Numer uchwały
12/III/2023
Data
2023-06-30
Dotyczy
Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Orzepowice
Dzielnica
Orzepowice
Dokumenty