Numer uchwały
12/III/2023
Data
2023-06-15
Dotyczy
Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Chwałowice ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i Zarządu
Dzielnica
Chwałowice
Dokumenty
Metryka uchwała 12/III/2023 [pdf - 988 KB]