Numer uchwały
13/II/2023
Data
2023-05-31
Dotyczy
Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele organizowania posiedzeń Rady Dzielnicy Wielopole
Dzielnica
Wielopole
Dokumenty
Metryka uchwała 13/II/2023 [jpg - 267 KB]