Numer uchwały
14/IV/2023
Data
2023-08-31
Dotyczy
Zmiany regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i Zarządu
Dzielnica
Golejów
Dokumenty
Metryka uchwała 14/IV/2023 [pdf - 136 KB]