Numer uchwały
7/II/2023
Data
2023-06-05
Dotyczy
Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zebrzydowice
Dzielnica
Zebrzydowice
Dokumenty