Numer uchwały
14/III/2023
Data
2023-06-30
Dotyczy
Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym/sportowym/edukacyjnym/ rekreacyjnym pn. "Dni Orzepowic"
Dzielnica
Orzepowice
Dokumenty