Numer uchwały
19/VIII/2023
Data
2023-11-18
Dotyczy
Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej i poczęstunku dla Seniorów dzielnicy Zamysłów
Dzielnica
Zamysłów
Dokumenty