Numer uchwały
3/II/2023
Data
2023-05-23
Dotyczy
Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Dzielnica
Popielów
Dokumenty