Numer uchwały
26/VII/2023
Data
2023-11-08
Dotyczy
Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.:"Dzień Seniora" - zaproszenia
Dzielnica
Orzepowice
Dokumenty