Numer uchwały
13/II/2023
Data
2023-06-05
Dotyczy
Wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wydatkowanie kwoty 600 zł z budżetu na 2023 r.
Dzielnica
Kamień
Dokumenty