Numer uchwały
22/X/2024
Data
2024-05-15
Dotyczy
Ustalenie sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu, Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza Zarządu Dzielnicy Grabownia
Dzielnica
Grabownia
Dokumenty