Numer uchwały
5/II/2023
Data
2023-06-05
Dotyczy
Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zebrzydowice
Dzielnica
Zebrzydowice
Dokumenty