Numer uchwały
13/III/2023
Data
2023-06-20
Dotyczy
Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Zebrzydowice ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady
Dzielnica
Zebrzydowice
Dokumenty
Metryka uchwała 13/III/2023 [pdf - 1490 KB]