Numer uchwały
15/III/2023
Data
2023-06-06
Dotyczy
Uchwalenia planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu pracy Rady, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwołania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Zarządu i Rady
Dzielnica
Popielów
Dokumenty
Metryka uchwała 15/III/2023 [pdf - 353 KB]