Numer uchwały
20/III/2023
Data
2023-09-05
Dotyczy
Zmiany uchwały 13/II/2023 z dnia 05.06.2023 r. w sprawie wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wydatkowanie kwoty 600 zł z budżetu na 2023 r.
Dzielnica
Kamień
Dokumenty