Numer uchwały
21/X/2024
Data
2024-05-15
Dotyczy
Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Grabownia
Dzielnica
Grabownia
Dokumenty