Numer uchwały
10/III/2023
Data
2023-06-09
Dotyczy
Przyjęcia regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i Zarządu
Dzielnica
Golejów
Dokumenty
Metryka uchwała 10/III/2023 [pdf - 149 KB]