Numer uchwały
14/III/2023
Data
2023-06-12
Dotyczy
Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Chwałęcice
Dzielnica
Chwałęcice
Dokumenty