Numer uchwały
32/VII/2023
Data
2023-11-24
Dotyczy
Zmian w regulaminie pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady
Dzielnica
Wielopole
Dokumenty
Metryka uchwała 32/VII/2023 [pdf - 505 KB]