Numer uchwały
11/III/2023
Data
2023-06-30
Dotyczy
Wprowadzenia do stosowania "Regulaminu Rady Dzielnicy Orzepowice"
Dzielnica
Orzepowice
Dokumenty