Numer uchwały
17/VIII/2023
Data
2023-11-18
Dotyczy
Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej "Mikołaja" dla dzieci dzielnicy Zamysłów
Dzielnica
Zamysłów
Dokumenty