Numer uchwały
13/III/2023
Data
2023-06-30
Dotyczy
Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Orzepowice
Dzielnica
Orzepowice
Dokumenty