickiejPokaż
81/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji z terenu Centrum handlowego Real w Rybniku przy ul. KotuczaPokaż
80/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu boiska przy ul. Górnośląskiej z odprowadzeniem wody do potoku NiedobczyckiegoPokaż
79/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadamiPokaż
78/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację potoku Chwałowickiego oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wódPokaż
77/B/2006Wydania dcyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. ŻorskiejPokaż
76/B/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
75/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje niebezpieczne z terenu Hali Makro w Rybniku przy ul. ŻorskiejPokaż
74/B/2006Postanowienia stwierdzjącego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
73/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Górnośląskiej w RybnikuPokaż
72/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Larysza w RybnikuPokaż
70/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w RybnikuPokaż
71/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w RybnikuPokaż
69/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wyglendy w RybnikuPokaż
68/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Jaskółczej w RybnikuPokaż
67/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy Placu Wolności w RybnikuPokaż
66/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z istniejącego zbiornika zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Rybnik do celów nawadniania szkółki leśnejPokaż
65/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu B-31 wód deszczowych pochodzących z terenu Hali Makro w Rybniku przy ul. ŻorskiejPokaż
64/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
63/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
61/B/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
62/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
60/B/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
59/B/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i odpadówPokaż
58/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
57/B/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
56/B/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
55/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: klon jawor (dwuzrost) – 1 szt., klon pospolity - 1 szt., wierzba iwa - 1 szt., głóg dwuszyjkowy - 1 szt., zlokalizowanych przy ulicy Jeana Chalotta 8/31 w Rybniku.Pokaż
54/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
53/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
52/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
51/B/2006Wydanie decyzji umarzającej należność z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej, naliczonej w decyzjach nr: Ek I- 7635/00180/03 z dnia 26.IX.2003 r. oraz Ek I- 7635/00180/03 z dnia 18.XI.2003 r.Pokaż
50/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: topola kanadyjska (mieszaniec) – 1 szt., topola włoska – 1 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 928/150, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
49/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 12 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych przy ulicach: Mglistej 17 D, Św. Józefa 20 - 20 A, 33, Tadeusza Kościuszki 13.Pokaż
48/B/2006Zezwolenie na uaunięcie zieleni z terenu przy ul. Gliwickiej kolidujacych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb Państwowego Szpitala dla Noerwowo i Psychicznie ChorychPokaż
47/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1086/192, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Polnej 16 A.Pokaż
46/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. działki nr 398/23, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żniwnej w RybnikuPokaż
45/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. jesion , położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
44/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt. drzew gatunku topola balsamiczna z terenu dz. nr 902/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Lompy 6 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
43/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 198 szt. drzew gat.: topola osika - 139 szt., brzoza brodawkowata - 59 szt., rosnących na terenie działek nr: 1439/2 i 1441/4, położonych przy ul. Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
41/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki nr 5200/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
42/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa przy ulicy Wiśniowej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
40/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 23 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 5117/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 a w Rybniku.Pokaż
39/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwoleni8a wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu bazy PPU KOLBUD przy ul. Gliwickiej 103Pokaż
38/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2082/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
37/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny z terenu dz. nr 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
36/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa i 5, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 11, stanowiącej własność Gminy Gliwice, położonej przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 9 A.Pokaż
35/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. przy ul. Jana KasprowiczaPokaż
34/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie Gimnazjum Nr 8, stanowiącym własność Gminy Jastrzębie Zdrój, położonym przy ulicy Katowickiej 35.Pokaż
33/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: dąb szypułkowy – 1 szt., kasztanowiec biały – 1 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 405/33, położonej przy ulicy Górnośląskiej 57 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
32/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa dz. nr 4164/105, położonej przy ul. Łokietka w Rybniku.Pokaż
31/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 2 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt., rosnących na terenie działki nr 831/2, położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
30/B/2006Wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parku Wiśniowiec przy ul.Gliwickiej , kolidujacych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w RybnikuPokaż
29/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: modrzew europejski - 2 szt. i sosna wejmutka - 1 szt. z terenu dz. nr 1457/29, położonej przy ul. Dolnej 83 A w Rybniku.Pokaż
28/B/2006Usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Miejskiej w Rybniku, a kolidującego z robotami ziemnymi w związku z awarią sieci kablowejPokaż
27/B/2006Usunięcia żywopłotu przy ul. Reymonta 63Pokaż
26/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała o obwodzie pnia 230 cm, rosnącego na terenie działki nr 1433/76, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 4 B w Rybniku.Pokaż
25/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ulicach: Kupieckiej 14, 14 A, 16, Obywatelskiej 1, 9, Zwycięstwa 2 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
24/B/2006Zezwolenia na usunięcie żywopłotu przy ul. Reymonta naprzeciw budynku nr 63 a, administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "RYF"Pokaż
23/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa działki nr 391/1, nej przy ulicy Wiśniowej w Rybniku.Pokaż
22/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 szt. drzewi, rosnących na terenie działki nr 1654/40, przy ulicy Św. Józefaw Rybniku.Pokaż
21/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 810 szt. drzew z terenu działek nr: 363/35 i 364/36, położonych przy ul. Jagodowej w Rybniku.Pokaż
20/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola kanadyjska (mieszaniec) z terenu dz. nr 5167/145, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.Pokaż
303/B/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnychPokaż
302/B/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
19/B/2006wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uznania rekultywacji terenów przy ul. Kożdoniów w Rybniku - "Rejon B" za zakończonąPokaż
18/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 537/17, będącej własnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Sygnały w Rybniku.Pokaż
17/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46 cm, rosnącego na terenie działki nr 2114/68, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Żytniej 13 w Rybniku.Pokaż
16/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topola włoska - 6 szt., topla kanadyjska - 3 szt., rosnących na terenie dz. nr 214/52 przy ul. Działkowców 1 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
15/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól włoskich, rosnących na terenie działki nr 2520/237, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
14/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. topól kanadyjskich (mieszaniec) z terenu dz. nr 1472/7, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
13/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topola włoska - 8 szt. i topola czarna - 1 szt., rosnącycha na terenie działek nr: 1133/170 i 1655/170, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. B. Chrobrego w Rybniku.Pokaż
12/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. topól balsamicznych, rosnących na terenie działki nr 728/96, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
11/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gat. czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Generała Zygmunta Janke – Waltera w Rybniku.Pokaż
10/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 259/7, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 25 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
301/B/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
9/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa , zlokalizowanej przy ulicy Dzikiej RóżyPokaż
8/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 3549/47, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Fredry 13 w Rybniku.Pokaż
7/B/2006wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola chińska, rosnących na terenie działki nr 4822/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
6/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola włoska, rosnących na terenie działki nr 1990/98, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 117 w Rybniku.Pokaż
5/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu dz. nr 1697/64, położonej przy ul. Chwałowickiej 24.Pokaż
4/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1111/75, położonej przy ul. Bieszczadzkiej 12.Pokaż
3/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola kanadyjska (mieszaniec) z terenu Z.O.Z. przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8.Pokaż
2/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. topól balsamicznych z terenu S.P. Nr 3 i Gimnazjum Nr 10 (dz. nr 2534/56) przy ul. Piastów 15.Pokaż
1/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. topól balsamicznych z terenu działki nr 2239/19, położonej przy ul. Dr M. Różańskiego w Rybniku.Pokaż
300/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 35 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 204, 2068/225, będących własnością wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Podleśnej oraz Strąkowskiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
299/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3890/8, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 34 A w Rybniku.Pokaż
298/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. czterozrostu drzewa gat. wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 1946/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w Rybniku.Pokaż
297/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 50 szt. drzew z terenu działki nr 4300/8, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
296/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu Administrowanych Osiedli Mieszkaniowych przy ul.: Chalotta 8, Długosza 10, Raciborskiej 60, Tęczowej 1, 3 w Rybniku.Pokaż
295/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 213 szt. drzew i 101 m2 krzewów z terenu działek, położonych przy ul. Gliwiciej w Rybniku.Pokaż
294/B/2005wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu działki należącej do osoby fizycznejPokaż
293/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew, rosnących na terenach osiedli administrowanych przez Z.G.M. A.D.M. - III w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
292/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny o obwodzie pnia 100 cm, rosnącego na terenie działki nr 757/11, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 69 w Rybniku.Pokaż
291/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna pospolita, rosnącego na terenie działk nr 366 2/182, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Borki 8 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
290/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu dz. nr 1051/31, będącej własnością wnioskodawców, położonej przy ul. Śląskiej 24 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
289/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uznania rekultywacji gruntów zwałowiska powęglowego KWK "Chwałowice" - Rejon "D" za zakończonąPokaż
288/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu skweru "Strażacka", położonego przy ul. Strażackiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
287/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu dz. nr 4270/331, położonej przy ul. Żwirowej 24 A w Rybniku -Popielowie.Pokaż
286/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: topola berlińska - 4 szt., topola berlińska (trójzrost) - 1 szt. z terenu działki nr 4484/40, położonej przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
285/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat.: topola balsamiczna (mieszaniec) - 13 szt., klon jesionolistny - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt. z terenu działki nr 2467/256, położonej przy ul. Karola Miarki w Rybniku.Pokaż
284/B/2005Brak zgody na wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1972/39, położonej przy ul. Patriotów 31 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
283/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew i 4 m2 krzewów z terenu działek nr: 3, 2663/6, 2669/5, położonych przy ul. Żorskiej, będących własnością wnioskodawcy.Pokaż
282/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
281/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
280/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
279/B/2005Zmiany decyzji Nr GK: 0153/3/01 z dnia 2001-02-28Pokaż
278/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
277/B/2005Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
276/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola balsamiczna z terenu dz. nr 4150/132, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Reymonta.Pokaż
275/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha z terenu przy ul. StrażackiejPokaż
274/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu działki nr 745/181, położonej przy ul. Skowronków 6 w Rybniku - Grabowni.Pokaż
273/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: sosna pospolita - 1 szt. i świerk pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 1796/34, położonej przy ul. Błękitnej 59 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
272/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola balsamiczna z terenu działki nr 2127/76, położonej przy ul. Wrębowej 10 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
271/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola chińska, rosnących pomiędzy torem kolejowym linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza a ogrodzeniem R.F.M. "Ryfama" S.A. w Rybniku.Pokaż
270/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2008/47, położonej przy ul. Aleksandra Fredry 5 w Rybniku.Pokaż
269/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działki nr 98/1, położonej przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
268/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu Osiedla Południe 37 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
267/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew z terenu działki nr 331/7, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 14 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
266/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata - 2 szt. i lipa drobnolistna - 1 szt. z terenu działki nr 5266/534, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Konarskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
265/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2565/325, położonej przy ul. Rudzkiej 147 w Rybniku.Pokaż
264/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 3330/70, zlok alizowanej przy ul. Raciborskiej 102, będącej własnością wnioskodawców.Pokaż
263/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. olsza czarna z terenu działek nr: 1728/27 i 1729/24, położonych przy ul. A. Dygasińskiego 91, będących własnością wnioskodawcy.Pokaż
262/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola chińska z terenu działki nr 598/82, położone j przy ul. Wjazdowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
261/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. brzóz z terenu działki nr 381/31, położonej przy ul. Wypoczynkowej 30 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
260/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. świerku srebrnego z terenu działki nr 603/30, przy ul. Partyzantów ów 31 w Rybniku.Pokaż
259/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. grochodrzew z terenu działki nr 2111/45, dzierżawionej od Miasta Rybnik, położonej przy ul. Józefa Lompy 8.Pokaż
258/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola chińska - dwuzrost z terenu działek nr: 2019/67 i 2022/67, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. Świerklańskiej 42.Pokaż
257/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt położonej przy ul. Boguszowickiej .Pokaż
256/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna wejmutka z terenu działki nr 1233/149, położonej przy ul. Dworek 32 B.Pokaż
255/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 6 m2 krzewów z terenu działki nr 2430/131, położonej przy ul. Św. Józefa 9.Pokaż
254/B/2005Wniesienia sprzeciwu do informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
253/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. przy ul. MalinowejPokaż
252/B/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
251/B/2005Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
250/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
249/B/2005Zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
248/B/2005Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
247/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat: topola francuska - 2 szt. i jesion wyniosły - 1 szt. z terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ul.: por. Kazimierza Ogrodowskiego 13 i 17 oraz Kosmonautów.Pokaż
246/B/2005Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
244/B/2005Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
245/B/2005Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
243/B/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
242/B/2005Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
241/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. wierzba krucha z terenu działki nr 284, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Stawowej w Rybniku.Pokaż
240/B/2005Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
239/B/2005Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
238/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 157/31 i 2162/40, położonych przy ul. Patrotów w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
237/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 406 szt. drzew i 130 m2 krzewów z terenów działek, położonych w Rybniku - Boguszowicach, łączących ulice: Tkoczów z Błękitną.Pokaż
236/B/2005Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
235/B/2005Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadówPokaż
234/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew i 56 m2 krzewów z terenu działek nr: 3268/215, 3860/184, 3862/184, położonych przy ul. Energetyków 46 w Rybniku.Pokaż
233/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewaPokaż
232/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 2807/229, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
231/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. przy ul. Bolesława Chrobrego w Rybniku.Pokaż
230/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. Robinia akacjowa - 2 szt., robinia akacjowa (dwuzrost) - 1 szt., daglezja zielona - 1 szt. z terenu działek nr: 125 i 2030/114, położonych przy ul. Podleśnej 16Pokaż
229/B/2005wydania decyzji na usunięcie 9 szt. drzew z terenu skweru "Naroże" przy ul. Kościuszki =-Powstańców Śl.Pokaż
228/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew dz. nr 1884/73, położonej przy ul. Cmentarnej .Pokaż
227/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew z terenów adm. osiedli mieszkaniowych przy ul.: A. Zgrzebnioka 3-7, Zebrzydowickiej 4, 6-8, W. Hibnera 3, 21, Komuny Paryskiej 1, 3, 5, P. Cierpioła 4, Janke Waltera 2, J. Kawalca 6, Piownik 13Pokaż
226/B/2005usunięcia 2 szt. drzew z terenu posesji przy ul. Padarewskiego 7A-Kalicki TadeuszPokaż
225/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. topola chińska z terenu działki nr 4472/194, położonej przy ul. Wieniawskiego 3.Pokaż
224/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyska z terenu działki nr 1714/101, położonej przy ul. Śląskiej 1 APokaż
223/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy napowietrzną linia niskiego napięcia prz ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
222/B/2005Wydzania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu drogowego w ciągu rzeki Rudy w km 30+300 dla budowy łącznika ulic Gliwicka - WielopolskaPokaż
221/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych dla budowy łacznika ulic Gliwicka-WielopolskaPokaż
220/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową SN 20kV rzeki Rudy w km 32+350 w rejonie ulicy Mikołowskiej w Rybniku dla GZE S.A. - Gliwice ul. Barlickiego 2Pokaż
219/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór i odprowadzanie wody ze stawów rybnych zlokalizowanych poniżej zapory zbiornika wodnego "Rybnik" dla Elektrowni RybnikPokaż
218/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z działki nr 555/144, ul. K.E.N. w Rybniku - GolejowiePokaż
217/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 475/15 przy ul. Małachowskiego 18 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
216/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
215/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewaPokaż
214/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr 3580/ 14, położonej przy ul. Dr Mariana Różańskiego 9Pokaż
213/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski z terenu działki nr 2400/54, położonej przy ul. Powstańców Śl. 43Pokaż
212/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew i 43 m2 krzewów gat.: robinia akacjowa (dwuzrost) - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt., żywotnik zachodni - 1 szt. z terenu działek nr: 2438/83, 4447/83, 4448/83, położonych przy ul. WyzwoleniaPokaż
211/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 43 szt. drzew z terenu działki nr 1974/40, położonej przy ul. Patriotów w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
210/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. topól włoskich z terenu działki nr 3124/159, położonej przy ul. Rymera 40.Pokaż
209/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól kanadyjskich z terenu Przedszkola Publicznego nr 7 przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
208/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 4976/281, położonej przy ul. Dworcowej 6 w RybnikuPokaż
207/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa działki nr 2034/67, położonej przy ul. BocznejPokaż
206/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: klon jawor, kasztanowiec biały i brzoza brodawkowata z terenu działki nr 1151/170, położonej przy ul. Kościuszki 42Pokaż
205/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. BoguszowickiejPokaż
204/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: modrzew europejski - 2 szt. i klon pospolity - 2 szt. z terenu działki nr 2646/119, położonej przy ul. por. Kazimierza Ogrodowskiego w Rybniku - PiaskachPokaż
203/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól kanadyjskich z terenu działki nr 3144/173, położonej przy ul. Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach a będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcyPokaż
202/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gat.: robinia akacjowa - 15 szt., topola kalifornijska - 1 szt. i topola kanadyjska - 1 szt. z terenu, położonego przy ul. Podmiejskiej, będącego w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcyPokaż
201/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola włoska z terenu działki nr 724/8, położonej przy ul. Chrobrego 8Pokaż
200/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. orzech włoski z terenu działki nr 2574/256, położonej przy ul. Reymonta 40Pokaż
199/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwu-zrostu drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 2370/51, położonej przy ul. Dworek/KotuczaPokaż
198/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu działki nr 688/18, położonej przy ul. Miejskiej 12Pokaż
197/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: wiąz szypułkowy - 3 szt. i klon srebrzysty - 2 szt. z terenu działki nr 3785/222, położonej przy ul. Dworek/KotuczaPokaż
196/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2131/47, położonej przy ul. P.C.K. 23 w RybnikuPokaż
195/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat.: sosna pospolita - 10 szt., sosna wejmutka - 1 szt., żywotnik zachodni - 3 szt. z terenu działki nr 915/118, położonej przy ul. Wodzisławskiej 156 APokaż
194/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trój-zrostu drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 854/72, położonej przy ul. Bronisława Czecha w Rybniku - ChwałęcicachPokaż
193/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat. topola włoska z terenu działki nr 5203/118, położonej przy ul. Brzezińskiej 8 aPokaż
192/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła koreańska z terenu przy ul. Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 36Pokaż
191/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: świerk pospolity - 3 szt. i świerk srebrny - 1 szt. z terenu przy ul. Orzepowickiej 7Pokaż
190/B/2005Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna wejmutka z terenu działki nr 2360/296, położonej przy ul. Wolnej w Rybniku - Ligockiej Kuźni.Pokaż
189/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1834/27, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Górniczej 4Pokaż
188/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu działki nr 1830/17, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Krupińskiego 9Pokaż
187/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. topól z terenu, będącego w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy przy ul. PodmiejskiejPokaż
186/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew gat.: jesion wyniosły - 24 szt., topola berlińska - 7 szt., rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku - BoguszowicachPokaż
185/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 szt. drzew gat.: wrz. krucha - 23 szt., brz. br. - 15 szt., tp. czarna - 8 szt., tp. czarna odm. piramid. - 7 szt., grochodrzew - 5 szt. z terenu działki nr 4658/237, położonej przy ul. Prostej w RybnikuPokaż
184/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu działki nr 1108/83, położonej przy ul. Gołębiej 22Pokaż
183/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 szt. drzew gat.: topola osika - 36 szt, brzoza brodawkowata - 20 szt., klon pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 1363/183, położonej przy ul. Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
182/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola berlińska z terenu przy ul. 1 Maja 93 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
181/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 3 szt. i topola balsamiczna - 1 szt. z terenu przy ul. Hutniczej, należącego do Rybnickiej Fabryki Maszyn "Ryfama" S.A.Pokaż
180/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat.: jarząb pospolity - 4 szt., klon jawor - 3 szt., modrzew europejski - 3 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt. przy ul.: Boh. Westerplatte 3, 5, 7 i 18 A, Hibnera 23 i 44 i Zebrzydowicka 24.Pokaż
179/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu parku gminnego "Henryka Czempiela" w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
178/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu parku "Henryka Czempiela" w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
177/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu działki nr 1795/102, położona w RybnikuPokaż
176/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: topola francuska, klon jesionolistny i grab pospolity z terenu działki nr 2176/231, położonej przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
175/B/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, położonej przy ul. PoprzecznejPokaż
174/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. ZakątekPokaż
173/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: dąb szypułkowy - 1 szt. i klon pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 2759/141, położonej przy ul. Rycerskiej w Rybniku - KłokociniePokaż
172/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1305/1, położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
171/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie koryta potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w RybnikuPokaż
170/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Chwałowice" zlokalizowanego pomiędzy ulicami Noworadziejowską i Składową w Rybniku - teren przy szybie IVPokaż
169/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat.: wierzba biała - 3 szt., klon srebrzysty - 2 szt., topola balsamiczna - 2 szt., topola włoska - 1 szt., topola chińska - 1 szt., brzoza br. - 1 szt. z terenu przy ul. Gustawa MorcinkaPokaż
168/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1347/55, położonej przy ul. Nacyńskiej 17 w Rybniku - ZamysłowiePokaż
167/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu administrowanego przez Teatr Ziemi RybnickiejPokaż
166/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Rydułtowy - Anna" były Ruch Ignacy w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
165/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu przy ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - NiedobczycachPokaż
164/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu przy ul. Wodzisławskiej 39 w RybnikuPokaż
163/B/2005Decyzja zezwalająca na usuniecie 11 szt drzew z terenu cmentarza parafialnego przy ul. Cmentarnej w RybnikuPokaż
162/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 2635/73 położonej przy ul. Raciborskiej 76Pokaż
161/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na podwyższenie lewego brzegu rzeki Rudy oraz udrożnienie koryta w RybnikuPokaż
160/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat.: topola kanadyjska (mieszaniec) - 8 szt. i wierzba biała - 2 szt. z terenu przy ul. PodmiejskiejPokaż
159/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy ul. NiedobczyckiejPokaż
158/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 845/18 przy ul. Gliwickiej 217Pokaż
157/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr 119, położonej przy ul. Golejowskiej 2Pokaż
156/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. dąb szypułkowy - 1 szt. z terenu działki nr 1882/73 położonej przy ul. Cmentarnej 37Pokaż
155/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt drzew. gat.: jarząb pospolity - 3 szt., modrzew europejski - 1 szt., topola czarna odm. włoska - 7 szt. z terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych.Pokaż
154/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt przy ul. FrontowejPokaż
153/B/2005wydanie zezwolenia na usuniecie 134 drzew kolidujacych z inwestycją budowy linii energetycznej w dz.Meksyk ul. Drzymały i Prosta w RybnikuPokaż
152/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 1955/315 położonej przy ul. Stawowej 19 w Rybniku - Paruszowcu.Pokaż
151/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: klon pospolity - 2 szt., jesion wyniosły - 1 szt., klon jawor (dwu-zrost) - 1 szt., robinia akacjowa - 3 szt., głóg - 2 szt. z terenu parku im. "Św Sarkandra" w Rybniku.Pokaż
150/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 3808/9 rosnących przy ul. JagiełłyPokaż
149/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 2 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt. z terenu działki nr 92 położonej przy ul. Żorskiej w Rybniku - LigociePokaż
148/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew działki nr 1181/268 położonej przy ul. MiodowejPokaż
147/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedłużenia terminu rekultywacji w rejonie ulicy KożdoniówPokaż
146/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. HibneraPokaż
145/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 844/155 położonej przy ul. Legionów 19Pokaż
144/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1358/69 położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 21Pokaż
143/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z terenu działki nr 2369/51 położonej przy ul. Dworek / KotuczaPokaż
142/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew i 14 szt. odnóg z terenu działek nr: 1027/33, 1023/33, 1024/33 położonych przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
141/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat: modrzew europejski - 7 szt. i topola osika - 2 szt. z terenu Parafii Św. Katarzyny i Matki Bożej RóżańcowejPokaż
140/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: klon jesionolistny - 1 szt. i lipa szerokolistna - 1 szt. z terenu przy ul. Pukowca 1Pokaż
139/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu przy ul. Prostej na wysokości ronda Kamyk w RybnikuPokaż
138/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. wierzba biała - 2 szt., olsza czarna - 2 szt. i topola osika - 1 szt. z terenu działki nr 735/115 położonej przy ul. Hotelowej 12Pokaż
137/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działek nr 290/12 i 1148/134 stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój położonych przy ul. Okrzei i C.K. NorwidaPokaż
136/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 szt. drzew z terenu działek nr 2453/169 i 2454/169 przy ul. Zakątek w Rybniku - LigociePokaż
135/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn "Ryfama" S.A.Pokaż
134/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna czarna z terenu przy ul. ZebrzydowickiejPokaż
133/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew . z terenu przy ul. WiśniowejPokaż
132/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa działki nr 3335/415 przy ul. DługiejPokaż
131/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gat. żywotnik zachodni z terenu przy ul. Jabłoniowej 4 cPokaż
130/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z ternu przy ul. StrąkowskiejPokaż
129/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: topola czarna i topola czarna odm. włoska z terenu działki nr 2367/278 położonej przy ul. PrzemysłowejPokaż
128/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu administrowanego przez P.T.K. i G.K. S.A. przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
127/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 1677/73 przy ul. Sudeckiej 7Pokaż
126/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat. wierzba z terenu działki nr 1276/150 rosnących pomiędzy ul. Kotucza a Wierzbową w rejonie rzeki NacynyPokaż
125/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. kasztanowiec biały z terenu działki nr 930/137 połozonej przy ul. NiedobczyckiejPokaż
124/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trój-zrostu drzewa gat. wierzba biała z terenu działki nr 752/61 położonej przy ul. Golejowskiej 50 w RybnikuPokaż
123/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat: topola balsamiczna - 2 szt., topola czarna odm. włoska - 1 szt., robinia akacjowa - 1 szt. z terenu działki nr 1290/31 położonej przy ul. Gliwickiej w Rybniku GolejowiePokaż
122/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 44 szt. drzew (brzoza brodawkowata - 16 szt., sosna pospolita - 1 szt., olsza - 27 szt.) kolidujących z budową wodociągu DN 600 Żory - Rybnik II etap w rejonie rzeki Rudy w Rybniku.Pokaż
121/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
120/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
119/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami biebezpiecznymiPokaż
118/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
117/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
116/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
115/B/2005Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
114/B/2005Decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
113/B/2005Decyzja zezwlająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
112/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
111/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
110/B/2005Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
109/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
108/B/2005decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
107/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
106/B/2005Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów oraz zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
105/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
104/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
103/B/2005Decyzja odmawiajaca wydania Best-Eko Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów poprzez ich wykorzystanie do rekultywacji terenu oczyszczalni ścieków BoguszowicePokaż
102/B/2005Decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie dzialalności w zakresie transportu odpadówPokaż
101/B/2005Decyzja udzielajaca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadowPokaż
100/B/2005Decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
99/B/2005Decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
98/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
97/B/2005Decyzja udzielająca zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie transportu odpadówPokaż
96/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewo przy ul. RudzkiejPokaż
95/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na terenie administrowanych posesji przy ul. Powstańców 16 a i Gliwickiej 54 w RybnikuPokaż
94/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu cmentarza parafialnego przy ul. Cmentarnej w RybnikuPokaż
93/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew następujących gat.: wierzba krucha - 3 szt. i topola czarna - 2 szt. z terenu działki nr 4658/237 położonej przy ul. Prostej w RybnikuPokaż
92/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata w tym 1 szt. dwu-zrostu i przesadzenie 9 szt. drzew oraz 45,5 m2 krzewów przy ul: Św Józefa 20 A oraz Dworek 5 A, 13 B i 19.Pokaż
91/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięce 6 szt. drzew następujących gatunków: sosna wejmutka - 3 szt., dąb - 1 szt., orzech włoski - 1 szt., brzoza brodawkowata - 1 szt. rosnących na terenie posesji przy ul. Hoża w Rybniku - ZamysłowiePokaż
90/B/2005Wydanie decyzji dot. nalczenia kary za nielegalne usunięcie 2 szt. drzew gat. robinia akacjowa z terenu działki nr 1290/31 przy ul. GliwickiejPokaż
89/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kanalizacji deszczowej z terenu projektowanego pawilonu handlowo-usługowego przy ulicy Dworek w Rybniku i odprowadzanie podczyszczonych wód deszczowych do rzeki NacynyPokaż
88/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa przy ul. Dworek w RybnikuPokaż
87/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew między ul. Borki a ul. Św. JózefaPokaż
86/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu przy ul. Wyglendy.Pokaż
85/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy w km 35+215 linią światłowodową Netii S.A. W RybnikuPokaż
84/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna pospolita z terenu przy ul. Jankowickiej 75 w RybnikuPokaż
83/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu działki nr 2369/51 położonej przy ul. Dworek w RybnikuPokaż
82/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat: wiąz szypułkowy - 8 szt., wiąz szypułkowy (trójzrost) - 1 szt. , lipa drobnolistna (czterozrost) - 1 szt., wierzba krucha (sześciozrost) - 1 szt. z terenu działki nr 3787/222 przy ul. DworekPokaż
72/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity rosnących przy ul. J. Waltera 5 i 6Pokaż
71/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat. sosna pospolita rosnących przy ul. Arki Bożka 30 w Rybniku - KamieniuPokaż
70/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa i przy ul. WrzosowejPokaż
69/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. topola rosnących na terenie skweru zieleni "Naroże" przy ulicach Kościuszki - Powstańców w RybnikuPokaż
68/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z terenu działek nr 3340/52 oraz 3694/52 położonych przy ul. Cegielnianej 20 aPokaż
67/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat.: topola euroamerykańska - 6 szt, topola włoska - 1 szt., jesion wyniosły - 1 szt. z terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Jastrzębskiej 5, 6, 11 i 19Pokaż
66/B/2005Wydanie zezwolenia na wycinkę 37 szt. drzew z terenu działki nr 1088/88 ul. SmolnejPokaż
65/B/2005Decyzja na wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. topola kanadyjska z działki nr 124/1 i 157/1 przy ul. Gliwickiej 179Pokaż
64/B/2005Wydanie zezwolenia na wycinkę 3 odnóg dziewięcio-zrostu drzewa gat. wierzba krucha ze skarpy rzeki Nacyny w pobliżu ul. WierzbowejPokaż
63/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z działki nr 233/13 położonej w Rybniku - Ligocie przy ul. WróblewskiegoPokaż
62/B/2005Wydanie zezwolenia (decyzja) na usunięcie 3 szt. drzew gat. olsza czarna z działki nr 403 położonej przy ul. Wiosny LudówPokaż
61/B/2005Wydanie zezwolenia (decyzja) na usunięcie 10 szt. drzew gat. sosna pospolita i 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu MOSiR przy ul. Hotelowej 12 w KamieniuPokaż
60/B/2005Wydanie decyzji (zezwolenia) na wycinkę 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły rosnącego przy ul. Kolejowej 26Pokaż
59/B/2005Wydanie zezwolenia (decyzja) na wycinkę 2 szt. drzew snących na posesji przy ul. HarcerskiejPokaż
58/B/2005Decyzja dot. wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. olsza czarna z działki nr 422/159 rosnących przy ul. Komisji Edukacji NarodowejPokaż
57/B/2005Wydanie decyzji na usunięcie 6 szt. drzew gat. olsza czarna na działce nr 423/159 przy ulicy Komisji Edukacji NarodowejPokaż
56/B/2005Zezwolenie (decyzja Prezydenta) na wycinkę 5 szt. drzew gat. topola kanadyjska, 4 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata i 1 szt. drzewa gat. robinia akacjowaPokaż
55/B/2005Decyzja na wycinkę 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna rosnącego przy ul. ChwałęcickiejPokaż
54/B/2005Wydanie zezwolenia PPKS na wycięcie wielozrostu drzewa gat. wierzba o trzech konarach rosnącego na parkingu przy ul. 3 MajaPokaż
53/B/2005Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa ul. SzafrankaPokaż
52/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie bez naliczania opłaty 8 z działki nr 3356/28 na ul. Cegielnianej będącej własnością wnioskodawcyPokaż
51/B/2005Wydanie zezwolenia bez naliczania opłat na usunięcie 22 szt. drzew z terenu parku "Kozie Góry" przy ul. Chwałowickiej w Rybniku administrowanym przez ZZM w RybnikuPokaż
50/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza rosnącego na posesji wnoskodawcyPokaż
49/B/2005Wydanie Zezwolenia na wycinkę 6 szt. drzew gat. topolaPokaż
48/B/2005Wydanie zezwolenia PPH "KOMOBEX - INEL" Sp. z o.o. na usunięcie za naliczeniem opłaty 3 szt. drzew gat. topola rosnących w miejscu budowy parkingu dla potrzeb pawilonu handlowego przy ul. Zebrzydowicka - Orzepowicka w RybnikuPokaż
47/B/2005Zgoda na zmianę pkt. 2 decyzji Prezyenta Miasta Rybnika z dnia 06.05.04 r. w zakresie wysokości naliczonej opłaty za usunięcie 3 sztuk drzew gat. topola z terenu posesji przy ul. Zebrzydowicka - Orzepowicka w RybnikuPokaż
46/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola rosnących na terenie parkingu bazy przy ul. Przemysłowej 13 w RybnikuPokaż
45/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 54 szt. drzew przy ul. Rudzka - w RybnikuPokaż
44/B/2005Wydanie decyzji na wycinkę 4 szt. drzew gat. brzoza, rosnących na trasie budowy kolektora kanalizacji sanitarnej A - 10 w dzielnicy ZamysłówPokaż
43/B/2005Decyzja na usunięcie bez naliczania opłaty 19 szt. drzew gat. topola rosnących na posesji ZGM przy ul. Ogrodowskiego w RybnikuPokaż
42/B/2005Decyzja dot. wycinki 1 drzwa gat. wierzba rosnącego na posesji ZGM przy ul. Komuny Paryskiej 3 w RybnikuPokaż
41/B/2005Decyzja na wycinkę 1 drzewa gat. klon pospolity rosnącego na terenie posesji Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku, ul. Kościuszki 41Pokaż
40/B/2005Decyzja na wycinkę 2 szt. drzew gat. topola rosnących przed budynkiem mieszkalnym ul. G. Morcinka nr 43 w RybnikuPokaż
39/B/2005Wydanie decyzji na wycinkę 3 szt. drzew gat. jarząb,44 - 217 Rybnik ul. Hibnera 42 a, b, cPokaż
38/B/2005Wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do złożonej informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwotrzonymi odpadamiPokaż
37/B/2005Wydania decyzji wnoszącej sprzeciw do złożonj niekompletnej informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
36/B/2005Wydania zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
35/B/2005Wydania decyzji wnoszacej sprzeciw do złożonej niekompletnej informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
34/B/2005Wydania decyzji zmieniającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
33/B/2005Wydania zmiany decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
32/B/2005Decyzja na wycinkę 1 szt. drzewa gat. wierzba iwa i 7 szt. drzew gat. topola dla ZZM w RybnikuPokaż
31/B/2005Wydanie decyzji na wycinkę drzewa rosnącego na posesji przy ul. FloriańskiejPokaż
30/B/2005Wydanie decyzji na wycinkę drzewa przy ul. SudeckiejPokaż
29/B/2005Postanowienie dotyczące wydania opinii do zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadówPokaż
28/B/2005Postanowienie dotyczące wydania opinii dla pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i odzysku odpadów niebezpiecznychPokaż
27/B/2005Postanowienie dotyczące wydania opinii dla zmiany pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i odzysku odpadów niebezpiecznychPokaż
26/B/2005Postanowienie dotyczące wydania opinii do zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów łącznie z zezwoleniem w zakresie odzysku i transportu opdadówPokaż
25/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod rzeką Rudą w km 30+057 siecią wodociągową, w rejonie ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
24/B/2005Wycinka dwóch topoli kalifornijskich i jednej lipy przy ul. Kolejowej 20 a - T.I.C.s.a.Pokaż
23/B/2005Wydania decyzji na usunięcie 14 drzew rosnących przy parkingu na ul. Jankowickiej 41 BPokaż
22/B/2005Wydanie zezwolenia na wycięcie drzewaPokaż
21/B/2005Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
20/B/2005Decyzja wnosząca sprzeciw do złożonej Informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
19/B/2005Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
18/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
17/B/2005Wydaniazmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
16/B/2005Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
15/B/2005Wydania zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
14/B/2005Wydania zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.Pokaż
13/B/2005Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
12/B/2005Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
11/B/2005Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
10/B/2005Wydania zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
9/B/2005Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
8/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
7/B/2005Wydania decyzji zmieniajacej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
6/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
5/B/2005Wniesienia sprzeciwu do złożonej Informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
4/B/2005Wniesienia sprzeciwu do złożonej niekompletnej Informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
3/B/2005Wniesienia sprzeciwu do złożonej niekompletnej Informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
2/B/2005Wniesienia sprzeciwu do niekompletnej informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
1/B/2005Wniesienia sprzeciwu do informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
40/B/2004Wydania zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
39/B/2004Wydania zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
38/B/2004Wydania zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
37/B/2004Wydania zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
36/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
35/B/2004Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
34/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
33/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
32/B/2004Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
31/B/2004Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
30/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
29/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
28/B/2004Wydania zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadówPokaż
27/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
26/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
25/B/2004Wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
24/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
23/B/2004Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
22/B/2004Wydania zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
21/B/2004Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
20/B/2004Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
19/B/2004Wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
18/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
17/B/2004Wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
16/B/2004Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
15/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
14/B/2004Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
13/B/2004Wydanie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
10/B/2004pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych z odwodnienia modernizowanej i remontowanej ul. Gliwickiej i Rybnickiej w RybnikuPokaż
9/B/2004Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej ze studni S-4 dla Browarów Polskich Brok-Strzelec S.A.Pokaż
8/B/2004Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków deszczowych do ziemi z terenu salonu samochodowego Margo z lakiernią i stacją diagnostyczną przy ul. Wodzisławskiej 201 (Małgorzata Szczotok)Pokaż
12/B/2004Decyzja na wycięcie drzew dla Hydrobudowy Śląsk S.A.Pokaż
11/B/2004Decyzja na wycięcie drzewa dla osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzewa dla osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzew dla osoby fizycznejPokaż
460/2020Decyzja na wycięcie drzewa dla osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzewa dla osoba fizycznaPokaż
Decyzja na wycięcie drzew dla osób fizycznychPokaż
Decyzja na wycięcie drzewa dla Jolanty i Stefana BubulaPokaż
Decyzja na wyciecie drzew dla osoby fizycznejPokaż
Decyzji na wycięcie drzewa dla osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzewa dla Osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzewa dla osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzew dla osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzew dla osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzew dla osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzew dla osoby fizycznejPokaż
Decyzja na wycięcie drzewa dla osoby fizycznejPokaż
7/B/2004Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych z terenu szpitala psychiatrycznego przy ul. Gliwickiej do rowu (stare koryto Młynówki)Pokaż
6/B/2004Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu bazy w Kamieniu, ul. Robotnicza 2 do Rowu LeśnegoPokaż
5/B/2004Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i ścieków technologicznych z bazy ul. Chwałowickiej do rowuPokaż
4/B/2004Sprostowanie omyłki w decyzji EkI-6210/7/01 dla Mad MobilPokaż
3/B/2004Pozwolenie wodnoprawne na przejście wodociągiem wzdłuż przebudowy mostu w ul. Sportowej w RybnikuPokaż
2/B/2004Wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wodyPokaż
1/B/2004Pozwolenie wodnoprawne na przejście pod korytem rzeki Nacyny w km 2+610 kanalizacją światłowodu sieci internetowej relacji CUTI-Rudzka-Dworek-Św. Józefa w RybnikuPokaż