Numer uchwały
12/II/2023
Data
2023-05-16
Dotyczy
Wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy Zamysłów
Dzielnica
Zamysłów
Dokumenty