Numer uchwały
15/V/2023
Data
2023-09-11
Dotyczy
Przyjęcia regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i Zarządu
Dzielnica
Chwałęcice
Dokumenty
Metryka uchwała 15/V/2023 [pdf - 803 KB]