Numer uchwały
11/III/2023
Data
2023-06-12
Dotyczy
Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Meksyk ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i Zarządu
Dzielnica
Meksyk
Dokumenty
Metryka uchwała 11/III/2023 [pdf - 151 KB]