Numer uchwały
11/II/2023
Data
2023-05-16
Dotyczy
Planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu pracy Rady, ze szczegółowym uwzględnieniem sposobu zwołania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Zarządu i Rady
Dzielnica
Zamysłów
Dokumenty