Numer uchwały
3/II/2023
Data
2023-06-05
Dotyczy
Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Dzielnica
Zebrzydowice
Dokumenty