Rejestr
Numer wpisu Dotyczy
5/2019 inne Pokaż
311/2018 inne Pokaż
310/2018 inne Pokaż
573/B/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
589/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 723/24, stanowiącej wspołwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 31 w Rybniku. Pokaż
572/B/2010 Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
571/B/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
570/B/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
569/B/2010 Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów Pokaż
590/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 3281/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wierzbowej 19 w Rybniku. Pokaż
587/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 756/327, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiślanej 4A w Rybniku. Pokaż
586/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 812/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Boguszowickiej 25F w Rybniku Pokaż
575/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na terenie działki o nr 4432/5, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Gliwickiej 60 w Rybniku. Pokaż
585/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk serbski, rosnącego na terenie działki o nr 2028/320, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ligockiej 33 w Rybniku. Pokaż
591/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2355/433, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Energetyków 69A w Rybniku. Pokaż
562/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola czarna, rosnącego na terenie działki o nr 1043/166, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Polnej 8 w Rybniku. Pokaż
584/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. olsza czarna, rosnących na terenie działki o nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 35B w Rybniku. Pokaż
583/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. kard. Bolesława Kominka 48 w Rybniku. Pokaż
582/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2825/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Sadowej 31 w Rybniku. Pokaż
588/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1642/293, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju. Pokaż
568/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3910/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Żużlowej 59c w Rybniku. Pokaż
581/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa czarna, rosnącego na terenie działki o nr 4835/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku. Pokaż
567/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3281/361, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 77 w Rybniku. Pokaż
580/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 825/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Popiela 5 w Rybniku. Pokaż
579/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 1851/63, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Majatkowej 20 w Rybniku. Pokaż
578/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 234/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 22 w Rybnik. Pokaż
577/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: świerk pospolity; wierzba biała, rosnących na terenach działek o nr: 1971/343, 2140/343, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Stawowej 65 w Rybniku. Pokaż
576/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1135/185, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku. Pokaż
514/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 1653/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku. Pokaż
574/B/2010 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3926/43, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiejskiej 10 w Rybniku. Pokaż
557/B/2010 Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji PM nr Ek I - 6210/00033/10 Pokaż
560/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2097/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Maksymiliana 13 w Rybniku. Pokaż
559/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2106/19; 2107/21; 2108/21; 2109/21; 2115/19, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Mglistej w Rybniku. Pokaż
561/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1871/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Podleśnej 3 w Rybniku. Pokaż
546/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 4182/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. ks. Józefa Szafranka 14 w Rybniku. Pokaż
566/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zwycięstwa 29A w Rybniku. Pokaż
565/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1872/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Chwałowickiej 94 w Rybniku. Pokaż
564/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 949/193, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Onufrego Zagłoby 6A w Rybniku. Pokaż
539/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew następujących gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., olsza czarna – 8 szt., rosnących na terenie działki o numerze 144/6, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
563/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o nr 1626/23, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Krupińskiego 1B w Rybniku. Pokaż
555/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o nr 2279/181, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 w Rybniku. Pokaż
554/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 1809/153; stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Rybniku. Pokaż
553/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o nr 4496/269, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Rybniku. Pokaż
556/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 822/2; 834/2; 1031/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Pod Hałdą i Przewozowej w Rybniku Pokaż
535/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 13 w Rybniku. Pokaż
538/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 2930/298, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Arki Bożka 47 w Rybniku. Pokaż
532/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 900/238, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 27 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
536/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: robinia akacjowa; modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 1501/28, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy Placu Armii Krajowej 3 w Rybniku. Pokaż
533/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2429/247; 2430/247, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego w Rybniku. Pokaż
528/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Artech Piotr Chwołka, ul. Wodzisławska 175b w Rybniku Pokaż
527/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Artech Rybnik Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 175b w Rybniku Pokaż
544/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna czarna, rosnącego na terenie działki o nr 3295/129, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Rolniczej 30 w Rybniku. Pokaż
551/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 443/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 11 w Rybniku. Pokaż
552/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2095/9; 2217/9, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Armii Ludowej 31E i Sztolniowej 46 w Rybniku. Pokaż
524/B/2010 Pozwolenie na pobór wody ze studni przy ul. Gzelskiej Pokaż
522/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze studni przy ul. Wielopolskiej Pokaż
550/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2119/40, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej 58 w Rybniku. Pokaż
549/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1892/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Orzepowickiej 25 w Rybniku. Pokaż
537/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o nr 1769/273, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Miodowej 6A w Rybniku. Pokaż
548/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; topola osika, rosnących na terenie działki o nr 1287/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Kożdoniów w Rybniku Pokaż
525/B/2010 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków Niedobczyce Pokaż
523/B/2010 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Rybniku - Chwałowicach przy ul. Składowej do rowu Pokaż
534/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr 2445/683, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jana Rericha 38 w Rybniku. Pokaż
520/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego wraz z wygaszeniem dotychczasowej decycji dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. położonej w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 Pokaż
519/B/2010 Wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 stycznia 2001 o znaku Ek I-7642/32/00/01 ustalającą dopuszczalną wielkość, rodzaje oraz warunki emisji zanieczyszczeń do powietrza dla Przedsiębiorstwa "PANAT" S.C. w Rybniku Pokaż
529/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 2010/290, stanowiącej współwłasnosć wnioskodawcy, położonej przy ul. Poremby 34 w Rybniku. Pokaż
545/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon polny, rosnącego na terenie działki o nr 3068/180, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Rymera 4 w Rybniku. Pokaż
518/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku" Pokaż
526/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 54 szt. drzew, rosnących na terenach działek o nr: 500/43; 691/43, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Dolnej 37 C w Rybniku. Pokaż
558/B/2010 Wydanie zezwolenia na usuniecie 4 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o nr 3831/142, połżonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku. Pokaż
530/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenia działki o numerze 2021/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego 10A w Rybniku. Pokaż
517/B/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
516/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
515/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
509/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku-Kamieniu" Pokaż
521/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2237/170, stanowiącej własność jednego z wnioskodawców, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Rybniku. Pokaż
547/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 3287/479, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Szyb Marcina 223 A w Rybniku. Pokaż
503/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 2582/117, położonej przy ul. Zielonej 2 w Rybniku Pokaż
501/B/2010 Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie ze studni głębinowej przy ul. Wielopolskiej w Rybniku Pokaż
500/B/2010 Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie ze studni głębinowej przy ul. Gzelskiej w Rybniku Pokaż
498/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
504/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: sosna zwyczajna; świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1870/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Podleśnej 3 B w Rybniku. Pokaż
505/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1014/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 14 w Rybniku. Pokaż
542/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcia 15 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki o nr 206/6, położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku. Pokaż
495/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
502/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1931/124, położonej przy ul. Świerklańskiej 5 w Rybniku Pokaż
543/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 2521/310, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kruczej 24 w Rybniku. Pokaż
540/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 3328/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 54 A w Rybniku. Pokaż
494/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
541/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: jodła kalifornijska; świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2952/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 30 w Rybniku. Pokaż
497/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o nr 1195/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wrzosowej 5 w Rybniku. Pokaż
496/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2065/204, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. mjr. Brunona Janasa 68 w Rybniku Pokaż
493/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola osika, rosnącego na terenie działki o nr 3340/52, położonej przy ul. Cegielnianej 20 A w Rybniku Pokaż
508/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew następujących gat.: topola osika; klon pospolity; brzoza brodawkowata; topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 184/18, położonej przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku. Pokaż
507/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 3281/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Borowej 3A w Rybniku. Pokaż
490/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2226/205, 2227/205, 2228/205, 2230/205, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
531/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o nr 2481/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Młyńskiej 26 w Rybniku. Pokaż
491/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na regulację rzeki Nacyny Pokaż
512/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 3514/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej w Rybniku. Pokaż
511/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 3513/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej 45 B w Rybniku. Pokaż
486/B/2010 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy stanowiska do malowania oraz budowy instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B" Pokaż
487/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3611/117, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 6 w Rybniku. Pokaż
485/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy nowej linii do produkcji osłon bocznych i górnych grzejników oraz linii malowania proszkowego w Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej" Pokaż
484/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia, odprowadzanie ścieków deszczowych oraz odprowadzanie ścieków technologicznych dla stacji serwisowej przy ul. Raciborskiej Pokaż
492/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
499/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 669/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Prusa 16 w Rybniku. Pokaż
506/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1770/266, stanowiącej własnosć wnioskodawców, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka 65 w Rybniku. Pokaż
479/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1553/293, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zuchów 1C w Rybniku. Pokaż
472/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
478/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku. Pokaż
489/B/2010 Wydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2264/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 65 w Rybniku. Pokaż
488/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2274/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 71 w Rybniku. Pokaż
477/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1291/25, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 35 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
483/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika 22 w Rybniku. Pokaż
513/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (dwuzrost), rosnącego na terenie działki o nr 3077/207, stanowiącej wspólwłasność wnioskodawcy, polożonej przy ulicy Tulipanów 1 w Rybniku. Pokaż
482/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 114 w Rybniku. Pokaż
472/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
481/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
480/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3266/434, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 34 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
460/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy (kwatery cmentarne o numerach: 3, 8, 15, 17, 18), położonych przy ulicach: Jana Kotucza i Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
452/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie działki o numerze 2073/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
440/B/2010 Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej urządzenia wodne Pokaż
437/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2408/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
427/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski o obw. pnia 120 cm rosnącego na terenie działki przy ul. A.Fredry 13 Pokaż
403/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 502/40, 175/39, 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Dębowej i Włościańskiej w Rybniku – Kłokocinie. Pokaż
404/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 3 szt. drzew w tym 2 szt. gat. modrzew europejski i 1 szt. topola oraz 15 m2 krzewów w związku z modernizacją budybku na posesji przy ul. Wł.Łokietka 12 w Rybniku Pokaż
471/B/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
399/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 25, 50m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 635/117 i 1923/113, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
398/B/2010 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
397/B/2010 Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
396/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami Pokaż
395/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
394/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
393/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
392/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego, rosnącego na terenie działki o numerze 1160/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
391/B/2010 wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1994/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 7 A w Rybniku. Pokaż
390/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1360/52, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Brzozowej 7 w Rybniku. Pokaż
389/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2242/331, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 56 w Rybniku – Nieobczycach. Pokaż
388/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 811/55, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 6 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
386/B/2010 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia określającego dopuszczalną emisję Pokaż
385/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 24 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
384/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki położonej przy ul. Wierzbowej 13B w Rybniku Pokaż
383/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku: topola osika - 1 szt.; wiąz górski - 1 szt.; wierzba iwa - 1 szt.; lipa drobnolistna - 2 szt.; jarząb pospolity - 5 szt., rosnących na terenie działki przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku Pokaż
382/B/2010 Zezwolenia na usunięcie drzew gatunku: brzoza brodawkowata - 1 szt., klon jesionolistny - 3 szt., grab pospolity - 2 szt. z terenu działki położonej przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku Pokaż
381/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu posesji położonej przy ul. W.Witosa 34 w Rybniku Pokaż
380/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion pensylwański z terenu posesji położonej przy ul. J. Kasprowicza 5 w Rybniku Pokaż
379/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70B Pokaż
377/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu posesji położonej przy ul. Górnośląskiej 135A Pokaż
378/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji położonej przy ul. Wodzisławskiej 327 Pokaż
376/B/2010 Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji położonej przy ul. Miodowej, na wniosek właściciela w/w posesji Pani Danuty Gawliczek Pokaż
364/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Koralowej 8, na wniosek właściciela w/w posesji Pana Grzegorza Krauze Pokaż
375/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła kalifornijska i 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Ofiar Terroru 14 Pokaż
374/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita z terenu posesji przy ul. Hugona Kołłątaja 24 Pokaż
373/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat. modrzew z terenu posesji ul. Żorska 179 Pokaż
372/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. świerku srebrnego z terenu posesji przy ul. Prostej 7 Pokaż
371/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 2 sz. drzew gat. modrzew europejski z terenu posesji przy ul. Jana Karłowicza 5 Pokaż
370/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. jesion ynisły o obwodzie 132cm z posesji przy ul. Chwałowickiej 63A Pokaż
369/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. modrzew-1 szt., żywotnik zachodni- 1 szt., czeremcha amerykańska 2 szt. z terenu posesji przy ul. A.Fredry 14 w związku z zagrożeniem jakie stwarzają dla osób i mienia Pokaż
362/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z obiektu przy ul. Obwiednia Pd Pokaż
Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew i 15 m2 krzewów z terenu działki przy ul. Jutrzenki w Gotartowicach w związku z budową domu jednorodzinnego Pokaż
363/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę przepustów pod ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju Pokaż
448/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do studni chłonnej z inwestycji - adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy Pokaż
367/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 30 m2 krzewów gat. bez czarny i ligustr pospolity z terenu działki przy ul. Małachowskiego37 w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
366/B/2010 Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z posesji przy ul. B. Nalazków w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
365/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew i 20 m2 krzewów w związku z budową domu jednorodzinnego przy ul. Smolnej Pokaż
356/B/2010 Decyzja zezwalajaca na usunięcie 13 szt. drzew gat. 1 szt. brzoza brodawkowata, 2 szt. klon jesionolistny, 10 szt. dębów, z terenu działki przy ul. Obwiednia Południowa, kolidujacych z budową obiektu biurowego Pokaż
355/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na regulację rzeki Nacyny Pokaż
357/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 167/2 i 168/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
358/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2073/24, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy Os. Południe 38 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedle. Pokaż
361/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3203/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 10 w Rybniku. Pokaż
360/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1732/64, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 43 B w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
359/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 4374/71, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 38 w Rybniku. Pokaż
348/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
347/B/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
346/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
345/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
344/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
354/B/2010 Decyzja zezwalajaca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. cyprysik z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Ks.Popiełuszki 9 Pokaż
349/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 423/52, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
343/B/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
341/B/2010 Sprostowanie oczywistej omyłki Pokaż
340/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
353/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2336/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 55 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
352/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew i 10, 00m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 995/10, 1533/10, 2475/116, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Brzezińskiej i Żorskiej 113 w Rybniku. Pokaż
351/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4314/168 i 4316/168, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 97C w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
350/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3559/428 i 3562/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
342/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3385/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 53 w Rybniku. Pokaż
339/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1139/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej 9 w Rybniku. Pokaż
338/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 978/84, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków 12 w Rybniku - orzepowicach Pokaż
337/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2049/69, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 i 33 w Rybniku - Meksyku. Pokaż
336/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2014/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 37 w Rybniku. Pokaż
329/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2320 sztuk drzew i 588, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek, zlokalizowanych pod linią wysokiego napięcia, relacji Wielopole – Elektrownia „Rybnik” w Rybniku. Pokaż
335/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2360/292, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy Weroniki 1 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
334/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1245/303, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 124 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
332/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1339/36 i 3041/20, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
331/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1254/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wrzosowej 45 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
330/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1824/152, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 10C w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
333/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 7 szt. drzew gat. 2 szt. -robinia akacjowa,1 szt.- sosna,3 szt.- klon, 1 szt.- dąb Pokaż
328/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1060/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 9 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
327/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
326/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2392/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 19 w Rybniku. Pokaż
320/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 717/84, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 229C w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
321/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1481/87 i 1482/87, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Słowiańskiej 15 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
322/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1015/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 38 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
323/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2048/52, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
325/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3212/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Sikorskiego 24 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
316/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3194/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tylnej 5 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
324/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o numerach: 4092/199 i 4792/193, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej 32 w Rybniku. Pokaż
314/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: "Uruchomienia warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z ręczną myjnią samochodową w istniejącym budynku zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9" Pokaż
315/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
319/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1956/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 9 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
317/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 133/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 113A w Rybniku. Pokaż
313/B/2010 Zezwolenie na usuniecie 15 szt. drzew gat. brzoza i olsza czarna w związku z budową drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Łacznej w Orzepowicach Pokaż
318/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, połozonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku. Pokaż
307/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki o numerze 1104/5, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bernarda Kuglera 8A w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
306/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1602/174, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 27 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
305/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1217/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 205 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
308/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4555/559, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego 45 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
303/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4269/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
304/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1102/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwonowickiej w Rybniku - Stodołach. Pokaż
309/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1712/124, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka w Rybniku - Grabowni. Pokaż
302/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
311/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 2szt., świerk pospolity – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1260/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jankowickiej 67 w Rybniku. Pokaż
312/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki sześciozrostu drzewa gatunku sumak octowiec, rosnącego na terenie działki o numerze 1834/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 16A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
310/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscogin’, rosnących na terenie działki o numerre 250/7, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 45 w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
295/B/2010 Udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów dotyczących opracowania projektu zmian mpzp- północna część miasta Rybnika,od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej, tj. projektu tekstu planu wraz z rysunkiem do planu Pokaż
297/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dziesięciozrostu drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o numerze 2093/324, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 11A w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
296/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2847/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok 5 w Rybniku Pokaż
299/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 124/1, 157/1, 160/1, stanowiących użytkowanie wieczyste i własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 179 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
294/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok, ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik Pokaż
293/B/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
292/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
291/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
290/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
289/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
288/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 419 sztuk drzew, rosnacych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, będących w użyczeniu firmy „Cofinco-Poland” Spółka z o.o., położonych w rejonie ulicy Dębina. Pokaż
301/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologiczych z autosalonu "MARGO" Pokaż
287/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 3307/58, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki. Pokaż
298/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku Kamień Pokaż
368/B/2010 Decyzja zezwalajaca usunięcie dwóch drzew gat. świerk pospolity i sosna czarna z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Hetmańskiej 51 Pokaż
277/B/2010 udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów dotyczących opracowania projektu zmian mpzp- północna część miasta Rybnika,od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej, tj. projektu tekstu planu wraz z rysunkiem do planu Pokaż
286/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jawor, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5406/175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku. Pokaż
272/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1757/99, 1759/100, 1765/101, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
285/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3796/150 i 3799/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
269/B/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu projektowanego pawilonu handlowego przy ul. Żorskiej/Gotartowickiej do ziemi Pokaż
284/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3095/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 37A w Rybniku. Pokaż
283/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4042/145, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
275/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2434/120, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 25 w Rybniku. Pokaż
281/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 1940/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. jana Pojdy 48B w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
266/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
280/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1941/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakątek 28 w Rybniku. Pokaż
265/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
264/B/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
279/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 995/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 57A w Rybniku. Pokaż
263/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Pokaż
282/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1928/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 104 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
268/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 4, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
278/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/66 i 2044/52, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Majątkowej 18 w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
276/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenach działek o numerach: 2455/11 i 2456/11, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 31 w Rybniku. Pokaż
274/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3081/44, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 11 w Rybniku. Pokaż
273/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2252/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 27 w Rybniku. Pokaż
300/B/2010 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 389/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzeziny Miejskie 4 w Rybniku. Pokaż
271/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3497/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 20 w Rybniku. Pokaż
262/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Leśnej w Jastrzębiu Zdroju. Pokaż
267/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji-myjnia AUTO-SPA przy ul. Budowlanych Pokaż
260/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 74 sztuk drzew i 53, 83m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 98/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
258/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 3331/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 98A w Rybniku. Pokaż
250/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2034/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Waltera Larysza 17 w Rybniku. Pokaż
255/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3803/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 16 w Rybniku. Pokaż
249/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
248/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
247/B/2010 Zmiana zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
246/B/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
245/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
257/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2163/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 34 w Rybniku. Pokaż
244/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
243/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej" Pokaż
251/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2501/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orlej 18 w Rybniku. Pokaż
242/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
256/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3439/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15D w Rybniku. Pokaż
241/B/2010 Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.03.2010 r. (pozwolenie na wytwarzanie odpadów) Pokaż
240/B/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
254/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 3307/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 14 w Rybniku. Pokaż
239/B/2010 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
253/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2097/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 20 w Rybniku. Pokaż
252/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 264/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
235/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej" Pokaż
237/B/2010 Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 860/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 41A w Rybniku. Pokaż
238/B/2010 Wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 651/79, 656/79, 657/79, 658/79, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Gronowej 39 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
233/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działek o numerach: 2177/289 i 3149/289, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Teofila Bieli 51 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
234/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1400/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 13 w Rybniku. Pokaż
232/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 2333/236, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
229/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1582/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 85 w Rybniku. Pokaż
230/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2008/79, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 43 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
231/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1690/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19B w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
228/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 951/109, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 414A w Rybniku – Stodołach. Pokaż
227/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1984/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 32 w Rybniku. Pokaż
219/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
222/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 850/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 14 w Rybniku. Pokaż
221/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych ze stacji STATOIL nr 473 przy ul. Wodzisławskiej 180 do rowu Pokaż
226/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2910/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 36 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
225/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 429/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 133 w Rybniku. Pokaż
224/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2046/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla 22E w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
223/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bocznej 8 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
220/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
218/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Budowa wytwórni mas bitumicznych przy ul. Poligonowej w Rybniku" Pokaż
214/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 50 w Rybniku. Pokaż
216/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1421/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Konopnickiej w Rybniku. Pokaż
215/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 806/39, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
212/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. dąb z terenu zieleńca "Starosciński" przy ul. Wieniawskiego oraz 1 szt. drzewa gat. wierzba z terenu boisk przy ul. Kupieckiej Pokaż
200/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 30, 0m2 krzewów następujących gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., ligustr pospolity – 30, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 107/2 przy ul. Rybnickiej 1/1 w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
210/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3292/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli 28 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
209/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/267, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 41A w Rybniku. Pokaż
207/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1655/303, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 106 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
205/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 728/96, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
211/B/2010 Zezwolenie na usunięecie drzewa trójpiennego gatunku wierzba krucha w związku z budową domu jednorodzinnego przy ulicy Żużlowej w Rybniku. Pokaż
199/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 2596/150, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej 10 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
208/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny, rosnących na terenie działki o numerze 4164/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 23 w Rybniku. Pokaż
217/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych poprzez studnie chłonne do ziemi oraz na budowę studni chłonnych Pokaż
204/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1202/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 11 w Rybniku. Pokaż
202/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki o numerze 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
206/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 925/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego 60 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
201/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2009/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 130A w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
259/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew z rodzaju topola, rosnących na terenach działek o numerach: 778/30 i 781/31, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
194/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 168/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
195/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1086/39, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
203/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej 2 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
198/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1565/691, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
196/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o numerze 4322/149, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików w Rybniku. Pokaż
197/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1250/59, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Artura Grottgera 4 w Rybniku. Pokaż
192/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1382/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 12 w Rybniku. Pokaż
193/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 3117/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Opalowej w Rybniku. Pokaż
191/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3792/150 i 3793/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
186/B/2010 wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 2040/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 62 w Rybniku. Pokaż
183/B/2010 Decyzja zatwierdzając program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
182/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
181/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów Pokaż
180/B/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością na odzysk, zbieranie i transport odpadów Pokaż
185/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku cyprysik groszkowy odmiana 'szmaragd', rosnącego na terenie działki o numerze 1563/270, stanowiącej łwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podhalańskiej 15 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
187/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 776/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
184/B/2010 Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3137/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku. Pokaż
179/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych i odprowadzanie deszczówki do ziemi dla inwestycji pn. budowa osiedla mieszkaniowego w Rybniku przy ul. Gruntowej Pokaż
188/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 719/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 7D w Rybniku. Pokaż
190/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 7, 25m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2101/64, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 24 w Rybniku. Pokaż
189/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1079/87, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chwałowickiej 95B w Rybniku. Pokaż
175/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Majątkowej 21 i Rybackiej 71 w Rybniku. Pokaż
174/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu "Emalia-Rybnik" Sp. z o.o. położonego w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10 Pokaż
173/B/2010 Decyzja odraczająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 599/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku. Pokaż
236/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu Bujakowskiego oraz na budowę i przebudowę przepustów Pokaż
172/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki siedmiozrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 3606/285, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej w Rybniku. Pokaż
171/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1380/89, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
170/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A. " Pokaż
177/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2495/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sadowej 11 w Rybniku. Pokaż
178/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 647/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 35 F w Rybniku. Pokaż
176/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1657/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka 40 w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
169/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku. Pokaż
168/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 2870/53, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 8, 12, 20 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
167/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1545/25, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 33 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
166/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
164/B/2010 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1052/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 37 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
161/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2447/296, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wolnej 130A w Rybniku. Pokaż
162/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 549/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej 28 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
159/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku. Pokaż
156/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu "Emalia-Rybnik" Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10 Pokaż
155/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy" Masarstwo- Wędliniarstwo Dominik Potrawa" w Rybniku, przy ul. Braci Nalazków 17 Pokaż
160/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23A w Rybniku. Pokaż
158/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenie działki o numerze 1446/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mokrej 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
157/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 1923/113, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
165/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 2656/442, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
163/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 981/56, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
152/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1893/11, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej 45 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
151/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 5, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 358/35 i 364/35,stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komunalnej 23 w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
150/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew i 0,9m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 2307/70 i 2308/70, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 31A w Rybniku. Pokaż
149/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z części dzielnicy Chwałowice do rowu ul. Składowa Pokaż
153/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1320/10 i 1409/10, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku. Pokaż
154/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 715/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
144/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
140/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenach działek o numerach: 176/20 i 251/1, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Arki Bożka. Pokaż
139/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1165/61, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 7. Pokaż
138/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1046/75, 1993/24, 1999/29, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: 1 Maja 95, Józefa Pukowca 1, Zwycięstwa 10 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
137/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa części budynku magazynu centralnego na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu nr 1 na wózkownię i akumulatorownię " Pokaż
136/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewu, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na Osiedlu Rybnik - Centrum. Pokaż
141/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 875/110 i 1270/110, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 81A w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
135/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wjazdem przy ul. Raciborskiej w Rybniku" Pokaż
147/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1091/118 stanowiącej, własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spokojnej w Rybniku. Pokaż
145/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 525/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 56 w Rybniku. Pokaż
143/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3503/68,stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kasprowicza 32 w Rybniku. Pokaż
142/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki o numerze 3239/312, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Walecznych 24M w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
148/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1888/106, 1889/105, 1892/106, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
146/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb czerwony, rosnącego na terenie działki o numerze 1850/210, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
134/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
133/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
132/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
130/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku. Pokaż
129/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki o numerze 1537/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
131/B/2010 Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gat. jesion amerykański, rosnacego na terenie działki przy ulicy Chabrowej 30 B w związku z awarią sieci ciepłowniczej. Pokaż
128/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1413/157, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 34 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
127/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 129/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej 86A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
126/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2109/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 15A w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
125/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 221/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Obywatelskiej 18 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
124/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1142/187, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 11 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
123/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1021/43, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Dolnej 37 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
122/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońśka, rosnącego na terenie działki o numerze 250/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 145 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
121/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 541/21, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55A w Rybniku - Niewiadomu. Pokaż
117/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
120/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2853/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
119/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 921/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Hałdą 15 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
118/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 914/102, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 113 w Rybniku - Boguszowcach Starych. Pokaż
113/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na likwidację wylotu i odprowadzanie ścieków z salonu samochodowego VW i Audi Pokaż
112/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na zarurowanie rowu w Rybniku - Kamieniu Pokaż
110/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1095/165, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 17 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
116/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3378/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borowej 9 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
114/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2875/155 i 3180/155, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Barbary 23 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
111/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska 1szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3752/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marynarskiej 12 w Rybniku. Pokaż
109/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 8, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 43A w Rybniku. Pokaż
115/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 4780/504, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 62 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
414/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2082/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
108/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
107/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
106/B/2010 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2282/78, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chabrowej 16A w Rybniku. Pokaż
105/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na terenie Osiedla "Nowiny". Pokaż
104/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1987/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego 25 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
98/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na działce przy stacji elektroenergetycznej ul. Wiejska 10. Pokaż
103/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 805/11, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej ulicy Pod Lasem 84 A w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
102/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1218/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 126 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
101/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1064/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 10 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
97/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej odm. 'włoska' i brak zgody na usunięcie klonu pospolitego z terenu działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Czwartaków 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
99/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1434/149, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńśkiego 16 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
100/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1445/105, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 11 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
96/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1656/149, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 16 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
95/B/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
94/B/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
92/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „STAGRA” w Rybniku, przy ul. Studziennej 55 Pokaż
91/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 'Przebudowy i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy zlokalizowany w Rybniku przy ul. Żorskiej 300" Pokaż
90/B/2010 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu Emalia - Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10 Pokaż
93/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1697/51, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grzybowej 7 w Rybniku. Pokaż
89/B/2010 Decyzja odmowna na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 656/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej ulicy Ks. Stefana Siwca 8 w Rybniku. Pokaż
88/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 479/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 235B w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
87/B/2010 Wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 129/2, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Rybniku. Pokaż
85/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: cyprysik 'Lawsona' - 1 szt., świerk srebrny-1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1997/19, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 82 w Rybniku. Pokaż
84/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1277/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rejtana 28 w Rybniku. Pokaż
86/B/2010 wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1731/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 40B. Pokaż
82/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1858/92, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 21 w Rybniku. Pokaż
81/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 502/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17 F w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
80/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2915/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 14 w Rybniku. Pokaż
79/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól włoskich, rosnących na terenach działek o numerach: 1135/185 i 1657/185, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku. Pokaż
78/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 5252/91, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 w Rybniku. Pokaż
83/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna z terenu parkingu przy ul. Brudnioka. Pokaż
77/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1705/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Cmentarnej 39 w Rybniku. Pokaż
261/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk srebrny i modrzew rosnących na terenie ogrodu przydomowego przy ul. Rudzkiej 74 c Pokaż
74/B/2010 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadow Pokaż
73/B/2010 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
72/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
71/B/2010 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
75/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie wodociągiem Cieku Boguszowickiego przy ul. Żorskiej Pokaż
76/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 7 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na terenie działki przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Rybniku. Pokaż
70/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" Pokaż
69/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji ze stacji paliw przy ul. Wodzisławskiej 180 w Rybniku Pokaż
68/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1785/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 21A w Rybniku. Pokaż
67/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1618/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosmonautów 19 w Rybniku. Pokaż
65/B/2010 Wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola z terenu parku przy ul. Rymera. Pokaż
66/B/2010 Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew gat. robinia akacjowa z terenu parku "Kozie Góry" przy ul. Chwałowickiej Pokaż
64/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 3560/428 i 3563/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
63/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1772/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 54 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
62/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 1927/122 i 1929/123, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Piownik 11 w Rybniku. Pokaż
61/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1915/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 12 w Rybniku. Pokaż
60/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 108 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Cegielnianej w Rybniku. Pokaż
59/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk, drzew rosnących na terenie działki o numerze 561/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17B w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
58/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 260cm, rosnącego na terenie działki nr 1399/139, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 48 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
53/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
57/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1317/28, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 1C w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
56/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki o numerze 397/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
55/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki o numerze 5301/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 37E w Rybniku – Radziejowie. Pokaż
54/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1831/314, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Miodowej 22A w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
52/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
51/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 20 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
50/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1552/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
49/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2407/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 121 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
48/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1766/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 48 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
47/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2811/305, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych 29A w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
46/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2" Pokaż
45/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1433/108, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 30 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
44/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk sosen zwyczajnych, rosnących na terenie działki o numerze 1843/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 53 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
43/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2" Pokaż
42/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku świerk serbski, rosnących na terenie działki o numerze 2208/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 26 w Rybniku. Pokaż
41/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 912/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 121 w Rybniku. Pokaż
40/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1750/45 i 2071/24, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy Osiedlu Południe 45A i 51A w Rybniku – Boguszowicach Osiedlu. Pokaż
39/B/2010 Postanowienie wyjaśniające (analiza par. 4 i 5 rozporządzenia) Pokaż
38/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku. Pokaż
37/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie ogródka działkowego, będącego w posiadaniu wnioskodawcy, położonego przy ulicy Rybackiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
36/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli 14A w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
35/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 797/83, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przedmieście 6 w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
34/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1304/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 99 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
32/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 97/1 i 98/1, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
31/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 697/136, 725/121, 728/96, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
30/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 2519/237, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
29/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- "Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej w Rybniku" Pokaż
28/B/2010 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku" Pokaż
27/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku dąb czerwony, rosnących na terenie działki o numerze 249/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej 43E w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
26/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 427/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 26E w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
25/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1038/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
24/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55H w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
23/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 596/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej 17 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
22/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1447/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Orkana 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
21/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 787/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bocznej 4 A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
20/B/2010 Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe" Pokaż
19/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr Brunona Janasa 92 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
18/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1370/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 9 w Rybniku. Pokaż
17/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba mandżurska, rosnącego na terenie działki o numerze 1102/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 5 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
15/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2440/289, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Smolnej 15 E w Rybniku. Pokaż
13/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych wraz ze ściekami technologicznymi z myjni pochodzących ze stacji paliw przy ul. Centralnej w Orzeszu do rowu Pokaż
14/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 757/104 i 1010/100, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pochyłej w Rybniku. Pokaż
12/B/2010 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na olej opałowy na terenie istniejącej stacji paliw w Rybniku przy ul. Raciborskiej Pokaż
11/B/2010 Sprostowanie oczywistej omyłki w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
10/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
9/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
8/B/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
7/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia-Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej w Rybniku Pokaż
6/B/2010 Postanowienie o braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia- Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku Pokaż
5/B/2010 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla .: "Budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem na olej opałowy z instalacją paliwową na terenie istniejącej stacji paliw przy ul.Raciborskiej" Pokaż
4/B/2010 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskej w deczyji - pozwoleniu wodnoprawnym Pokaż
3/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 668/10, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy w/w ulicy w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
2/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 4847/194 i 4799/194, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku. Pokaż
1/B/2010 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1791/79, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Parkowej w Rybniku. Pokaż
443/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego o obwodzie pnia 82cm, rosnącego na terenie działki o numerze 810/55, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 8 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni. Pokaż
442/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4185/174, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Józefa Szafranka 8 w Rybniku. Pokaż
441/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1828/31, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku. Pokaż
440/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
439/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 607/118, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jaśminowej w Rybniku. Pokaż
438/B/2009 Wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew gat.: modrzew europejski – 3 szt., sosna zwyczajna – 8 szt., rosnących na terenach działek nr: 732/21 i 1048/25, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wolnej w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
437/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 118 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 555/60 i 561/62, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
436/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 120 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 290/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
435/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 204, 1756/209, 2068/225, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Podleśnej oraz Strąkowskiej 54 A w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
434/B/2009 Zezwoleni na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
433/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2436/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Smolnej 15 B w Rybniku. Pokaż
432/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2022/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
431/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1876/256, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku. Pokaż
430/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 2320/155, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lotników 12 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
429/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 3830/66, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 60 A w Rybniku. Pokaż
428/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 352 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 45 i 46, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pilchowickiej w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
427/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 507/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyrobiskowej 4 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
426/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1087/647, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niepodległości w Rybniku - Popielowie. Pokaż
425/B/2009 Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
424/B/2009 Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" Pokaż
423/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1944/144 i 1946/145, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dworek w Rybniku. Pokaż
422/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 16 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
421/B/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2892/130, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Szczygłów 28 w Rybniku. Pokaż
420/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięice 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 648/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zgodnej 30 A w Rybniku – Gotartowicach. Pokaż
419/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1175/72 i 2562/72, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Kominka 31 w Rybniku. Pokaż
418/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1806/141, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 53 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
416/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1513/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej 33 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
417/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 48 w Rybniku. Pokaż
415/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku topola osika, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 470/80, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Stodołach. Pokaż
270/B/2010 Decyzja środowiskowa o o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla inwestycji pn. :Odbudowa koryta cieku Nacyna" Pokaż
213/B/2010 Postanowienie o braku raportu na inwestycję pn. Odbudowa koryta cieku Nacyna Pokaż
413/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach dz. nr: 1905/45, 1977/45, 2159/45, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Jędrzeja Śniadeckiego 4, Patriotów 1, Patriotów 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
412/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1455/116, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rajskiej 8 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
411/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 47 A w Rybniku – Gotartowicach. Pokaż
410/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: jodła pospolita – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 806/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 111 B w Rybniku. Pokaż
409/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o nr: 1834/496, 1838/499, 1839/501, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Podmiejskiej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
407/B/2009 Decyzja odmowna na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
406/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1122/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jutrzenki w Rybniku – Gotartowicach. Pokaż
405/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 96 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
404/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 307/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marklowickiej 19 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
403/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
408/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie Nacyny ciepłociągiem Pokaż
402/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3474/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta 57 w Rybniku. Pokaż
401/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej 4 A w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
400/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola chińska, rosnących na terenie działki o numerze 5003/133, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 18 B w Rybniku. Pokaż
399/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. sosen żółtych, rosnących na terenie działki o numerze 1414/110, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Stanisława Szeptyckiego 22 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
398/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1436/46, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
397/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 787/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 238 w Rybniku. Pokaż
396/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2026/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Kusocińskiego 4 w Rybniku. Pokaż
395/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2012/274, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej 13 B w Rybniku. Pokaż
393/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3109/214, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Topolowej 18 w Rybniku. Pokaż
392/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 978/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 180 w Rybniku. Pokaż
391/B/2009 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa hali będącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków „Boguszowice”, w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady biodegradowalne..." Pokaż
390/B/2009 Wdanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew i 3, 0m 2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1456/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa 14 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
389/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 406/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej 3 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
388/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2096/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
387/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1191/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku. Pokaż
386/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
16/B/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
385/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
384/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
383/B/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
382/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami Pokaż
381/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
380/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
379/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4070/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
378/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2572/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 15 w Rybniku. Pokaż
377/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy systemu energetycznego oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. Rudzkiej Pokaż
376/B/2009 Postanowienie o wznowieniu postepowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla budowy instalacji do wytrawiania stali o łącznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach przy ul. Żelaznej 9 Pokaż
375/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 1565/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zapłocie 26 B w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
374/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
373/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3291/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 17 w Rybniku. Pokaż
372/B/2009 Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1911/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 6 w Rybniku. Pokaż
371/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 379/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 17 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
370/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na zagospodarowanie terenów wokół Campusu - budowa kładki, wylotu i odprowadzanie deszczówki Pokaż
368/B/2009 Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe" Pokaż
367/B/2009 Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla dla inwestcyji pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe" wraz z określeniem zakresu raportu Pokaż
394/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku. Pokaż
365/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 177 w Rybniku – Popielowie. Pokaż
364/B/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 302, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cystersów 35 A w Rybniku – Ochojcu. Pokaż
363/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1241/55, stanowiącej użytkowanie wieczyste KOMPANII WĘGLOWEJ S. A., położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku. Pokaż
362/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
361/B/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
360/B/2009 Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów Pokaż
359/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk topól 'Androscoggin", rosnących na terenie działki o numerze 1361/18, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 99 w Rybniku – Golejowie. Pokaż
358/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 55 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 725, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Popielowie. Pokaż
357/B/2009 Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych Pokaż
369/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych Pokaż
356/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 3 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 803/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
355/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/206, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tulipanów 23 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
354/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 4478/86, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Mariańskiej 3 B w Rybniku. Pokaż
351/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
353/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Pokaż
352/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2645/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 11, 13, 15, 17 w Rybniku. Pokaż
350/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2018/189, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
349/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych Pokaż
348/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Mglistej 3, 5, 7, 9 i Św. Maksymiliana 12, 23 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni. Pokaż
347/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola francuska, rosnących na terenie działki o numerze 1174/97, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
346/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 72 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 858/114, 859/114, 2076/83, 2077/83, 2078/83, 2080/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku. Pokaż
345/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 939/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku. Pokaż
344/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 958/146, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 178 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
343/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1581/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 87 w Rybniku. Pokaż
342/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 167 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
341/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2169/529, 2171/532, 2650/526, 2653/528, 2863/527, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Trzech Krzyży w Rybniku – Radziejowie. Pokaż
340/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew i 6, 9m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 875/2, 1161/20, 1162/16, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Buchalików i Przewozowej w Rybniku. Pokaż
339/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew z terenów działek o numerach: 1839/104, 1911/99, 1916/101, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: 1 Maja, Ogrodowej, Przewozowej w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
338/B/2009 Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" Pokaż
336/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 179/29, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
337/B/2009 Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla dla inwestcyji pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" wraz z określeniem zakresu raportu Pokaż
332/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga" Pokaż
331/B/2009 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Błękitnej-Małachowskiego w Rybniku Pokaż
33/B/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu salonu samochodowego Toyota Konsek przy ul. Prostej 100 Pokaż
333/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne dla ASD TOYOTA Konsek przy ul. Prostej 100 w Rybniku na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji Pokaż
330/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
329/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
328/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
327/B/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
326/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji Pokaż
325/B/2009 Odmowa zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
334/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1042/86, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Szkołę Podstawową nr 16. Pokaż
324/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 922/57, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, położonej przy ulicy 11 Listopada 45. Pokaż
323/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji do wytrawiania stali o łacznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach na ulicy Żelaznej 9" Pokaż
322/B/2009 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
321/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
320/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
319/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
318/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1536/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 17 w Rybniku. Pokaż
317/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2808/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
316/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 577/34, 1306/24, 950/24, stanowiących współwłasność i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 49 i 97 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
315/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku. Pokaż
314/B/2009 Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 602/203, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 119 w Rybniku - Grabowni. Pokaż
313/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 614/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiosny Ludów 39 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
312/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 429/24, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
311/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1840/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 25 A w Rybniku. Pokaż
310/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2429/53, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Chodkiewicza 41 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
309/B/2009 Wydanie zezwolenia na usun. 54 szt. drzew zlokalizowanych w rejonie osadnika Holona I na terenach działek o nr: 936/45, 938/45, 1075/16, 1252/45, stanowiących użytkow. wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kożdoniów w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
308/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2713/507, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha 8 w Rybniku – Radziejowie. Pokaż
307/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1067/242, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludowej w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
306/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 164/7 i 261/7, stanowiących użytkowanie i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: Gustawa Morcinka 43 i Sportowej 136 A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
305/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 475, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łowieckiej 11 w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
304/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku. Pokaż
303/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1467/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 66 w Rybniku. Pokaż
302/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1819/29, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 51 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
301/B/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
300/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
299/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 67 w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
298/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
297/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
296/B/2009 Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnym Pokaż
295/B/2009 Postanowienie w sprawie sprostowania omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika" Pokaż
294/B/2009 Postanowienie o sprostowaniu pomyłki w pozwoleniu wp Pokaż
293/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1013/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 36 w Rybniku – Gotartowicach. Pokaż
292/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 50/15, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
291/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
289/B/2009 Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnym Pokaż
288/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/95, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka 11 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
290/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1772/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej u zbiegu ulic Kornela Makuszyńskiego i Świerklańskiej w Rybniku. Pokaż
287/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2690/94, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 54 w Rybniku. Pokaż
286/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1252/112, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
285/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - "Zmiana sposobu użytkowania garażu na dwustanowiskową stację obsługi samochodów osobowych zlokalizowaną w Rybniku przy ul. Śląskiej 26" Pokaż
284/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 1, 5m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1018/14, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie 16 A w Rybniku. Pokaż
282/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23 A w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
281/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4021/108, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w Rybniku. Pokaż
279/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 280/90 i 1184/260, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej 14 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
278/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2597/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
277/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnącego na terenie działki o numerze 761/112, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wysokiej 16 A w Rybniku. Pokaż
276/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 3260/479 i 3261/479, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych w rejonie szybu „Marcin” przy ulicy Spółdzielczej w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
275/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych Pokaż
274/B/2009 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Budowa hali bedącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków "Boguszpwoce" w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady Pokaż
273/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew i 25, 80m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1, 2, 8, 9 i Obrońców Pokoju 25 w Rybniku. Pokaż
272/B/2009 Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji z dnia 23.12.2008r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej" Pokaż
271/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1133/147, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 182 A w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
335/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na likwicację zbiornika ul. Cegielniana Pokaż
270/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1586/84, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej 98 w Rybniku. Pokaż
269/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 731/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego w Rybniku - Popielowie. Pokaż
267/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach dz. o nr 3448/36 oraz cmentarza parafialnego (kwatery nr: 5, 6, 15), stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Rybnickiego 2, Jana Kotucza / Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
266/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2884/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 15 w Rybniku. Pokaż
265/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3619/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola w Rybniku. Pokaż
264/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 181/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 36 A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
263/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1483/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 154 B w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
366/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3162/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 21 w Rybniku. Pokaż
262/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku. Pokaż
261/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
260/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m 2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2315/311, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 32 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
259/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 846/155, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 1 B w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
258/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 157/6, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
257/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1923/113, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
256/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1435/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 95 w Rybniku – Golejowie. Pokaż
268/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na budowę oczka wodnego Pokaż
255/B/2009 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Adaptacja istniejącego budynku na usługi lingwistyczne" Pokaż
254/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 168/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej 62 A w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
253/B/2009 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Budowa wytwórni mas bitumicznych w Rybniku przy ul. Poligonowej Pokaż
280/B/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3216/100, stanowiącej Cmentarz Komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku. Pokaż
252/B/2009 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
251/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 926/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 40 w Rybniku. Pokaż
250/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3030/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 14 w Rybniku. Pokaż
249/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 148 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4, 105/6, 281/8, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Radziejowskiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
248/B/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 747/49, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
247/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 84/6, 86/6, 126/1, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
246/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do ziemi Pokaż
243/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 572/22, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców 2 A w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
242/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 133/23, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 10 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
241/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 70 i 321/71, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej 111 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
240/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej 10 w Rybniku. Pokaż
239/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Rybniku. Pokaż
238/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 177/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 27 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
237/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 120/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrowy 27 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
236/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 706/146 i 928/150, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie. Pokaż
235/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3246/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 23 w Rybniku. Pokaż
233/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3880/138, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 60 w Rybniku. Pokaż
234/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki o numerze 2087/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Czwartaków 1 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
232/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2968/91, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Antoniego Staiera 4 w Rybniku. Pokaż
231/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1151/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Korczaka 13 w Rybniku. Pokaż
230/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1276/318, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 26 C w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
229/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
228/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
227/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
226/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
225/B/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
224/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
223/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
221/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5077/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Pawła Woronicza 9 w Rybniku – Popielowie. Pokaż
222/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1754/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 81 C w Rybniku. Pokaż
220/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2944/35, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku – Kłokocinie. Pokaż
219/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1221/12, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
283/B/2009 Zmiana zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji Pokaż
218/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól berlińskich, rosnących na terenach działek o numerach: 2952/116 i 2983/116, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Poligonowej nr 1 w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
217/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do rowu Pokaż
216/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: Otwarcie serwisu opon, serwisu klimatyzacji, myjni ręcznej oraz sprzedaży opon, akumulatorów, felg i oleju w Rybniku przy ul. Przemysłowej Pokaż
215/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Remontu drogi leśnej na terenie leśnictwa Wielopole" Pokaż
213/B/2009 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Otwarcie serwisu opon, serwisu klimatyzacji, myjni ręcznej oraz sprzedaży opon, akumulatorów, felg i oleju w Rybniku przy ul. Przemysłowej Pokaż
214/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m2 krzewu gatunku złotokap pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3018/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 9 w Rybniku. Pokaż
212/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 1855/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 18 w Rybniku. Pokaż
211/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1329/45, 1895/10, 2112/45, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Braci Nalazków 63 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
210/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1837/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Równej 7 A w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
244/B/2009 Decyzja naliczająca karę za usunięcie bez wymaganego prawem zezwolenia 1, 4m2 krzewów gatunku różanecznik katawbijski z terenu działki o numerze 3084/142, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
245/B/2009 Decyzja odmowna na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 1062/65, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karłowej 8 w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
208/B/2009 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: Budowa łącznika drogowego ul. Poligonowa i Rycerska w Kłokocinie w ramach rozbudowy infrastruktury drogowej w dzielnicy Kłokocin Pokaż
206/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 2824/170, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 16 w Rybniku. Pokaż
205/B/2009 wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika zezwalającej na usunięcie 15 szt. drzew gat. Żytotnik zachodni oraz 29 m2 krzewów róznych gatunków, rosnących na terenie działki o numerze 3574/66, położonej przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Pokaż
204/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul. Furgoła i Ks. Pojdy w Czerwionce - Leszczynach do rowów przydrożnych Pokaż
203/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: orzech włoski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 2556/241, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirowej 3 D w Rybniku – Popielowie. Pokaż
202/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1218/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Książenickiej 33 D w Rybniku - Golejowie. Pokaż
201/B/2009 Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla "Adaptacji cześci pomieszczeń centrum usług pogrzebowych na krematorium w Rybniku przy ul. Zadumy" wobec niezgodności lokalizacyjnej przedsięwzięcia z ustaleniami MPZP Pokaż
200/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3361/447, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków 85 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
199/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych wylotami zlokalizowanymi na terenie gminy czerwionka - Leszczyny Pokaż
198/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 968/140, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
197/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 278/26, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 52 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
196/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul.Górniczej i Furgoła w Czerwionce-Leszczynach Pokaż
195/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji Pokaż
194/B/2009 Wygaszenie decyzji-pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych Pokaż
193/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika" Pokaż
192/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
191/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadów Pokaż
190/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
189/B/2009 Wydanie dycyzji na usunięcie dwóch suchych dzrzew gatunku topola rosnących przy boisku ul. Kowalczyka administrowanym przez GKS "Pierwszy" Pokaż
187/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Wodzisławskiej na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic Miasta Rybnika z Radlinem" Pokaż
185/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
186/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie Parku Miejskiego na terenie Zespołu Szkół Wyższych (Kampus) w Rybniku" Pokaż
184/B/2009 Decyzja odmawiająca wydania warunków środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia "Budowa hali do przyjmowania, rozdrabniania i uwadniania odpadów biodegradowalnych pochodzących z przemysłu spożywczego" Pokaż
207/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 872/50, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
183/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Obwiednia Południowa do kanalizacji Pokaż
182/B/2009 Sprostowanie oczywistej omyłki popełnionej w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów Pokaż
181/B/2009 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika" Pokaż
180/B/2009 Decyzja umarzająca postepowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Dk 78 w Rybniku" Pokaż
179/B/2009 Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w Rybniku Pokaż
178/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
177/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (wraz z działalnością w zakresie zbierania i transportu odpadów) Pokaż
176/B/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
175/B/2009 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
174/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów Pokaż
173/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
172/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
171/B/2009 Wygaszenie części decyzji na odprowadzanie wód deszczowych dla Miasta Żory Pokaż
170/B/2009 Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne-Wydłużenie odcinka zarurowania rowu Pokaż
188/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenach działek o numerach: 147 i 1219/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha 60 w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
164/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych z projektowanych budynków mieszkalnych do Potoku Boguszowickiego Pokaż
209/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 867/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wieżowej 7 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
163/B/2009 Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "zmiany sposobu uzytkowania garażu na dwustanowiskową stację obsługi samochodów osobowych w Rybniku przy ul. Śląskiej 26" Pokaż
162/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Przebudowy ulicy Niepodległości w Rybniku" Pokaż
161/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Zabudowy kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Klokocińskiej 51" Pokaż
160/B/2009 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaina na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Rybniku przy ul. Żorskiej 300" Pokaż
159/B/2009 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w Rybniku" Pokaż
158/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
157/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
156/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
155/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
154/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z projektowanego budynku handlowego przy ul. Prostej w Rybniku Pokaż
153/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
152/B/2009 Decyzja w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni S4 Pokaż
151/B/2009 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę bocznicy kolejowej dla LUBARU Pokaż
147/B/2009 Postanowienie o sprostowaniu omyłki dotyczącej separatora Pokaż
134/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i zarurowanie odcinka rowu celem odprowadzania ścieków deszczowych z projektowanego budynku mieszkalnego w Rybniku przy ul. Targowej Pokaż
100/B/2009 Postanowienia o wznowieniu postepowania w sprawie zakończonej decyzja ostateczną Prezydenta Miasta Rybnika- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B" Pokaż
133/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
132/B/2009 Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
131/B/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
130/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
129/B/2009 Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
128/B/2009 Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
98/B/2009 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
135/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków deszczowych do Nacyny z terenu stacji paliw BP "Rybak", ul. Kotucza/Budowlanych w Rybniku Pokaż
127/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
101/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkownaich dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Czułowskiej w Tychach" Pokaż
102/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej" Pokaż
126/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
125/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
124/B/2009 Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
123/B/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
136/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych z Autoryzowanego Dealera Samochodów PEUGEOT (salon-serwis-diagnostyka-części zamienne) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej/Żwirowej do kanalizacji Pokaż
137/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych do Młynówki Pokaż
122/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
121/B/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
120/B/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
119/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
118/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
117/B/2009 Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
116/B/2009 Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
138/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu i odprowadzanie wód deszczowych do rowu Pokaż
139/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi Pokaż
99/B/2009 Zmiana zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji Pokaż
162/2020 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna zwyczajna – 7 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3042/182, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
140/2020 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 1235/264, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku. Pokaż
115/B/2009 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
114/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
113/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
112/B/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
111/B/2009 Zmiana zezewolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
149/B/2009 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.” Pokaż
110/B/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
109/B/2009 Pokaż
108/B/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
140/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód Pokaż
141/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni na stacji paliw "Rybak" przy ul. Kotucza/Budowlanych w Rybniku do kanalizacji sanitarnej Pokaż
142/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni na stacji paliw Levin przy ul. Raciborskiej w Rybniku do kanalizacji sanitarnej Pokaż
143/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków technologicznych z myjni ze stacji paliw BP Jaśmin w Rybniku przy ul. Sybiraków Pokaż
157/2020 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku. Pokaż
107/B/2009 Postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Przebudowy ul. Podmiejskiej w Rybniku" Pokaż
106/B/2009 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku przy ul. Kolberga" Pokaż
105/B/2009 Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla "Zabudowy kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Kłokocińskiej 51" Pokaż
104/B/2009 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Siwca" Pokaż
103/B/2009 Decyzji o środowiskowych uwarinkowaniach dla "Zmiany sposobu uzytkowania garażu na stację diagnostyki pojzadów w Rybniku przy ul. Boguszowickiej" Pokaż
156/2020 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 937/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku. Pokaż
167/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d w Rybniku wraz z likwidacją okładzin azbestowych" Pokaż
166/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku" Pokaż
165/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Rybniku-Niedobczycach wraz z likwidacją okładzin azbestowych" Pokaż
169/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku-Nowinach wraz z likwidacją okładzin azbestowych" Pokaż
168/B/2009 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku" Pokaż
155/2020 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gat.: sosna zwyczajna – 1 szt., świerk pospolity – 13 szt., rosnących na terenie działki nr 2739/125, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku – Kłokocinie. Pokaż
144/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na likwidację studni Pokaż
145/B/2009 Decyzja środowiskowa na budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku Pokaż
146/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków technologicznych z myjni oraz wód deszczowych z terenu stacji paliw LOTOS przy ul. Żorskiej w Rybniku Pokaż
97/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
96/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 479/143, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 6 A w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
95/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o numerze 1999/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
93/B/2009 Opinia w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
94/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1685/100, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jankowickiej 16 w Rybniku. Pokaż
92/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1656/28, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2 A w Rybniku. Pokaż
90/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
91/B/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
89/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
88/B/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
87/B/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
86/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
84/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
85/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
83/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1751/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przyjaźni 16 A w Rybniku. Pokaż
82/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2139/129, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piuownik 4 A w Rybniku. Pokaż
81/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4168/70, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego w Rybniku. Pokaż
80/B/2009 Wydanie zezwolenia na usun. 698 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku. Pokaż
79/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku. Pokaż
78/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gat.: jarząb pospolity – 1 szt., brzoza brodawkowata – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 1221/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
77/B/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
76/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
74/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
75/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
73/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 121 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1005/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku. Pokaż
72/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 987/191, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
71/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i odprowadzanie deszczówki z posesji przy ul. Janiego Pokaż
70/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Byłych Więźniów Politycznych, Cegielnianej/Gliwickiej, Rudzkiej 70 B w Rybniku. Pokaż
68/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku jaśminowiec wonny, rosnących na terenie działki o numerze 1922/121, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 23 w Rybniku. Pokaż
69/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3509/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 21 w Rybniku. Pokaż
67/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 79/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
66/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2950/164, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 24 A w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
65/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola osika, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 993/55, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
64/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 2422/128, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych w Rybniku. Pokaż
63/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 56 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
62/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
61/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2700/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 60 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
60/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2853/29, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 50 C w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
58/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 155/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 116 A w Rybniku. Pokaż
59/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 849/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
57/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2574/320 i 2576/320, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Ligockiej 9 i 19 w Rybniku. Pokaż
56/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 688/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku. Pokaż
55/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 5245/469, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 328 B w Rybniku - Popielowie. Pokaż
54/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1745/155, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 29 w Rybniku. Pokaż
53/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 2980/305, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Falistej w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
52/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4401/91, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Okrzeszyńcu w Rybniku. Pokaż
51/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3378/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kpt. Leopolda Janiego 8 w Rybniku. Pokaż
50/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 98 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1540/68, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku. Pokaż
48/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki ze zlewni Z-10 w Żorach Pokaż
49/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata – 5 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 1080/194, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Studziennej w Rybniku. Pokaż
47/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki ze zlewni Z-5 w Żorach Pokaż
45/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie deszczówki z terenu dz. Kleszczówka w Żorach wylotem fi-800 do rzeki Rudy Pokaż
46/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ulic Dworcowej i Kopernika w Żorach Pokaż
44/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu pomiędszy ul. Armii Krajowej, Rybnicką, Wodzisławską Pokaż
43/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul. AK w Żorach Pokaż
42/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
41/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul. Hańcówka w Żorach Pokaż
40/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z os. Korfantego w Żorach Pokaż
39/B/2009 Pozwolenie w-p na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Baranowice w Żorach Pokaż
38/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych z dzielnicy Rój z Żorach Pokaż
37/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 430 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 297/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
36/B/2009 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
35/B/2009 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji pn. renowacji Bazyliki Pokaż
150/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Żory-ulic Wodnej i Zaułek Pokaż
34/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu ul. Cichej i Ładnej w Żorach Pokaż
33/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Miasta Żory - Kleszczówka wylotem fi1000 poprzez rów otwarty do rzeki Rudy Pokaż
32/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
30/B/2009 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga" Pokaż
31/B/2009 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Remont hali widowiskowo-sportowej z dobudową łącznika do basenu w Rybniku-Boguszowicach, przy ul. Jastrzębskiej na parceli nr 98/1 Pokaż
29/B/2009 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
28/B/2009 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
27/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1704/60, 1705/60, 1706/60, stanowiących współwłasność wnioskodawców, położonych przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku. Pokaż
26/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1758/99, 1986/100, 3240/174, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Łony 11, Śląskiej 7 – 15 i 27 w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
25/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2822/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 52 w Rybniku. Pokaż
24/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1409/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
23/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3895/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 51 w Rybniku. Pokaż
22/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2440/122 i 2443/123, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bohaterów Westerplatte 10 w Rybniku. Pokaż
21/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki nr 1621/458, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej 1 w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
20/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1570/446, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 66 w Rybniku – Grabowni. Pokaż
19/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3068/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku. Pokaż
18/B/2009 Decyzja środowiskowa na budowę zakładu przerobu odpadów Pokaż
17/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 5449/58, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie. Pokaż
16/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1835/202, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej 13 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
15/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1394/57, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majątkowej 28 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
14/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 126/1 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
12/B/2009 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
13/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 3151/411, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 81 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
10/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 794/134, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 10 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
11/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1452/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa 90 a w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
9/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 558/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 2 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
8/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1259/190, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 14 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
6/B/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
7/B/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
5/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 131/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 19 b w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
4/B/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzania wód deszczowych z odwodnienia drogi w Szczerbicach Pokaż
3/B/2009 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa bocznicy normalnotorowej dla firmy LUBAR Pokaż
2/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 205 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3207/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
1/B/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 325, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiślanej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
476/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
475/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
474/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 101 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5255/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 35 E w Rybniku – Radziejowie. Pokaż
473/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 25, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1777/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 23 w Rybniku. Pokaż
472/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki nr 732/216, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 94 w Rybniku. Pokaż
470/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie czterozrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 3988/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku. Pokaż
471/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny,, położonej przy ulicy Plebiscytowej w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
469/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 3024/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żytniej 2 w Rybniku. Pokaż
467/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1362/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Rybniku. Pokaż
468/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1831/6, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
466/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 4m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 b w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
465/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, zlokalizowanych na terenie działki nr 1359/87, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 19 b w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
464/B/2008 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach, na dzialkach nr: 1059/154, 3180/155 (część działki), 1137/157, 1132/157 i 2905/159" Pokaż
463/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku. Pokaż
462/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1329/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 30 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
460/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1102/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 53 c w Rybniku. Pokaż
461/B/2008 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni BIOBLOK w Rybniku - Ochojcu Pokaż
459/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 748/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 25 B w Rybniku. Pokaż
458/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew gat.: świerk srebrny – 1 szt., świerk pospolity – 41 szt., rosnących na terenach działek nr: 473/65 i 474/65, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Boguszowickiej 27 A w Rybniku. Pokaż
457/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1797/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej 59 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
456/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2661/437 i 2662/437, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
455/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 794/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 165 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
454/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenach działek o numerach: 1464/305 i 1466/305, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Żorskiej 205 i 209 w Rybniku. Pokaż
453/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1941/153, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 58 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
452/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1554/5, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 21 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
451/B/2008 Zezwolenie na prowadzeni działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
450/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenach działek o numerach: 3954/26 i 3955/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku. Pokaż
449/B/2008 zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
447/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: klon pospolity – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku. Pokaż
448/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
446/B/2008 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z obiektu przy ul. Obwiednia Południowa Pokaż
445/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na budowę stawu Pokaż
443/B/2008 Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pokaż
444/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
442/B/2008 Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pokaż
441/B/2008 Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pokaż
440/B/2008 Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pokaż
439/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku. Pokaż
437/B/2008 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w Rybniku" Pokaż
438/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 208, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 26 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
436/B/2008 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy ul. Pod Lasem" Pokaż
435/B/2008 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej, na działce nr 2170/98” Pokaż
434/B/2008 postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.” Pokaż
433/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1841/75, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 66 w Rybniku. Pokaż
432/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2069/45 i 171/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ul.: Osiedlu Południe 47 i Jastrzębskiej 15 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
431/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 3817/52, 3818/52, 4140/52, 4191/52, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sławików w Rybniku. Pokaż
430/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki nr 2707/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 58 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
429/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew, na terenie działki nr 1231/97, przy ulicy K Wielkiego w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
428/B/2008 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
426/B/2008 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
427/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
425/B/2008 Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
424/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1032/55, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 31 b w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
423/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2061/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Poremby 35 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
422/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1315/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej 35 w Rybniku. Pokaż
421/B/2008 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Szewczyka-Bieli-Willowa na rondo" Pokaż
420/B/2008 Decyzja środowiskowa dla DIMEKO na montaż 6 wiat Pokaż
419/B/2008 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
418/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, zlokalizowanych przy ul.: Cmentarnej 6, Dworek 13 b, 21 a, Gliwickiej 30 c, Grunwaldzkiej 9 b, Jeana Chalotta 6, Piasta 8, Raciborskiej 62, Sławików 11 b, 15 a, Tęczowej 5, Wyzwolenia 10, 32 w Rybniku. Pokaż
417/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 1998/29, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Barbary 12 a i Józefa Pukowca 2 w Rybniku. Pokaż
416/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2936/268 i 3107/295, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera 19 D w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
414/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3528/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Adama Asnyka 10 w Rybniku. Pokaż
415/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 2278/181, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 9 w Rybniku. Pokaż
412/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 4008/52, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 10 w Rybniku. Pokaż
413/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4450/215, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w Rybniku. Pokaż
410/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Kupieckiej i 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
411/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki przy ulicy Jana Wyglendy. Pokaż
409/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2290/307 i 2389/307, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku. Pokaż
407/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
408/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu. Pokaż
405/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
406/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
404/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
403/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
402/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
401/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
400/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Pokaż
399/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 638/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców 16 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
398/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2177/231 i 2178/231, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku. Pokaż
397/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 1345/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 15 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
396/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
395/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenach działek o numerach: 2846/76 i 3412/76, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Władysława Reymonta 69 w Rybniku. Pokaż
394/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 208/2, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 30 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
393/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie światłowodem Cieku z Kamienia w rejonie ul. Robotniczej Pokaż
392/B/2008 Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
391/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1758/35 i 1761/33, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy Obwiedni Południowej w Rybniku. Pokaż
390/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1672/32, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 154 w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
388/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie cmentarza parafialnego (kwatera nr 16), administrowanego przez wnioskodawcę, położonego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
389/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu salonu Fabryki Mebli "Bodzio" w Rybniku przy ul. Sybiraków do Młynówki Pokaż
387/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki nr 3882/115, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
386/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 154/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 6 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
385/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie deszczówki z terenu składowiska złomu w Rybniku przy ul. Brzeziny Miajskie Pokaż
384/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1029/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 w Rybniku. Pokaż
382/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2926/133 i 3192/139, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy kapitana Leopolda Janiego 23 w Rybniku. Pokaż
383/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 929/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
381/B/2008 Postanowienie o braku raportu dla DIMEKO Pokaż
380/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenach, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Wodzisławskie i Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
379/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1028/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 A w Rybniku. Pokaż
378/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: jesion wyniosły – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1475/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 11 w Rybniku. Pokaż
377/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt przy ulicy Józefa Poniatowskiego w Rybniku. Pokaż
376/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1888/106, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 19 w Rybniku. Pokaż
375/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2070/55 i 2071/55, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Golejowskiej 11 w Rybniku. Pokaż
374/B/2008 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Siwca Pokaż
373/B/2008 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia: Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy ul. Pod Lasem Pokaż
371/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 2251/176, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Sobieskiego 28 w Rybniku. Pokaż
372/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1999/29 i 2870/53, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1 i Obrońców Pokoju 26 c w Rybniku. Pokaż
370/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 1986/19, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej w Rybniku - Rybnickiej Kuźni. Pokaż
369/B/2008 Postanowienie o obowiązku sporządzenia rapotru oddziaływania na środowisko dla LUBARU Pokaż
368/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
367/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
366/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działkiki n Pokaż
365/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 84/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
364/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 1426/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żołnierzy Września 23 w Rybniku. Pokaż
363/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1861/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 223 c w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
362/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1781/43 i 2611/46, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku. Pokaż
361/B/2008 Przekazanie do właściwego organu (Wojewoda Śląski) wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
360/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie odpadów Pokaż
359/B/2008 Postanowienie dotyczące przekazania Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami Pokaż
358/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
357/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
356/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów Pokaż
355/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
353/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
354/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
352/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
350/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jesion pensylwański - 1 szt, wierzba iwa - 1 szt., rosnących na terenie działki nr 2423/130, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybniku. Pokaż
351/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
349/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
348/B/2008 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami Pokaż
347/B/2008 Sprostowani oczywistej omyłki dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działąlności w zakresie transportu odpadów Pokaż
346/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
345/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
344/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
343/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
342/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
341/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
340/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2844/570, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 61 c w Rybniku - Popielowie. Pokaż
339/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3493/73, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza 48 w Rybniku. Pokaż
338/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 29 A w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
337/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1846/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Głuchej 50 D w Rybniku. Pokaż
336/B/2008 Wdanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 1744/178, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Gruntowej 12 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
335/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 248/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 32 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
333/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1153/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 149 A w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
334/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1160/50, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 188 w Rybniku. Pokaż
332/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 38 sztuk drzew (w tym przesadzenie 12 sztuk) i 85, 25m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/270 i 4655/270, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku. Pokaż
331/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
330/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
329/B/2008 Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
328/B/2008 Decyzja środowiskowa dla p. Jadwigi Konsek - usługi w zakresie drobnych poprawek lakierniczych Pokaż
327/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1177/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Turystycznej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
326/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2678/328, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wroniej 6 w Rybniku. Pokaż
325/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku. Pokaż
323/B/2008 Decyzja w sprawie umorzenia postępowania - Bazylika p.w. Św. Antoniego Pokaż
324/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 2544/307, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku. Pokaż
322/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3391/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 54 w Rybniku. Pokaż
321/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2024/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej 27 w Rybniku. Pokaż
320/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dwuzrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 136/11, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
319/B/2008 Wygaszenie 4 pozwoleń wodnoprawnych Pokaż
318/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2296/289, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15 w Rybniku. Pokaż
317/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1530/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 41 A w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
316/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 4071/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
315/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2786/69 i 2789/69, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Maksymiliana Buhla i Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
314/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1398/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 45 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
313/B/2008 Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu dla przebudowy skrzyżowania na ulicach Willowej-Szewczyna-Bieli na rondo Pokaż
312/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków technologicznych z myjni do kanalizacji Pokaż
311/B/2008 Wydanie zezwoloenia na usunięcie lipy drobnolistnej, rosnącej na terenie działki o numerze 1410/134, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
310/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 312/132, 1764/139, 1866/132, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
309/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1703/228 i 2238/222, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy św. Jadwigi w Rybniku. Pokaż
308/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 843 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Majątkowej, Okrężnej, Podmiejskiej, Turystycznej, Wiosny Ludów, Za Wiaduktem w Rybniku. Pokaż
307/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2594/64, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa 33 w Rybniku. Pokaż
306/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 4966/228, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 66 w Rybniku. Pokaż
305/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1655/120, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 104 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
304/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1542/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej 5 B w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
303/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 5121/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku. Pokaż
302/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
301/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
300/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
299/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
298/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
297/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
296/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
295/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
294/B/2008 Postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięwzięcia - Rozbudowa istniejącego salonu samochodowego o budynki warsztatowe i socjalne wraz z myjką na terenie posesji przy ul. 1-go Maja Pokaż
293/B/2008 Postanowienia o obowiązku sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięwzięcia - Zmiana sposobu użytkowania garażu na stację diagnostyki pojazdów w Rybniku przy ul. Boguszowickiej Pokaż
292/B/2008 Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w Rybniku Pokaż
291/B/2008 Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia - Przebudowa odciznka drogi ul. Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
290/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
289/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
288/B/2008 Postanowienie o obowiązku sporzadzenia raportu dla przedsięwzięcia - Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1 Pokaż
287/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
286/B/2008 Pozwolenie zintegrowane Pokaż
285/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z terenu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
284/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne dla myjni przy ul. Mikołowskiej, PiJ SC Pokaż
283/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku kasztanowiec biały, rosnących na terenie działki nr 224/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 47 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
282/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 3954/26, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku. Pokaż
281/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3004/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
280/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 443/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gliwickiej 69 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
279/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 117/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 78 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
278/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli euroamerykańskiej (mieszaniec), zlokalizowanego na terenie działki nr 247/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 37 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
277/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1959/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 5 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
276/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 963/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 7 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
275/B/2008 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla SEGO Sp. z o.o. Pokaż
274/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ulicy Plebiscytowej w Świerklanach Pokaż
273/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 542, 543, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młynek w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
272/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku. Pokaż
271/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2270/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 32 w Rybniku. Pokaż
270/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1722/196, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
269/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działko o numerze 75/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
268/B/2008 Przekazanie wniosku do Marszałka do załatwienia zgodnie z kompetencjami Pokaż
267/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku cyprysik ‘Lawsona’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1608/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chabrowej 3 A w Rybniku. Pokaż
266/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4774/49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sybiraków w Rybniku. Pokaż
265/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1682/128, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
264/B/2008 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Zabudowy pola transformatorowego do zasilania instalacji służącej do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (działka nr 269/10)” Pokaż
263/B/2008 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni Rybnik S.A." Pokaż
262/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie, administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Parkowej w Rybniku. Pokaż
261/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 2275/278, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku. Pokaż
260/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Piotra Skargi 4 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
259/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku sosna czarna, rosnącego na terenie działki nr 1789/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 28 w Rybniku. Pokaż
258/B/2008 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresie dla firmy ARTECH- budowa hali produkcyjnej (konstrukcje stalowe) Pokaż
257/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 686/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 7 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
256/B/2008 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
255/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 727/117, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
254/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1259/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
253/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuki drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki nr 2187/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku. Pokaż
252/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Wolnej 50 w Rybniku. Pokaż
251/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 671 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach dz. nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ul: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku. Pokaż
250/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2044/315, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 25 A w Rybniku. Pokaż
249/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 676/88 i 677/90, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku. Pokaż
248/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2211/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariana Różańskiego 26 w Rybniku. Pokaż
247/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1791/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 35 w Rybniku. Pokaż
246/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 4304/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły i Żużlowej w Rybniku. Pokaż
245/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1375/182, 1770/183, 1771/183, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
244/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 20 A. Pokaż
243/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1815/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 74 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
242/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 932/25 – będącej w posiadaniu wnioskodawcy i 1024/2 – stanowiącej własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
241/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
240/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne dla Nadleśnictwa na zbiornik retencyjny Pokaż
239/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1272/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 191 w Rybniku. Pokaż
238/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, zlokalizowanego na terenie działki nr 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku. Pokaż
237/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1606/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 85 w Rybniku. Pokaż
236/B/2008 Wdanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 697/136 i 728/96, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Hotelowej i Robotniczej w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
235/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki nr 3509/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Cierpioła 5 w Rybniku. Pokaż
234/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1330/127, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Konrada Szwsedy 8 w Rybniku. Pokaż
233/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 259/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 9 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
232/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2627/388, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chryzantem 18 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
231/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, zlokalizowanego na terenie działki nr 964/114, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lechickiej w Rybniku - Stodołach. Pokaż
230/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1190/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gwarków 10 w Rybniku. Pokaż
229/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzeni działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
228/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
227/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
226/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
225/B/2008 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
224/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
223/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
222/B/2008 Postanowienie w sprawie opinii dotyczącej zmiany w prowadzonej działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
221/B/2008 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
220/B/2008 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
219/B/2008 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
218/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
217/B/2008 Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. wykonywaniu usług w zakresie drobnych poprawek lakierniczych Pokaż
216/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 183 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1771/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku. Pokaż
215/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 224/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 29 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
214/B/2008 Decyzja odmowna na wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1458/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 57 w Rybniku. Pokaż
213/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 1897/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 3 w Rybniku. Pokaż
212/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., topola osika – 3 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 850/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 47 w Rybniku. Pokaż
211/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1890/169, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zakątek 19 w Rybniku. Pokaż
210/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o nr: 3044/229 (Zieleniec „Dworcowy”) i 801/5 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Tadeusza Kościuszki i 1 Maja w Rybniku. Pokaż
209/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 269/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
208/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnącego na terenie działki nr 26/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
207/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona, rosnącego na terenie działki nr 1833/42, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej 11 C w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
206/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 2 szt., modrzew europejski – 18 szt., rosnących na terenie działki nr 1064/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 184 w Rybniku. Pokaż
205/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew pospolity, rosnących na terenie działki nr 1063/251, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Koralowej 4 w Rybniku. Pokaż
204/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 1774/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 70 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
203/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1370/3, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 28 w Rybniku. Pokaż
202/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki nr 1336/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 11 C w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
201/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1416/24, 1428/23, 2102/19, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mglistej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
200/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 635/117 i 1923/113, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
199/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych z części terenu firmy GETEX przy ul. Gruntowej w Rybniku Pokaż
198/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 3641/130, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 26 w Rybniku. Pokaż
197/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1664/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
196/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 2782/90, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta 35 w Rybniku. Pokaż
195/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2177/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
194/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3233/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 54 w Rybniku. Pokaż
193/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2004/332, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 34 w Rybniku. Pokaż
192/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2881/173 i 2884/173, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
191/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1794/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rolniczej 11 w Rybniku. Pokaż
190/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 194/36 i 573/6, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
189/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1453/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zbożowej 7 w Rybniku. Pokaż
188/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 4017/563, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
187/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 769/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 35 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
186/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 983/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 315 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
185/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1360/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 34 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
184/B/2008 postanowienie-brak obowiazku wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn.:Zabudowa pola transformatorowego do zasilania instalacji służącej do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (działka nr 269/10) Pokaż
183/B/2008 pozwolenie wodnoprawne dla p. Marka Gruszka na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni i serwisu ogumienia (w Rybniku przy ul. Szulika) do kanalizacji sanitarnej Pokaż
182/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1530/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kardynała Bolesława Kominka 35 w Rybniku. Pokaż
181/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku klon srebrzysty, rosnących na terenie działki nr 909/31, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej 3 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
180/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4090/66, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 51 B w Rybniku. Pokaż
179/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
178/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
177/B/2008 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
176/B/2008 Opinia do decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
175/B/2008 Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 1029/96, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Ligonia 6 w Rybniku. Pokaż
174/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki Pokaż
173/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3835/104, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Górze 3 w Rybniku. Pokaż
172/B/2008 Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 1845/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 3 w Rybniku. Pokaż
171/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 674/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 336 C w Rybniku – Chwałęcicach. Pokaż
170/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 293/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ustronnej 6 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
169/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola ‘androscoggin’, rosnącego na terenie działki nr 2279/307, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku. Pokaż
168/B/2008 postanowienie-konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej na działce nr 2170/98 Pokaż
167/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 611/80, 612/81, 613/79, 614/79, 615/81, 616/80, 618/78, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cienistej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
166/B/2008 postanowienie-konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa warsztatu elektroniki i elektromechaniki samochodowej w Rybniku przy ul. Na Niwie” Pokaż
165/B/2008 postanowienie-brak obowiazku wykonania raportu o oddziaływ. na środowisko przeds. pn: Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w KSSE w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A. Pokaż
164/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 1031/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy K. E. N. 42 A w Rybniku - Golejowie. Pokaż
163/B/2008 Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Młyńskiej, ul. Hallera i Pl. Kopernika w Rybniku” Pokaż
162/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 152/6 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
161/B/2008 Pozwolenie zintegrowane Pokaż
160/B/2008 Zmiany zezwolenia upoważniające do uczestnictwa we wspłnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 Pokaż
159/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
158/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
157/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2131/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cegielnianej 6 B w Rybniku. Pokaż
156/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
155/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
154/B/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
153/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2745/20 ( Park im. „Św. Jana Sarkandra”) i 4263/66 (Skwer „Kazimierza Pułaskiego”), położonych przy ulicach: Gliwickiej i Pułaskiego w Rybniku. Pokaż
152/B/2008 Opinia w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
151/B/2008 wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 2157/83, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 28 w Rybniku. Pokaż
150/B/2008 Zgoda na usunięcie 4 szt. drzew i 34 m2 krzewów z terenu skweru zieleni otaczającego pomnik "Bojowników o wolność i niepodległość Polski"w związku z przebudową skweru Pokaż
149/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 926/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pniowskiej 7 w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
148/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55 H w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
147/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
146/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2773/54, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Matejki 4 w Rybniku. Pokaż
145/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 654/72, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej ulicy Raciborskiej 260 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
135/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 771/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
134/B/2008 Wydanie zezwoolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 745/270, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 41 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
133/B/2008 Postanowienie-brak raportu o oddziaływ na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w KSSE w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A.” Pokaż
132/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Miejsckiej Żory na przebudowę rowu R-2 i odprowadzanie wód deszczowych z terenu KSSE "Wygoda" w Żorach Pokaż
131/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2539/307, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku. Pokaż
130/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów 13 w Rybniku. Pokaż
129/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Pokaż
128/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
127/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
126/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
125/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
124/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne dla myjni samochodowej G. Foniok, ul. Janiego Pokaż
123/B/2008 Decyzja środowiskowa na zbiorniki gazu-Brachman, ul. Żorska Pokaż
122/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 3973/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 12 B w Rybniku. Pokaż
121/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 656/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zielonej 37 w Rybniku. Pokaż
120/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 216/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 139 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
119/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1502/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Skrzetuskiego 8 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
118/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 4894/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 9 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
117/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba płacząca, rosnącego na terenie działki nr 2972/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
116/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1735/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 49 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
115/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 801/5 i 1767/101 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
114/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1151/170, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 42 w Rybniku. Pokaż
113/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli 'androscoggin', rosnącej na terenie działki nr 2074/20, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
112/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1959/98 i 1986/100, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Śląskiej: 11, 15, 17 w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
111/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 820/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 26 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
110/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Kurpiowskiej 15 A. Pokaż
109/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1552/178, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku. Pokaż
108/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej, rosnącej na terenie działki nr 3044/177, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
107/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
106/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
105/B/2008 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym” Pokaż
104/B/2008 Postanowienie o sprostowaniu omyłki dot. decyzji środowiskowej Pokaż
103/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3951/26, 3954/26, 3956/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Cmentarnej i Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
102/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4922/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 15 w Rybniku. Pokaż
101/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 2808//229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
100/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2013/57 (cmentarz komunalny), będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku. Pokaż
99/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2067/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku. Pokaż
98/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji Pokaż
97/B/2008 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla III etapu Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika Pokaż
96/B/2008 Cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego dla GZE na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do Młynówki Pokaż
95/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz, rosnących na terenie działki nr 1971/39, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Patriotów 23 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
94/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 467/58 i 4316/3 (Pomnik Ofiar Oświęcimskich), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku. Pokaż
93/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
92/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z ich transportem Pokaż
91/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
90/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
89/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
88/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2619/30, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicach: Floriańskiej 17 i 19 oraz Wawelskiej 13, 23, 39 w Rybniku. Pokaż
87/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
86/B/2008 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektu usługowego do naprawy pojazdów samochodowych Pokaż
85/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 436 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: K.E.N., Książenickiej, Majątkowej, Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
84/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 200 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 685/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku. Pokaż
83/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 2333/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
82/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1227/56 i 2933/287, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Powstańców 71 w Rybniku. Pokaż
81/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1768/72, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 70 w Rybniku. Pokaż
80/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 562/58, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie kąpieliska „Ruda” przy ulicy Gliwickiej w Rybniku. Pokaż
79/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3041/20, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie „Boiska Górnego” przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
78/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 2338/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 5 w Rybniku. Pokaż
77/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 308/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ustronnej w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
76/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2556/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
75/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
74/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Dworcowej 3 i 5, Piasta 16, Sławików 21A, Wyzwolenia 27 i 28 w Rybniku. Pokaż
73/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 4151/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku. Pokaż
72/B/2008 Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu Pokaż
71/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 1960/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
70/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4053/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 74 B/1 w Rybniku. Pokaż
69/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki nr 2604/378, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słonecznikowej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
68/B/2008 pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do Młynówki Pokaż
67/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 159/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 8 A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
66/B/2008 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – Żorska” Pokaż
65/B/2008 postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – Żorska” Pokaż
64/B/2008 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Powstańców w Rybniku” Pokaż
63/B/2008 postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Powstańców w Rybniku” Pokaż
62/B/2008 postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku” Pokaż
61/B/2008 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej” Pokaż
60/B/2008 Postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej”. Pokaż
59/B/2008 Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: "budowa instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym" Pokaż
58/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 231 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Harcerskiej, Kornela Makuszyńskiego, Prostej, Stanisława Drzymały w Rybniku. Pokaż
57/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1338/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 7 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
56/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1460/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka 38 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
55/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 246/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 39 d w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
54/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 795/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
53/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1770/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
52/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola holenderska, rosnących na terenie działki nr 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku. Pokaż
51/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 900/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 7 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
50/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 2045/87, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 25 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
49/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2356/124, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18 w Rybniku. Pokaż
48/B/2008 Dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 20 414, 15 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00257/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. Pokaż
47/B/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
46/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
45/B/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
44/B/2008 Opinia do decyzji Wojewody Śląskiego zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
43/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew i 8, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1260/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku. Pokaż
42/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 248/20 i 249/20, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Skośnej 43 E w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
41/B/2008 Dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 44 807, 93 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00036/05 z dnia 10 marca 2005 r. Pokaż
40/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2542/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 35 w Rybniku. Pokaż
39/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 728/96, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
38/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2072/24, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy osiedlu Południe 32 – 33 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
37/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenach działek, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Kamiennej, Żołnierzy Września, Saint Vallier w Rybniku. Pokaż
36/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2139/129, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pownik 4 A w Rybniku. Pokaż
35/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1366/210, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku. Pokaż
34/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 5271/112, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 18 w Rybniku. Pokaż
33/B/2008 Decyzja, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I-7635/00190/07 z dnia 13 czerwca 2007 r., zezwalającą na usunięcie 42 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku. Pokaż
32/B/2008 Decyzja umarzająca należność z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wydanej wcześniej decyzji. Pokaż
31/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunków: sosna pospolita – 2 szt., topola balsamiczna – 10 szt., rosnących na terenie działki nr 471, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
30/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1536/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 28 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
29/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 108/7 i 341/7, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 51 A i 47 B w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
28/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 975/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niewiadomskiej 56 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
27/B/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
26/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
25/B/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
24/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku. Pokaż
23/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku. Pokaż
22/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 864/52 i 981/52, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
21/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 10, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki nr 1690/402, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 75 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
20/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1169/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podleśnej 3 D w Rybniku. Pokaż
19/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1022/263, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 205 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
18/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1865/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 86 D w Rybniku. Pokaż
17/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 2177/231, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku. Pokaż
16/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni do kanalizacji w ul. Przemysłowej Pokaż
15/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 923/229, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
14/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej 4 A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
13/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku. Pokaż
12/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 521/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 13 A w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
11/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2549/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 38 w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
10/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1824/301, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku. Pokaż
9/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 12, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku. Pokaż
8/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki nr 3709/570, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 41 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
7/B/2008 Pozwolenie wodnoprawne dla TESCO, INCO na odprowadzanie wód deszczowych do Nacyny Pokaż
6/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2079/59, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku. Pokaż
5/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2238/19 i 2239/19, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mariana Różańskiego 14 a w Rybniku. Pokaż
4/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 2444/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 63 w Rybniku. Pokaż
3/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1024/77, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku. Pokaż
2/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki nr 2964/175, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawców, położonej przy ulicy Piwonii 42 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
1/B/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 1664/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Studziennej w Rybniku. Pokaż
457/B/2007 Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Pokaż
456/B/2007 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
455/B/2007 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
454/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1429/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej 7 w Rybniku. Pokaż
453/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 628/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szybowcowej 53 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
452/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 5062/286, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego 10 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
451/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 47 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 859/36 i 1006/22, położonych przy ulicach: Tkoczów i Zwycięstwa w Rybniku. Pokaż
450/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: jarząb pospolity – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1427/63, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku. Pokaż
449/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: świerk srebrny – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 2355/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Partyzantów 19. Pokaż
448/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1934/13, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Widok 7 w Rybniku. Pokaż
447/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba biała, rosnących na terenach działek o numerach: 2661/91 i 2664/94, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych 5 w Rybniku. Pokaż
446/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 64 szt. drzew i 100, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 854/22, 858/36, 1342/55, położonych przy ulicach: Tkoczów i Zwycięstwa w Rybniku. Pokaż
445/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jawor, rosnącego na terenie działki nr 2193/175, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 34 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
444/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2410/46 i 2412/46, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 35 w Rybniku. Pokaż
443/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 94/24, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój (Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego), położonej przy ulicy Harcerskiej 12. Pokaż
442/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1148/134, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój (Jastrzębski Zakład Komunalny), położonej przy ulicy Okrzei. Pokaż
441/B/2007 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1984/27, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej 3 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
440/B/2007 Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego na działce przy ul. Stawowej 7a Pokaż