Numer uchwały
12/II/2023
Data
2023-05-31
Dotyczy
Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele reprezentacyjne Rady Dzielnicy Wielopole
Dzielnica
Wielopole
Dokumenty
Metryka uchwała 12/II/2023 [jpg - 266 KB]